www.juhuiwangluo.com/ 历史快照

【官网】潍坊网站建设_潍坊网站制作_潍坊网络公司_潍坊做网站值得信赖-潍坊聚辉网络科技有限公司

描述 潍坊聚辉网络科技有限公司专注于潍坊做网站,网站建设,网页设计,微信分销系统,平面设计的开发型网络公司,企业就是我们的朋友,您好我们才会好。电询:15205367253 贾经理
关键词 潍坊网站建设 潍坊网站制作 潍坊网络公司 潍坊建网站 潍坊做网站 潍坊平面设计 潍坊聚辉网络科技有限公司 原站链接 http://www.juhuiwangluo.com/
分类 网络科技 地区 山东省 潍坊市
缩略图地址 百度权重 0
图片信息
MIME类型:image/jpeg 文件大小: 530081
图片宽度: 1121 图片高度: 3670
图片位深: 24 图片通道: 3

(www.juhuiwangluo.com 2017-06-19)快照
关键词密度
文本长度:2270 关键词数量: 7
关键词出现频率: 6 关键词密度: 0.02%

								<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>【官网】潍坊网站建设_潍坊网站制作_潍坊网络公司_潍坊做网站值得信赖-潍坊聚辉网络科技有限公司</title>
<meta name="Keywords" content="潍坊网站建设、潍坊网站制作、潍坊网络公司、潍坊建网站、潍坊做网站、潍坊平面设计、潍坊聚辉网络科技有限公司">

<meta name="Description" content="潍坊聚辉网络科技有限公司专注于潍坊做网站,网站建设,网页设计,微信分销系统,平面设计的开发型网络公司,企业就是我们的朋友,您好我们才会好。电询:15205367253 贾经理">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/files/css/style_2_common.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/files/css/style_2_portal_index.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/files/css/style_2_portal_list.css" />


<script src="/files/js/common.js" type="text/javascript"></script>

 
<script src="/files/js/jquery.flexslider-min.js" type="text/javascript"></script> 
<script src="/files/js/jquery.hover.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body id="nv_portal" class="pg_index" onkeydown="if(event.keyCode==27) return false;">
<div id="hd" style="background:#373D42; height:60px;">
	<div class="clear"></div>
	<div id="week_nav">
		<div class="wk_navwp">
			<div class="">
				<div class="wk_logo">
					<h2><a href="/" title=""><img src="/files/images/logo.png" alt="" border="0" /></a>
</h2>
				</div>
				<div class="wk_inav">
					<ul class="nav">
						<li class="a" id="mn_portal"><a href="/" hidefocus="true" title="Portal" >首页</a></li>
						<li id="mn_P1" onMouseOver="showMenu({'ctrlid':this.id,'ctrlclass':'hover','duration':2})"><a 
href="/gywm/qywh.html" hidefocus="true" >关于我们</a> </li>
						<li id="mn_P2" onMouseOver="showMenu({'ctrlid':this.id,'ctrlclass':'hover','duration':2})"><a href="/xwzx/" 
hidefocus="true" >新闻资讯</a> 
</li>
						<li id="mn_P3" onMouseOver="showMenu({'ctrlid':this.id,'ctrlclass':'hover','duration':2})"><a href="/xmal/" 
>项目案例</a></li>
						<li id="mn_P4" onMouseOver="showMenu({'ctrlid':this.id,'ctrlclass':'hover','duration':2})"><a href="/jjfa.htm" 
 target="_blank">解决方案</a></li>
						<li id="mn_P5" onMouseOver="showMenu({'ctrlid':this.id,'ctrlclass':'hover','duration':2})"><a 
href="/fwzx/cjwt/" 
>服务中心</a></li>
					</ul>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
</div>
<div class="sub_nav">
	<ul class="p_pop h_pop" id="mn_P1_menu" style="display: none">
		 
<li><a href="/gywm/qywh.html" hidefocus="true" >企业文化</a></li>
 
<li><a href="/gywm/fzlc.html" hidefocus="true" >发展历程</a></li>
 
<li><a href="/gywm/rczp.html" hidefocus="true" >人才招聘</a></li>
 
<li><a href="/gywm/lxwm.html" hidefocus="true" >联系我们</a></li>

	</ul>
	<ul class="p_pop h_pop" id="mn_P2_menu" style="display: none">
		 
<li><a href="/xwzx/gsxw/" hidefocus="true" >公司新闻</a></li>
 
<li><a href="/xwzx/xyxw/" hidefocus="true" >行业新闻</a></li>
 
<li><a href="/xwzx/mtbd/" hidefocus="true" >媒体报道</a></li>

	</ul>
	<ul class="p_pop h_pop" id="mn_P3_menu" style="display: none">
		 
<li><a href="/xmal/qywz/" hidefocus="true" >企业网站</a></li>
 
<li><a href="/sj/" hidefocus="true" >手机网站</a></li>
 
<li><a href="/xmal/pmsj/" hidefocus="true" >平面设计</a></li>
 
<li><a href="/xmal/tbzx/" hidefocus="true" >淘宝装修</a></li>
 
<li><a href="/xmal/360qj/" hidefocus="true" >360全景</a></li>
 
<li><a href="/xmal/spzz/" hidefocus="true" >视频制作</a></li>
 
<li><a href="/xmal/wxxm/" hidefocus="true" >微信项目</a></li>
 
<li><a href="/xmal/appkf/" hidefocus="true" >app开发</a></li>

	</ul>
	
	<ul class="p_pop h_pop" id="mn_P5_menu" style="display: none">
		 
<li><a href="/fwzx/cjwt/" hidefocus="true" >常见问题</a></li>

	</ul>
	<div class="p_pop h_pop" id="mn_userapp_menu" style="display: none"></div>
</div> 
<script src="/files/js/week_nav.js" type="text/javascript"></script>
<script src="/files/js/jquery-1.7.2.js" type="text/javascript"></script>
<script src="/files/js/jquery.easing.1.3.js" type="text/javascript"></script>
<script src="/files/js/index_banner_side.js" type="text/javascript"></script>
<script src="/files/js/index.js" type="text/javascript"></script>
<!--幻灯片-->
<div class="wk_banner_side" id="wk_index">
 <div style="background:url(files/images/banner_bj.jpg) no-repeat center top;">
  <div class="wk_pa"></div>
  <div class="wk_bannerInner wk_widthkd wk_pr">
   <div h3content="<img src='/files/images/banner13.png' />"></div>
   <div h3content="<img src='/files/images/banner23.png' />"></div>
   <div h3content="<img src='/files/images/banner33.png' />"></div>
   <div h3content="<img src='/files/images/banner43.png' />"></div>
   <ul class="wk_bannerControl wk_pa">
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
   </ul>
  </div>
  <div class="bannerRightBar wk_pa"></div>
 </div>
 <!--<div class="Cont m wk_widthkd" id="ISL_Cont_1"></div>--> 
</div>

<!--幻灯片end--><!--服务项目-->
<div class="wk_service_side" id="wk_service"> 
 
 <!--服务项目——详情-->
 <div id="services_pop">
  <div class="wk_services_popcon"> <a href="javascript:void(0);" title="close" class="wk_services_popclose"></a>
   <div class="wk_services_poptabcon">
    <ul >
     <li class="wk_services_poptabconbg01">
      <div class="wk_services_popcontainer">
       <div class="wk_service_basic">
        <h2>网站设计与开发</h2>
        <p>WEB DESIGN & DEVELOPMENT</p>
        <div>根据用户的需求、市场状况、企业情况等进行综合分析并提供真实可靠的Web开发方案,<br />
         有效提升企业形象及品牌的知名度,为客户带来高价值的回报。从视觉设计、HTML5页面<br />
         开发、功能定制到网站上线维护,一体化流程的网站建设服务。</div>
       </div>
      </div>
     </li>
     <li class="wk_services_poptabconbg02">
      <div class="wk_services_popcontainer">
       <div class="wk_service_basic">
        <h2>软件系统开发</h2>
        <p>SOFTWARE DESIGN</p>
        <div>我们拥有经验丰富的软件开发团队,从用户研究、需求沟通、视觉设计、定制开发、软件<br />
         测试维护等全方位的为客户提供最有效的解决方案。 为客户提供富有价值的解决方案以<br />
         及后期服务,切实的帮助企业提高效率降低成本,最终实现企业高收益。</div>
       </div>
      </div>
     </li>
     <li class="wk_services_poptabconbg03">
      <div class="wk_services_popcontainer">
       <div class="wk_service_basic">
        <h2>微信营销平台</h2>
        <p>WECHAT MARKETING</p>
        <div>微信时代到来,你准备好了吗?微信5亿的用户群,是商家营销推广的蓝海!<br />
         微网站是一款基于企业微信公众平台的微信营销平台,提供微网站,微信会员卡,微商城,<br />
         微游戏,微信预定,为客户提供最有效的移动端</div>
       </div>
      </div>
     </li>
     <li class="wk_services_poptabconbg04">
      <div class="wk_services_popcontainer">
       <div class="wk_service_basic">
        <h2>手机APP应用开发</h2>
        <p>APP DESIGN</p>
        <div>触摸移动互联网革命!基于市场主流的IOS/Android平台,提供高效率的跨平台移动互联<br />
         网解决方案,从用户的角度出发,根据客户的需求进行调研和定制,自主研发、不断完<br />
         善,让客户的移动业务量如虎添翼。</div>
       </div>
      </div>
     </li>
     <li class="wk_services_poptabconbg05">
      <div class="wk_services_popcontainer">
       <div class="wk_service_basic">
        <h2>网站优化推广</h2>
        <p>SEO/SEM</p>
        <div>您的网站是否就能赢得很多客户的访问?访客在网上搜索时您的网站是否出现在首页?<br />
         我们SEO优化部门拥有丰富的网站优化经验,众多的成功案例,安全高效地把企业的相关<br />
         服务/产品等极具价值的关键词排在首页,增加网站流量,全方位持续增加业务量。</div>
       </div>
      </div>
     </li>
    </ul>
   </div>
   <div class="wk_services_poptabbtn"> <a href="javascript:void(0);" onclick = "services_tab('0');"></a><a href="javascript:void(0);" onclick = "services_tab('1');"></a><a href="javascript:void(0);" onclick = "services_tab('2');"></a><a href="javascript:void(0);" onclick = "services_tab('3');"></a><a href="javascript:void(0);" onclick = "services_tab('4');"></a> </div>
  </div>
 </div>
 <!--服务项目——详情end--> 
 
 <!--服务项目——头-->
 <div class="wk_service_top">
  <h2><img src="/files/images/service_h2.png" /> <span>以创意设计为本,专注企业品牌网站设计开发。</span> </h2>
  <ul class="wk_service_qh">
   <li id="one1" onMouseMove="setTab('one',1,2)" class="hover"><a href="javascript:void(0);">服务项目</a></li>
   <li id="one2" onMouseMove="setTab('one',2,2)"><a href="javascript:void(0);">服务流程</a></li>
  </ul>
 </div>
 
 <!--服务项目——头end--> 
 
 <!--服务项目——内容-->
 <div class="wk_services_con" id="wk_service_con">
  <div id="wk_one_1">
   <ul id="wk_services_ul" >
    <li> <a href="javascript:void(0);" onclick = "services_tab('0','true');">
     <div class="wk_services_ico wk_services_ico01">
      <div></div>
     </div>
     <h3>网站设计与开发</h3>
     <p>WEB DESIGN & DEVELOPMENT</p>
     </a> </li>
    <li> <a href="javascript:void(0);" onclick = "services_tab('1','true');">
     <div class="wk_services_ico wk_services_ico02">
      <div></div>
     </div>
     <h3>软件系统开发</h3>
     <p>SOFTWARE DESIGN</p>
     </a> </li>
    <li> <a href="javascript:void(0);" onclick = "services_tab('2','true');">
     <div class="wk_services_ico wk_services_ico03">
      <div></div>
     </div>
     <h3>微信营销平台</h3>
     <p>WECHAT MARKETING</p>
     </a> </li>
    <li> <a href="javascript:void(0);" onclick = "services_tab('3','true');">
     <div class="wk_services_ico wk_services_ico04">
      <div></div>
     </div>
     <h3>手机APP应用开发</h3>
     <p>APP DESIGN</p>
     </a> </li>
    <li> <a href="javascript:void(0);" onclick = "services_tab('4','true');">
     <div class="wk_services_ico wk_services_ico05">
      <div></div>
     </div>
     <h3>网站优化推广</h3>
     <p>SEO/SEM</p>
     </a> </li>
   </ul>
  </div>
  <div id="wk_one_2" style="display:none"> 
   <!--[diy=wk_fwlcdiy]-->
   <div id="wk_fwlcdiy" class="area">
    <div id="frameHq7V75" class=" frame move-span cl frame-1">
     <div id="frameHq7V75_left" class="column frame-1-c">
      <div id="frameHq7V75_left_temp" class="move-span temp"></div>
      <div id="portal_block_3" class="block move-span">
       <div id="portal_block_3_content" class="dxb_bc">
        <div class="portal_block_summary"><img src="files/images/fwlc.jpg" /></div>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <!--[/diy]--> 
  </div>
 </div>
</div>

<!--服务项目end-->

<!--最新案例-->
<div class="wk_case_side" id="wk_project">
 <div class="wk_case_top">
  <h2> <img src="files/images/case_h2.png" /> <span>一个优秀的作品,必然是理念、设计和技术的完美结合。</span> </h2>
 </div>
 <div class="wk_projectbg">
  <div class="wk_project_pic"> 
   <!--[diy=wk_casediy]-->
   <div id="wk_casediy" class="area">
    <div id="frameOAA69k" class=" frame move-span cl frame-1">
     <div id="frameOAA69k_left" class="column frame-1-c">
      <div id="frameOAA69k_left_temp" class="move-span temp"></div>
      <div id="portal_block_4" class="block move-span">
       <div id="portal_block_4_content" class="dxb_bc">
        <ul>
          <li>

<div class="wk_zzsc"><a href="/xmal/qywz/2664.html" target="_blank" title="潍坊网站制作案例:济宁市剑华中兴"><img src="/UploadFiles/2016-03/300/2016031013131159125.jpg" width="265" height="160" alt="潍坊网站制作案例:济宁市剑华中兴" /></a>
           <div class="wk_text"> <a href="/xmal/qywz/2664.html" target="_blank" title="潍坊网站制作案例:济宁市剑华中兴">
            <div class="wk_texttit">潍坊网站制作案例:济宁市剑华中兴</div>
            <div class="wk_imgtext">分类:企业网站</div>
            </a> </div>
          </div>

<div class="wk_zzsc"><a href="/xmal/tbzx/2607.html" target="_blank" title="淘宝店铺装修案例——梅升家纺"><img src="/UploadFiles/2016-01/0/2016011610214884548.jpg" width="265" height="160" alt="淘宝店铺装修案例——梅升家纺" /></a>
           <div class="wk_text"> <a href="/xmal/tbzx/2607.html" target="_blank" title="淘宝店铺装修案例——梅升家纺">
            <div class="wk_texttit">淘宝店铺装修案例——梅升家纺</div>
            <div class="wk_imgtext">分类:淘宝装修</div>
            </a> </div>
          </div>

<div class="wk_zzsc"><a href="/xmal/qywz/2581.html" target="_blank" title="潍坊市高新区安监局网站案例"><img src="/UploadFiles/2015-12/0/2015123111314454627.jpg" width="265" height="160" alt="潍坊市高新区安监局网站案例" /></a>
           <div class="wk_text"> <a href="/xmal/qywz/2581.html" target="_blank" title="潍坊市高新区安监局网站案例">
            <div class="wk_texttit">潍坊市高新区安监局网站案例</div>
            <div class="wk_imgtext">分类:企业网站</div>
            </a> </div>
          </div>

<div class="wk_zzsc"><a href="/xmal/tbzx/2550.html" target="_blank" title="美尔家布艺淘宝案列"><img src="/UploadFiles/2015-12/0/2015122109395875726.jpg" width="265" height="160" alt="美尔家布艺淘宝案列" /></a>
           <div class="wk_text"> <a href="/xmal/tbzx/2550.html" target="_blank" title="美尔家布艺淘宝案列">
            <div class="wk_texttit">美尔家布艺淘宝案列</div>
            <div class="wk_imgtext">分类:淘宝装修</div>
            </a> </div>
          </div>

<div class="wk_zzsc"><a href="/xmal/qywz/2514.html" target="_blank" title="潍坊市呼吸病医院——潍坊市第二"><img src="/UploadFiles/2015-12/0/2015121610295291134.jpg" width="265" height="160" alt="潍坊市呼吸病医院——潍坊市第二" /></a>
           <div class="wk_text"> <a href="/xmal/qywz/2514.html" target="_blank" title="潍坊市呼吸病医院——潍坊市第二">
            <div class="wk_texttit">潍坊市呼吸病医院——潍坊市第二</div>
            <div class="wk_imgtext">分类:企业网站</div>
            </a> </div>
          </div>

<div class="wk_zzsc"><a href="/xmal/qywz/2447.html" target="_blank" title="【央视合作品牌】汉后阿胶——山"><img src="/UploadFiles/2015-12/0/2015121513140745671.jpg" width="265" height="160" alt="【央视合作品牌】汉后阿胶——山" /></a>
           <div class="wk_text"> <a href="/xmal/qywz/2447.html" target="_blank" title="【央视合作品牌】汉后阿胶——山">
            <div class="wk_texttit">【央视合作品牌】汉后阿胶——山</div>
            <div class="wk_imgtext">分类:企业网站</div>
            </a> </div>
          </div>

<div class="wk_zzsc"><a href="/xmal/qywz/2600.html" target="_blank" title="网站建设案例展示——国际留学服"><img src="/UploadFiles/2016-01/0/2016011310134344154.jpg" width="265" height="160" alt="网站建设案例展示——国际留学服" /></a>
           <div class="wk_text"> <a href="/xmal/qywz/2600.html" target="_blank" title="网站建设案例展示——国际留学服">
            <div class="wk_texttit">网站建设案例展示——国际留学服</div>
            <div class="wk_imgtext">分类:企业网站</div>
            </a> </div>
          </div>

<div class="wk_zzsc"><a href="/xmal/qywz/2521.html" target="_blank" title="潍坊恒通塑料有限公司"><img src="/UploadFiles/2015-12/0/2015121713165531191.jpg" width="265" height="160" alt="潍坊恒通塑料有限公司" /></a>
           <div class="wk_text"> <a href="/xmal/qywz/2521.html" target="_blank" title="潍坊恒通塑料有限公司">
            <div class="wk_texttit">潍坊恒通塑料有限公司</div>
            <div class="wk_imgtext">分类:企业网站</div>
            </a> </div>
          </div>

          </li>

        </ul>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <!--[/diy]--> 
  </div>
 </div>
 <div class="wk_gengduo"><a href="/xmal/">更多</a></div>
</div>
<div class="clear"></div>
<div class="wp"><!--[diy=wk_addiy3]-->
 <div id="wk_addiy3" class="area"></div>
 <!--[/diy]--></div>
<div class="clear"></div>

<!--关于我们-->
<div class="wk_about_side" id="wk_about">
 <div class="wk_about_top">
  <h2> <img src="files/images/about_h2.png"/> <span>我们专注设计,只做一件事 :持续为客户创造价值。</span> </h2>
  <ul class="wk_about_qh">
   <li id="one11" onMouseMove="setTab1('one1',1,3)"><a href="javascript:void(0);">公司简介</a></li>
   <li id="one12" onMouseMove="setTab1('one1',2,3)"><a href="javascript:void(0);">技术文章</a></li>
   <li id="one13" onMouseMove="setTab1('one1',3,3)" class="hover"><a href="javascript:void(0);">最新动态</a></li>
  </ul>
 </div>
 <div class="wk_about_con">
  <div id="wk_one1_1" style="display:none" class="wk_about_basic"> 
   <!--[diy=wk_about_basicdiy]-->
   <div id="wk_about_basicdiy" class="area">
    <div id="frameme4cMC" class=" frame move-span cl frame-1">
     <div id="frameme4cMC_left" class="column frame-1-c">
      <div id="frameme4cMC_left_temp" class="move-span temp"></div>
      <div id="portal_block_5" class="block move-span">
       <div id="portal_block_5_content" class="dxb_bc">
        <div class="portal_block_summary">
         <dl class="wk_about_dl">
          <dt><img src="files/images/about_img1.jpg" /></dt>
          <dd class="dd1"><img src="files/images/jingyan.png" /></dd>
          <dd class="dd2">六年品牌网站策划与设计经验</br>
和丰富的团队协作经验迄今</br>
服务客户800+</dd>
         </dl>
         <dl class="wk_about_dl" style="margin-left:17px">
          <dt><img src="files/images/about_img2.jpg" /></dt>
          <dd class="dd1"><img src="files/images/zhuanye.png" alt="专业" /></dd>
          <dd class="dd2">我们团队成员均有5年以上的</br>
项目经验能够把握国际主流</br>
设计风格和创新理念</dd>
         </dl>
         <dl class="wk_about_dl" style="margin-left:17px">
          <dt><img src="files/images/about_img3.jpg" /></dt>
          <dd class="dd1"><img src="files/images/chuangxin.png" alt="创新" /></dd>
          <dd class="dd2">提供美观大气精细的页面设计</br>
同时注重用户体验的程序开发</br>
创造有价值的品牌营销</dd>
         </dl>
         <dl class="wk_about_dl" style="margin-left:16px">
          <dt><img src="files/images/about_img4.jpg" /></dt>
          <dd class="dd1"><img src="files/images/fuwu.png" alt="服务" /></dd>
          <dd class="dd2">为客户定制经济实用的营销方案</br>
我们专注设计,只做一件事:</br>
持续为客户创造价值.</dd>
         </dl>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <!--[/diy]--> 
  </div>
  <div id="wk_one1_2" style="display:none" class="wk_about_basic">
	
	
   <dl class="wk_news_basic wk_qianyue">
    <dt><a href="/jswz/cxwz/" title="技术文章"><img src="/files/images/news_img1.jpg" /></a></dt>
    <dd>
     <h2><a href="/jswz/cxwz/" title="技术文章"><img src="/files/images/news_j01.png" alt="技术文章" /></a>
      <map name="Map2" id="Map2">
       <area shape="rect" coords="269,1,293,24" href="#" target="_blank"/>
      </map>
     </h2>
     <div class="clear"></div>
     <!--[diy=wk_newsdiya]-->
     <div id="wk_newsdiya" class="area">
      <div id="framefyyN0g" class=" frame move-span cl frame-1">
       <div id="framefyyN0g_left" class="column frame-1-c">
        <div id="framefyyN0g_left_temp" class="move-span temp"></div>
        <div id="portal_block_7" class="block move-span">
         <div id="portal_block_7_content" class="dxb_bc">
          <ul>
            
<li><a href="/jswz/cxwz/2986.html" title="ecshop大商创购物提交订单速度很慢,长时间才提交成功" target="_blank">ecshop大商创购物提交订单速度很慢,长时间才提交成</a></li>
 
<li><a href="/jswz/cxwz/2965.html" title="打开网页自动弹出QQ对话框的3种方法" target="_blank">打开网页自动弹出QQ对话框的3种方法</a></li>
 
<li><a href="/jswz/cxwz/2957.html" title="微赞会员中心ims_uni_settings错误修改方法" target="_blank">微赞会员中心ims_uni_settings错误修改方法</a></li>
 
<li><a href="/jswz/cxwz/2868.html" title="如何安装ioncube扩展解密程序" target="_blank">如何安装ioncube扩展解密程序</a></li>
 
<li><a href="/jswz/cxwz/2833.html" title="win2003和win2008限制上传文件大小修改方法" target="_blank">win2003和win2008限制上传文件大小修改方法</a></li>
 
<li><a href="/jswz/cxwz/2832.html" title="科讯cms Item/filedown.asp存在高危漏洞怎么修复?" target="_blank">科讯cms&nbsp;Item/filedown.asp存在高危漏洞怎么修复?</a></li>

          </ul>
         </div>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
     <!--[/diy]-->
     <div class="clear"></div>
    </dd>
   </dl>
   <dl class="wk_news_basic wk_guandian">
    <dt><a href="/jswz/qdwz/" title="前端文章"><img src="files/images/news_img2.jpg" /></a></dt>
    <dd>
     <h2><a href="/jswz/qdwz/" title="前端文章"><img src="files/images/news_j02.png" alt="前端文章" /></a>
      <map name="Map3" id="Map3">
       <area shape="rect" coords="268,2,292,24" href="#" target="_blank"/>
      </map>
     </h2>
     <div class="clear"></div>
     <!--[diy=wk_newsdiyb]-->
     <div id="wk_newsdiyb" class="area">
      <div id="frameCcXpld" class=" frame move-span cl frame-1">
       <div id="frameCcXpld_left" class="column frame-1-c">
        <div id="frameCcXpld_left_temp" class="move-span temp"></div>
        <div id="portal_block_8" class="block move-span">
         <div id="portal_block_8_content" class="dxb_bc">
          <ul>
           
          </ul>
         </div>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
     <!--[/diy]-->
     <div class="clear"></div>
    </dd>
   </dl>
   <dl class="wk_news_basic wk_jishu">
    <dt><a href="/jswz/sjjsh/" title="设计及售后"><img src="files/images/news_img3.jpg" /></a></dt>
    <dd>
     <h2><a href="/jswz/sjjsh/" title="设计及售后"><img src="files/images/news_j03.png" alt="设计及售后" /></a>
      <map name="Map4" id="Map4">
       <area shape="rect" coords="267,2,290,24" href="#" target="_blank"/>
      </map>
     </h2>
     <div class="clear"></div>
     <!--[diy=wk_newsdiyc]-->
     <div id="wk_newsdiyc" class="area">
      <div id="frameK4Rel1" class=" frame move-span cl frame-1">
       <div id="frameK4Rel1_left" class="column frame-1-c">
        <div id="frameK4Rel1_left_temp" class="move-span temp"></div>
        <div id="portal_block_9" class="block move-span">
         <div id="portal_block_9_content" class="dxb_bc">
          <ul>
            
<li><a href="/jswz/sjjsh/2694.html" title="为何开发者接入时总提示“系统发生错误,请稍后重试”?" target="_blank">为何开发者接入时总提示“系统发生错误,请稍后重试</a></li>
 
<li><a href="/jswz/sjjsh/2685.html" title="网站推广需注意的几个错误" target="_blank">网站推广需注意的几个错误</a></li>

          </ul>
         </div>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
     <!--[/diy]-->
     <div class="clear"></div>
    </dd>
   </dl>
	 
	 
  </div>
  <div id="wk_one1_3" class="wk_about_basic">
	
   <dl class="wk_news_basic wk_qianyue">
    <dt><a href="/xwzx/gsxw/" title="最新签约"><img src="files/images/news_img1.jpg" /></a></dt>
    <dd>
     <h2><a href="/xwzx/gsxw/" title="最新签约"><img src="files/images/news_h21.png" alt="最新签约" /></a>
      <map name="Map2" id="Map2">
       <area shape="rect" coords="269,1,293,24" href="#" target="_blank"/>
      </map>
     </h2>
     <div class="clear"></div>
     <!--[diy=wk_newsdiya]-->
     <div id="wk_newsdiya" class="area">
      <div id="framefyyN0g" class=" frame move-span cl frame-1">
       <div id="framefyyN0g_left" class="column frame-1-c">
        <div id="framefyyN0g_left_temp" class="move-span temp"></div>
        <div id="portal_block_7" class="block move-span">
         <div id="portal_block_7_content" class="dxb_bc">
          <ul>
            
<li><a href="/xwzx/gsxw/3045.html" title="聚辉网络助力潍坊玛丽妇产医院打造一站式微信平台全新功能" target="_blank">聚辉网络助力潍坊玛丽妇产医院打造一站式微信平台</a></li>
 
<li><a href="/xwzx/gsxw/3043.html" title="聚辉网络成功签约浙江三青环保科技有限公司网站制作项目!火热六月营销开启!" target="_blank">聚辉网络成功签约浙江三青环保科技有限公司网站制</a></li>
 
<li><a href="/xwzx/gsxw/3040.html" title="聚辉网络成功签约外贸网站制作项目——华泰包装有限公司" target="_blank">聚辉网络成功签约外贸网站制作项目——华泰包装有</a></li>
 
<li><a href="/xwzx/gsxw/3037.html" title="2017年潍坊聚辉网络端午节放假通知" target="_blank">2017年潍坊聚辉网络端午节放假通知</a></li>
 
<li><a href="/xwzx/gsxw/3036.html" title="聚辉网络成功签约蓬莱海润化学固废处理有限公司网站制作项目,端午节有添新单!" target="_blank">聚辉网络成功签约蓬莱海润化学固废处理有限公司网</a></li>
 
<li><a href="/xwzx/gsxw/3035.html" title="聚辉网络成功签约山东弘发兴凯实业(创佳机械制造)有限公司网站改版项目" target="_blank">聚辉网络成功签约山东弘发兴凯实业(创佳机械制造)</a></li>

          </ul>
         </div>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
     <!--[/diy]-->
     <div class="clear"></div>
    </dd>
   </dl>
   <dl class="wk_news_basic wk_guandian">
    <dt><a href="/xwzx/mtbd/" title="我们的观点"><img src="files/images/news_img2.jpg" /></a></dt>
    <dd>
     <h2><a href="/xwzx/mtbd/" title="我们的观点"><img src="files/images/news_h22.png" alt="我们的观点" /></a>
      <map name="Map3" id="Map3">
       <area shape="rect" coords="268,2,292,24" href="#" target="_blank"/>
      </map>
     </h2>
     <div class="clear"></div>
     <!--[diy=wk_newsdiyb]-->
     <div id="wk_newsdiyb" class="area">
      <div id="frameCcXpld" class=" frame move-span cl frame-1">
       <div id="frameCcXpld_left" class="column frame-1-c">
        <div id="frameCcXpld_left_temp" class="move-span temp"></div>
        <div id="portal_block_8" class="block move-span">
         <div id="portal_block_8_content" class="dxb_bc">
          <ul>
            
<li><a href="/xwzx/mtbd/2923.html" title="360云盘官方公告" target="_blank">360云盘官方公告</a></li>
 
<li><a href="/xwzx/mtbd/2922.html" title="360云盘宣布2017年2月1日关闭 百度网盘强势回应" target="_blank">360云盘宣布2017年2月1日关闭&nbsp;百度网盘强势回应</a></li>
 
<li><a href="/xwzx/mtbd/2919.html" title="微信对公众号刷量正面宣战?大号一天掉一个量级" target="_blank">微信对公众号刷量正面宣战?大号一天掉一个量级</a></li>
 
<li><a href="/xwzx/mtbd/2909.html" title="微信应用号正式公开,一个开放的微信已经上路?" target="_blank">微信应用号正式公开,一个开放的微信已经上路?</a></li>
 
<li><a href="/xwzx/mtbd/2901.html" title="支付宝正式收费了 支付宝和微信提现收费谁更划算?" target="_blank">支付宝正式收费了&nbsp;支付宝和微信提现收费谁更划算?</a></li>
 
<li><a href="/xwzx/mtbd/2899.html" title="央行:12月1日起在ATM机转账24小时内可撤销" target="_blank">央行:12月1日起在ATM机转账24小时内可撤销</a></li>

          </ul>
         </div>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
     <!--[/diy]-->
     <div class="clear"></div>
    </dd>
   </dl>
   <dl class="wk_news_basic wk_jishu">
    <dt><a href="/xwzx/xyxw/" title="技术文章"><img src="files/images/news_img3.jpg" /></a></dt>
    <dd>
     <h2><a href="/xwzx/xyxw/" title="技术文章"><img src="files/images/news_h23.png" alt="技术文章" /></a>
      <map name="Map4" id="Map4">
       <area shape="rect" coords="267,2,290,24" href="#" target="_blank"/>
      </map>
     </h2>
     <div class="clear"></div>
     <!--[diy=wk_newsdiyc]-->
     <div id="wk_newsdiyc" class="area">
      <div id="frameK4Rel1" class=" frame move-span cl frame-1">
       <div id="frameK4Rel1_left" class="column frame-1-c">
        <div id="frameK4Rel1_left_temp" class="move-span temp"></div>
        <div id="portal_block_9" class="block move-span">
         <div id="portal_block_9_content" class="dxb_bc">
          <ul>
            
<li><a href="/xwzx/xyxw/3038.html" title="猎豹免费wifi速度好慢怎么办,突然变慢,不稳定咋办" target="_blank">猎豹免费wifi速度好慢怎么办,突然变慢,不稳定咋办</a></li>
 
<li><a href="/xwzx/xyxw/3029.html" title="全球爆发电脑比特勒索病毒攻击,攻击仍在持续...我们怎样应对" target="_blank">全球爆发电脑比特勒索病毒攻击,攻击仍在持续...我</a></li>
 
<li><a href="/xwzx/xyxw/3016.html" title="如何提炼长尾词来优化网站" target="_blank">如何提炼长尾词来优化网站</a></li>
 
<li><a href="/xwzx/xyxw/3015.html" title="网站优化,我们如何降低网站跳出率?" target="_blank">网站优化,我们如何降低网站跳出率?</a></li>
 
<li><a href="/xwzx/xyxw/3013.html" title="如何制作高价值的企业网站" target="_blank">如何制作高价值的企业网站</a></li>
 
<li><a href="/xwzx/xyxw/3009.html" title="你网站上的图片为什么百度不收录呢" target="_blank">你网站上的图片为什么百度不收录呢</a></li>

          </ul>
         </div>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
     <!--[/diy]-->
     <div class="clear"></div>
    </dd>
   </dl>
  </div>
 </div>
</div>
<div class="clear"></div>
<div class="wp"><!--[diy=wk_addiy4]-->
 <div id="wk_addiy4" class="area"></div>
 <!--[/diy]--></div>
<div class="clear"></div>
<!--合作伙伴-->
<div class="wk_part_side" id="wk_part">
 <div class="wk_part_top">
  <h2> <img src="files/images/part_h2.png"/> <span>几年来,我们服务过上千客户,我们与合作伙伴成长</span> </h2>
 </div>
 <div class="wk_part">
  <div class="wk_part_k"></div>
  <!--[diy=wk_partdiya]-->
  <div id="wk_partdiya" class="area">
   <div id="frameqam4NH" class=" frame move-span cl frame-1">
    <div id="frameqam4NH_left" class="column frame-1-c">
     <div id="frameqam4NH_left_temp" class="move-span temp"></div>
     <div id="portal_block_10" class="block move-span">
      <div id="portal_block_10_content" class="dxb_bc">
       <div class="portal_block_summary">
        <ul>
          
<li><a href="#" title=""><img src="/UploadFiles/2015-12/301/2015121411235639488.jpg" width="174" height="89" alt="" /></a></li>
 
<li><a href="#" title=""><img src="/UploadFiles/2015-12/301/2015121411232566247.jpg" width="174" height="89" alt="" /></a></li>
 
<li><a href="#" title=""><img src="/UploadFiles/2015-12/301/2015121410341748267.jpg" width="174" height="89" alt="" /></a></li>
 
<li><a href="#" title=""><img src="/UploadFiles/2015-12/301/2015121410362073817.jpg" width="174" height="89" alt="" /></a></li>
 
<li><a href="#" title=""><img src="/UploadFiles/2015-12/301/2015121410370817568.jpg" width="174" height="89" alt="" /></a></li>
 
<li><a href="#" title=""><img src="/UploadFiles/2015-12/301/2015121410374740698.jpg" width="174" height="89" alt="" /></a></li>
 
<li><a href="#" title=""><img src="/UploadFiles/2015-12/301/2015121413562572809.jpg" width="174" height="89" alt="" /></a></li>
 
<li><a href="#" title=""><img src="/UploadFiles/2015-12/301/2015121413571159641.jpg" width="174" height="89" alt="" /></a></li>
 
<li><a href="#" title=""><img src="/UploadFiles/2015-12/301/2015121413581397556.jpg" width="174" height="89" alt="" /></a></li>
 
<li><a href="#" title=""><img src="/UploadFiles/2015-12/301/2015121413585444782.jpg" width="174" height="89" alt="" /></a></li>
 
<li><a href="#" title=""><img src="/UploadFiles/2015-12/301/2015121414000111162.jpg" width="174" height="89" alt="" /></a></li>
 
<li><a href="#" title=""><img src="/UploadFiles/2015-12/301/2015121414003347717.jpg" width="174" height="89" alt="" /></a></li>
 
<li><a href="#" title=""><img src="/UploadFiles/2015-12/301/2015121414010327150.jpg" width="174" height="89" alt="" /></a></li>
 
<li><a href="#" title=""><img src="/UploadFiles/2015-12/301/2015121414013557061.jpg" width="174" height="89" alt="" /></a></li>
 
<li><a href="#" title=""><img src="/UploadFiles/2015-12/301/2015121414021210555.jpg" width="174" height="89" alt="" /></a></li>
 
<li><a href="#" title=""><img src="/UploadFiles/2015-12/301/2015121414025150610.jpg" width="174" height="89" alt="" /></a></li>
 
<li><a href="#" title=""><img src="/UploadFiles/2015-12/301/2015121414033249774.jpg" width="174" height="89" alt="" /></a></li>
 
<li><a href="#" title=""><img src="/UploadFiles/2015-12/301/2015121414045122409.jpg" width="174" height="89" alt="" /></a></li>

        </ul>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
  <!--[/diy]-->
  <div class="clear"></div>
 </div>
</div>
<div class="clear"></div>
<div class="wp"><!--[diy=wk_addiy5]-->
 <div id="wk_addiy5" class="area"></div>
 <!--[/diy]--></div>
<div class="clear"></div>

<!--联系我们-->
<div class="wk_contact_side" id="wk_contact">
 <div class="wk_contact">
  <ul>
   <li><a href="tencent://message/?uin=120765092&Site=&Menu=yes" target="_blank" class="im-qq qq-a" title="在线QQ客服">120765092 [点击马上咨询]</a></li>
   <li>咨询电话:15205367253</li>
   <li>邮箱:juhuiwl@126.com</li>
   <li>山东潍坊市奎文区新华路与健康街交叉路口南200米金江大厦917、918、920</li>
  </ul>
  <a class="go_top" href="javascript:void(0);" onClick="navmove('#wk_index','0')" title="返回顶部"></a> </div>
</div>
<div id="wk_ft">
	<div class="wk_footer">
  	<div class="wk_footer-wrap">
    	<div class="wk_footer-box wrap">
				<div class="wk_footer-top clearfix">
        	<div class="wk_footer-sites z"><span>快捷导航:</span> 
<a href="/xmal/qywz/" target="_blank">企业网站</a><em>|</em>
 
<a href="/sj/" target="_blank">手机网站</a><em>|</em>
 
<a href="/xmal/pmsj/" target="_blank">平面设计</a><em>|</em>
 
<a href="/xmal/tbzx/" target="_blank">淘宝装修</a><em>|</em>
 
<a href="/xmal/360qj/" target="_blank">360全景</a><em>|</em>
 
<a href="/xmal/spzz/" target="_blank">视频制作</a><em>|</em>
 
<a href="/xmal/wxxm/" target="_blank">微信项目</a><em>|</em>
 
<a href="/xmal/appkf/" target="_blank">app开发</a><em>|</em>
</div>
          <div class="wk_footer-nav y">
          		<!--<a href="/xmal/" >网站设计</a><em>|</em>
            <a href="javascript:;" >手机版</a><em>|</em>
            <a href="/cpzx/APPkf/" >APP开发</a>
            -->
            <script src="http://s11.cnzz.com/stat.php?id=1256965572&web_id=1256965572" language="JavaScript"></script>
          </div>
				</div>
				<div class="wk_footer-con clearfix">
					<div class="wk_footer-con-l z">
						<div>
							<p>济南市市中区经四路288号恒昌大厦15层(大观园西邻)</p>
              <p>潍坊市奎文区新华路与健康街交叉路口南200米金江大厦917 918 920室</p>
              <p>潍坊市潍城区健康街春鸢路顺通大厦</p>
              <p>北京市朝阳区广渠门外大街9号怡馨园3号楼102室</p>
              <p>江苏昆山市长江南路日月星城 1#503</p>
						</div>
					<div>
          	<p>版权所有: © 2016-2018 Powered by <strong></strong> <em>X3.2</em><strong> 
            <a href="/">技术支持:聚辉网络科技有限公司</a> </strong> ALL Rightts Reserved.</p>
                
          </div>
              <!--<div>
                <p>
                  <a href="#"><img 

src="/files/images/footer_01.jpg" /></a> <a href="#"><img 
src="/files/images/footer_02.jpg" /></a> <a href="#"><img 

src="/files/images/footer_03.jpg" /></a> <a href="#"><img 
src="/files/images/footer_04.jpg" /></a>
                </p>
              </div>-->
				</div>
				<div class="wk_footer-con-m z">
					<div>
						<h3>服务热线:</h3><p>15205367253</p><span>周一到周六 ( 8:30--18:00 )</span> 
          	</div>
					<div>工信部网站备案信息:<br /><a href="http://www.miitbeian.gov.cn/" target="_blank">( 鲁ICP备15036612号-1 )</a>
</div>
              <!-- <div>
                <h3>售后服务:</h3><p>0755-

12345678</p><span>周一到周六 ( 8:30--18:00 )</span> 
              </div>-->
            </div>
            <div class="wk_footer-con-r y">
              <div><img src="/files/images/qrcode_for_gh_2be03e231396_344.jpg" 

width="123" height="123"><p>微信扫一扫</p></div>
							<script src="http://s11.cnzz.com/stat.php?id=1256965572&web_id=1256965572" language="JavaScript">
</script>
            </div>
          </div>
          
        </div>
      </div>
    </div>

    <div id="ft" class="wp cl" style="border:0;">
   </div>
  </div>
<link href="/files/css/service.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<div class="main-im">
 <div id="open_im" class="open-im"> </div>
 <div class="im_main" id="im_main">
  <div id="close_im" class="close-im"><a href="javascript:void(0);" title="点击关闭"> </a></div>
  <a href="tencent://message/?uin=3161168808&Site=&Menu=yes" target="_blank" class="im-qq qq-a" title="在线QQ客服">
  <div class="qq-container"></div>
  <div class="qq-hover-c"><img class="img-qq" src="/files/images/qq.png"></div>
  <span>QQ在线咨询</span> </a>
  <div class="im-tel">
   
   
   <dt>服务热线</dt>
   <dt class="tel-num">0536- 8468998</dt>
  </div>
  <div class="im-footer" style="position:relative">
   <div class="weixing-container">
    <div class="weixing-show">
     <div class="weixing-txt">微信扫一扫<br>
      关注聚辉网络<br>
      获取更多精彩风格</div>
     <img class="weixing-ma" src="/files/images/qrcode_for_gh_2be03e231396_344.jpg">
     <div class="weixing-sanjiao"></div>
     <div class="weixing-sanjiao-big"></div>
    </div>
   </div>
   <div class="go-top"><a href="javascript:;" title="返回顶部"></a> </div>
   <div style="clear:both"></div>
  </div>
 </div>
</div>
<script type="text/javascript">
FOM(function(){
FOM('#close_im').bind('click',function(){
FOM('#main-im').css("height","0");
FOM('#im_main').hide();
FOM('#open_im').show();
});
FOM('#open_im').bind('click',function(e){
FOM('#main-im').css("height","272");
FOM('#im_main').show();
FOM(this).hide();
});
FOM('.go-top').bind('click',function(){
FOM(window).scrollTop(0);
});
FOM(".weixing-container").bind('mouseenter',function(){
FOM('.weixing-show').show();
})
FOM(".weixing-container").bind('mouseleave',function(){    
FOM('.weixing-show').hide();
});
});
</script> 
<script src="home.php?mod=misc&ac=sendmail&rand=1434509603" type="text/javascript"></script>
<div id="scrolltop"> <span hidefocus="true"><a title="返回顶部" onclick="window.scrollTo('0','0')" class="scrolltopa" ><b>返回顶部</b></a></span> </div>
<script type="text/javascript">_attachEvent(window, 'scroll', function () { showTopLink(); });checkBlind();</script>
<div id="discuz_tips" style="display:none;"></div>
<script type="text/javascript">
				var tipsinfo = '45762455|X3.2|0.6||0||0|7|1434509603|e8cc32111dd238dadcb568d6d917c2e9|2';
			</script> 
<script src="/files/js/discuz_tips.js?v=1" type="text/javascript" charset="UTF-8"></script>


<!--<iframe style="display:none;" src="tencent://message/?uin=3161168808&Site=&menu=yes"></iframe>
<iframe style="display:none;" class="qq_iframe" src=""></iframe>
<script>
$(function(){
  qq_list = new Array('3161168808', '3437681192');
  //随机
  qq_i = Math.floor(Math.random()*qq_list.length);
  src = "tencent://message/?uin="+qq_list[qq_i]+"&Site=&menu=yes";
  $('.qq_iframe').attr('src', "tencent://message/?uin="+src+"&Site=&menu=yes")
})
</script>-->

</body>
</html>

<script src="/ks_inc/ajax.js" type="text/javascript"></script>
<!-- published at 2017/6/17 15:10:57 -->
							
								HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Content-Encoding: gzip
Last-Modified: Sat, 17 Jun 2017 07:10:58 GMT
Accept-Ranges: bytes
ETag: "dee258de38e7d21:0"
Vary: Accept-Encoding
Server: Microsoft-IIS/8.0
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Sun, 18 Jun 2017 23:17:35 GMT
Content-Length: 13636

							

WHOIS信息

 • 注册人:
  yangyang jia
 • 注册邮箱:
  120765092@qq.com
 • 注册商:
  HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.
 • 创建时间:
  2015-09-21
 • 更新时间:
  2017-04-12
 • 过期时间:
  2017-09-21
 • NS服务器:
  f1g1ns1.dnspod.net
 • NS服务器:
  f1g1ns2.dnspod.net
 • 详细信息

服务器IP

随机推荐