changping.tuliu.com/ 历史快照

昌平区土流网 - 昌平区土地转让|昌平区土地出租|昌平区土地流转网|昌平区土地出售|昌平区地皮交易市场

描述 【昌平区土流网】是专业的昌平区土地交易中心,提供全面的昌平区土地流转,土地转让,免费发布土地出租、土地出让、土地出售、土地交易、土地承包最新信息!找昌平区土地信息就上昌平区土地市场网!
关键词 昌平区土地转让 昌平区土地出租 昌平区土地流转网 昌平区土地出售 昌平区地皮交易市场 原站链接 http://changping.tuliu.com/
分类 未分类 地区 未知
缩略图地址 百度权重 0
图片信息
MIME类型:image/jpeg 文件大小: 680774
图片宽度: 1200 图片高度: 3912
图片位深: 24 图片通道: 3

(changping.tuliu.com 2017-06-30)快照
关键词密度
文本长度:6619 关键词数量: 5
关键词出现频率: 6 关键词密度: 0.01%

								<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <title>昌平区土流网 - 昌平区土地转让|昌平区土地出租|昌平区土地流转网|昌平区土地出售|昌平区地皮交易市场</title>
  <meta name="keywords" content="昌平区土地转让,昌平区土地出租,昌平区土地流转网,昌平区土地出售,昌平区地皮交易市场" />
  <meta name="description" content="【昌平区土流网】是专业的昌平区土地交易中心,提供全面的昌平区土地流转,土地转让,免费发布土地出租、土地出让、土地出售、土地交易、土地承包最新信息!找昌平区土地信息就上昌平区土地市场网!" />
  <meta name="baidu-site-verification" content="OBulqa6hwZ" />
  <meta name="baidu-tc-verification" content="e77052e4b365cc2de48804845445a343" />
  <META content="IE=edge" http-equiv="X-UA-Compatible">
     <meta name="location" content="province=北京;city=昌平区;116.216456,40.221724">
    <meta name="applicable-device" content="pc">
  <!-- 公共html meta start -->
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
<meta content="always" name="referrer">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta name="baidu-site-verification" content="OBulqa6hwZ"/>
<meta name="baidu-tc-verification" content="e77052e4b365cc2de48804845445a343"/>
<meta name="applicable-device" content="pc">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp"/>
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/>

<link href="http://statics.tuliu.com/web/css/vendor/vendor.min.css?ver=v6.9" rel="stylesheet">
<link href="http://statics.tuliu.com/web/css/main.css?ver=v6.9" rel="stylesheet">
<!--[if lt IE 9]>
<script src="http://statics.tuliu.com/web/js/vendor/es5-shim.min.js?ver=v6.9"></script>
<script src="http://statics.tuliu.com/web/js/vendor/es5-sham.min.js?ver=v6.9"></script><![endif]-->
<!--[if lt IE 9]>
<script src="http://statics.tuliu.com/web/js/vendor/html5shiv.min.js?ver=v6.9"></script>
<script src="http://statics.tuliu.com/web/js/vendor/respond.min.js?ver=v6.9"></script>
<![endif]-->

<!-- 公共html meta end -->  <link href="http://statics.tuliu.com/web/css/v2_main.css?ver=v6.9" rel="stylesheet">
  <meta name="csrf-token" content="mvV9KmxBo00eWg7QiQUYBWCwf8OjW1gnnpVHWJ1T" />
 </head>
 <body>
 <div class="fheader">
  <div class="fheader-top">
    <div class="container">
      <div class="row clearfix">
        <div class="fheader-top-lis">
          <ul>
            <li><a href="javascript:void(0)"><i class="iconfont icon-dianhua1 font-16"></i>400-6666-737</a></li>
            <li><a href="javascript:void(0)"><i class="iconfont icon-weixin"></i>官方微信
                <div class="li-dropbox li-dropbox-app"><img src="http://statics.tuliu.com/web/images/fheader_img01.png?ver=v6.9"></div></a></li>
            <li><a href="javascript:void(0)"><i class="iconfont icon-shouji font-16"></i>下载APP
                <div class="li-dropbox li-dropbox-app"><img src="http://statics.tuliu.com/web/images/fheader_img02.png?ver=v6.9"></div></a></li>
            <li><a href="http://company.tuliu.com">关于土流</a></li>
            <li><a href="http://company.tuliu.com/help/">帮助中心</a></li>
          </ul>
        </div>
        <div id="user_help_center" style="display: none;" class="fheader-top-login"></div>
        <div id="user_login" class="fheader-top-login"></div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="fheader-logorow">
    <div class="container">
      <div class="row clearfix">
        <div class="fheader-logo clearfix"><a href="http://www.tuliu.com"><i class="iconfont icon-logo-copy"></i></a></div>
        <div class="fheader-area">
          <h1 class="fheader-area-s">昌平区<span class="caret"></span></h1>
          <div class="fheader-area-sbox">
            <div class="links clearfix">
                              <a class=""
                  href="http://beijing.tuliu.com">
                  北京
                </a>
                                                              <a href="http://dongcheng.tuliu.com"
                    class=""
                    >东城区</a>
                                  <a href="http://xicheng.tuliu.com"
                    class=""
                    >西城区</a>
                                  <a href="http://chaoyangqu.tuliu.com"
                    class=""
                    >朝阳区</a>
                                  <a href="http://fengtai.tuliu.com"
                    class=""
                    >丰台区</a>
                                  <a href="http://shijingshan.tuliu.com"
                    class=""
                    >石景山区</a>
                                  <a href="http://haidian.tuliu.com"
                    class=""
                    >海淀区</a>
                                  <a href="http://mentougou.tuliu.com"
                    class=""
                    >门头沟区</a>
                                  <a href="http://fangshan.tuliu.com"
                    class=""
                    >房山区</a>
                                  <a href="http://tongzhou.tuliu.com"
                    class=""
                    >通州区</a>
                                  <a href="http://shunyi.tuliu.com"
                    class=""
                    >顺义区</a>
                                  <a href="http://changping.tuliu.com"
                    class="active"
                    >昌平区</a>
                                  <a href="http://daxing.tuliu.com"
                    class=""
                    >大兴区</a>
                                  <a href="http://huairou.tuliu.com"
                    class=""
                    >怀柔区</a>
                                  <a href="http://pinggu.tuliu.com"
                    class=""
                    >平谷区</a>
                                  <a href="http://miyun.tuliu.com"
                    class=""
                    >密云区</a>
                                  <a href="http://yanqing.tuliu.com"
                    class=""
                    >延庆区</a>
                                          </div>
            <div class="links clearfix">
              <p class="text-warning margin-t-10">全国省市</p>
                              <a href="http://beijing.tuliu.com"
                  class=""
                  >北京</a>
                              <a href="http://tianjin.tuliu.com"
                  class=""
                  >天津</a>
                              <a href="http://hebei.tuliu.com"
                  class=""
                  >河北</a>
                              <a href="http://shenxi.tuliu.com"
                  class=""
                  >山西</a>
                              <a href="http://neimenggu.tuliu.com"
                  class=""
                  >内蒙古</a>
                              <a href="http://liaoning.tuliu.com"
                  class=""
                  >辽宁</a>
                              <a href="http://jilin.tuliu.com"
                  class=""
                  >吉林</a>
                              <a href="http://heilongjiang.tuliu.com"
                  class=""
                  >黑龙江</a>
                              <a href="http://shanghai.tuliu.com"
                  class=""
                  >上海</a>
                              <a href="http://jiangsu.tuliu.com"
                  class=""
                  >江苏</a>
                              <a href="http://zhejiang.tuliu.com"
                  class=""
                  >浙江</a>
                              <a href="http://anhui.tuliu.com"
                  class=""
                  >安徽</a>
                              <a href="http://fujian.tuliu.com"
                  class=""
                  >福建</a>
                              <a href="http://jiangxi.tuliu.com"
                  class=""
                  >江西</a>
                              <a href="http://shandong.tuliu.com"
                  class=""
                  >山东</a>
                              <a href="http://henan.tuliu.com"
                  class=""
                  >河南</a>
                              <a href="http://hubei.tuliu.com"
                  class=""
                  >湖北</a>
                              <a href="http://hunan.tuliu.com"
                  class=""
                  >湖南</a>
                              <a href="http://guangdong.tuliu.com"
                  class=""
                  >广东</a>
                              <a href="http://guangxi.tuliu.com"
                  class=""
                  >广西</a>
                              <a href="http://hainan.tuliu.com"
                  class=""
                  >海南</a>
                              <a href="http://chongqing.tuliu.com"
                  class=""
                  >重庆</a>
                              <a href="http://sichuan.tuliu.com"
                  class=""
                  >四川</a>
                              <a href="http://guizhou.tuliu.com"
                  class=""
                  >贵州</a>
                              <a href="http://yunnan.tuliu.com"
                  class=""
                  >云南</a>
                              <a href="http://xizang.tuliu.com"
                  class=""
                  >西藏</a>
                              <a href="http://shanxi.tuliu.com"
                  class=""
                  >陕西</a>
                              <a href="http://gansu.tuliu.com"
                  class=""
                  >甘肃</a>
                              <a href="http://qinghai.tuliu.com"
                  class=""
                  >青海</a>
                              <a href="http://ningxia.tuliu.com"
                  class=""
                  >宁夏</a>
                              <a href="http://xinjiang.tuliu.com"
                  class=""
                  >新疆</a>
                              <a href="http://taiwan.tuliu.com"
                  class=""
                  >台湾</a>
                              <a href="http://hongkong.tuliu.com"
                  class=""
                  >香港</a>
                              <a href="http://macao.tuliu.com"
                  class=""
                  >澳门</a>
                          </div>
            <p class="margin-t-10">
                              <a href="http://beijing.tuliu.com"
                  class="text-info">北京</a>
                            <a href="http://www.tuliu.com/city.html" class="text-info pull-right">更多城市</a>
            </p>
          </div>
        </div>
        <div class="pull-right">
          <div class="fheader-search">
            <div class="clearfix">
              <div class="fheader-search-box">
                <div class="fh-choose">
                  <select id="search_select" data-placeholder="找土地" class="select2-select form-control">
                    <option value="find_land" >找土地</option>
                    <option value="sell_land" >卖土地</option>
                    <option value="find_news" >找资讯</option>
                    <option value="find_baike" >找百科</option>
                  </select>
                </div>
                <div class="fh-search-inp"><i class="iconfont icon-sousuo"></i>
                  <input id="top-search-input" type="text" placeholder="输入土地关键词,例如:宅基地" value="">
                </div>
              </div>
              <button id="bt_tl_search" class="btn btn-warning fheader-search-btn">搜 索</button>
            </div>
            <div class="fheader-search-a clearfix">
                              <a href="http://www.tuliu.com/gongying/gengdi/"
                  target="_blank">耕地</a>
                              <a href="http://www.tuliu.com/gongying/yangzhiyongdi/"
                  target="_blank">养殖用地</a>
                              <a href="http://www.tuliu.com/gongying/yuandi/"
                  target="_blank">园地</a>
                              <a href="http://www.tuliu.com/gongying/shangyejizhuzhai/"
                  target="_blank">商业及住宅</a>
                              <a href="http://www.tuliu.com/gongying/gongye/"
                  target="_blank">工矿仓储</a>
                              <a href="http://www.tuliu.com/gongying/zulin/"
                  target="_blank">出租</a>
                              <a href="http://www.tuliu.com/gongying/zhuanrang/"
                  target="_blank">转让</a>
                              <a href="http://www.tuliu.com/gongying/zhuanbao/"
                  target="_blank">转包</a>
                          </div>
          </div>
          <div class="fheader-fabu"><a href="http://www.tuliu.com/myland/fastadd.html" class="btn btn-empty-success">发布土地信息</a></div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="fheader-rownav">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <ul class="clearfix">
          <li><a href="http://www.tuliu.com">首页</a>
          </li>
          <li class="">
            <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/nongcun/">农村用地</a>
          </li>
          <li class="">
            <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/nongcunzhaijidi">宅基地</a>
          </li>
          <li class="">
            <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/chengshi/">工商用地</a>
          </li>
          </li>
          <li class=""><a href="http://changping.tuliu.com/zhaodi/">找地客户</a>
          </li>
          <li class=""><a href="http://xiangmu.tuliu.com" target="_blank">加盟土流</a>
          </li>
          <li class='have-dl'>
            <a href="http://www.tuliu.com/landitem/index">致富项目</a>
          </li>
          <li class=""><a href="http://www.tuliu.com/service/list.html">服务中心</a>
          </li>
          <li class=""><a href="http://www.tuliu.com/landprice/list-381-0/">查地价</a>
          </li>
          <li><a href="http://www.tuliu.com/data/dataTrade.html">土地数据</a>
          </li>
          <li class="have-dl"><a href="http://www.tuliu.com/news">土地资讯</a>
            <dl>
              <dd>
                <a href="http://www.tuliu.com/news">资讯</a>
                <a href="http://www.tuliu.com/baike">百科</a>
                <a href="http://www.tuliu.com/ask">土地问答</a>
              </dd>
            </dl>
          </li>
          <li><a href="http://bbs.tuliu.com" target="_blank">土地论坛</a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
  <div class="container">
   <div class="height-20"></div>
   <div class="row margin-b-20">
    <div class="home-four pull-left">
     <div class="four-tits">
      <ul>
       <li class="active"><i class="iconfont icon-kuaisuzhaodi text-info"></i><span class="text-info">快速找地</span></li>
       <li><i class="iconfont icon-fabu text-warning"></i><span class="text-warning">发布信息</span></li>
       <li><i class="iconfont icon-tudipinggu text-success"></i><span class="text-success">土地评估</span></li>
       <li><i class="iconfont icon-weituofabu text-orange"></i><span class="text-orange">查地价</span></li>
      </ul>
     </div>
     <div class="four-conts">
      <div class="four-conts-tab four-kszd active">
       <div class="clearfix margin-b-30">
        <div class="fast-find-search">
         <div class="searchbox cursor">
          <input type="hidden" id="searchbox_location_val" value="changping" />
          <input id="searchbox_locid_picker" placeholder="选择地区" data-district="true" class="choose-area" readonly>
          <i class="iconfont icon-xialajiantouxiantiao sanjiao"></i>
         </div>
         <div class="searchbox cursor">
          <input placeholder="选择土地类型" readonly="readonly"><i class="iconfont icon-xialajiantouxiantiao sanjiao"></i>
          <input type="hidden" id="searchbox_landtype_val"/>
          <div id="searchbox_landtype" class="searchbox-land searchbox-cont hide clearfix">
                       <a href="javascript:void(0)"
              data-id="gengdi">耕地</a>
                       <a href="javascript:void(0)"
              data-id="lindi">林地</a>
                       <a href="javascript:void(0)"
              data-id="yuandi">园地</a>
                       <a href="javascript:void(0)"
              data-id="caodi">草地</a>
                       <a href="javascript:void(0)"
              data-id="yangzhiyongdi">养殖用地</a>
                       <a href="javascript:void(0)"
              data-id="gongye">工矿仓储</a>
                       <a href="javascript:void(0)"
              data-id="shangyejizhuzhai">商业及住宅</a>
                       <a href="javascript:void(0)"
              data-id="shuiyushuili">水域</a>
                       <a href="javascript:void(0)"
              data-id="qitatudi">其它用地</a>
                     </div>
         </div>
         <div class="searchbox cursor">
          <input placeholder="选择面积" readonly="readonly"><i class="iconfont icon-xialajiantouxiantiao sanjiao"></i>
          <input type="hidden" id="searchbox_landarea_val"/>
          <div id="searchbox_landarea" class="searchbox-land searchbox-cont hide clearfix">
                       <a href="javascript:void(0)" data-id="1">10亩以下</a>
                       <a href="javascript:void(0)" data-id="2">10~100亩</a>
                       <a href="javascript:void(0)" data-id="3">101~1000亩</a>
                       <a href="javascript:void(0)" data-id="4">1001~5000亩</a>
                       <a href="javascript:void(0)" data-id="5">5000亩以上</a>
                     </div>
         </div>
        </div><a id="searchbox_submit_btn" class="btn searchbtn" href="http://www.tuliu.com/gongying/"
             target="_blank" >开始找地</a>
       </div>
       <dl>
        <dt>地区</dt>
        <dd>
                   <a href="http://dongcheng.tuliu.com/gongying/"
            target="_blank">东城区</a>
                   <a href="http://xicheng.tuliu.com/gongying/"
            target="_blank">西城区</a>
                   <a href="http://chaoyangqu.tuliu.com/gongying/"
            target="_blank">朝阳区</a>
                   <a href="http://fengtai.tuliu.com/gongying/"
            target="_blank">丰台区</a>
                   <a href="http://shijingshan.tuliu.com/gongying/"
            target="_blank">石景山区</a>
                   <a href="http://haidian.tuliu.com/gongying/"
            target="_blank">海淀区</a>
                   <a href="http://mentougou.tuliu.com/gongying/"
            target="_blank">门头沟区</a>
                   <a href="http://fangshan.tuliu.com/gongying/"
            target="_blank">房山区</a>
                   <a href="http://tongzhou.tuliu.com/gongying/"
            target="_blank">通州区</a>
                   <a href="http://shunyi.tuliu.com/gongying/"
            target="_blank">顺义区</a>
                   <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/"
            target="_blank">昌平区</a>
                   <a href="http://daxing.tuliu.com/gongying/"
            target="_blank">大兴区</a>
                   <a href="http://huairou.tuliu.com/gongying/"
            target="_blank">怀柔区</a>
                   <a href="http://pinggu.tuliu.com/gongying/"
            target="_blank">平谷区</a>
                   <a href="http://miyun.tuliu.com/gongying/"
            target="_blank">密云区</a>
                   <a href="http://yanqing.tuliu.com/gongying/"
            target="_blank">延庆区</a>
                 </dd>
        <p class="font-12"><a href="http://www.tuliu.com/gongying/" target="_blank"
                   class="text-info">更多地区</a></p>
       </dl>
       <dl>
        <dt>类型</dt>
        <dd>
                   <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/gengdi/"
            target="_blank">耕地</a>
                   <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/lindi/"
            target="_blank">林地</a>
                   <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/yuandi/"
            target="_blank">园地</a>
                   <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/yangzhiyongdi/"
            target="_blank">养殖用地</a>
                   <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/shangyejizhuzhai/"
            target="_blank">商业及住宅</a>
                   <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/gongye/"
            target="_blank">工矿仓储</a>
                   <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/shuiyushuili/"
            target="_blank">水域</a>
                   <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/nongchang/"
            target="_blank">农场</a>
                   <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/changfang/"
            target="_blank">厂房</a>
                 </dd>
        <p class="font-12"><a href="http://changping.tuliu.com/gongying/"
                   target="_blank" class="text-info">更多类型</a></p>
       </dl>
      </div>
      <div class="four-conts-tab four-fbxx">
       <h2>选择信息类型,快速找到买家、卖家!</h2>
       <form id="post_market_form" action="http://www.tuliu.com/myland/fastadd.html" target="_blank"
          method="get">
       <ul>
        <li><span class="txt1">信息类型</span>
         <div class="searchbox cursor">
          <input placeholder="选择供应/需求" readonly="readonly"><i class="iconfont icon-xialajiantouxiantiao sanjiao"></i>
          <div id="post_market_type" class="searchbox-land searchbox-cont hide clearfix">
           <a href="javascript:void(0)"
             data-url="http://www.tuliu.com/myland/fastadd.html">发布供应</a>
           <a href="javascript:void(0)"
             data-url="http://www.tuliu.com/myland/findlands.html">找地需求</a>
          </div>
         </div>
        </li>
        <li><span class="txt1">发布地区</span>
         <div class="searchbox cursor">
          <input id="post_locid" type="hidden" name="locid" value="381" />
          <input id="post_locid_picker" data-district="true" data-district="true" placeholder="选择城市"
              readonly="readonly" class="choose-area">
          <i class="iconfont icon-xialajiantouxiantiao sanjiao"></i>
         </div>
        </li>
        <li><span class="txt1">土地类型</span>
         <div class="searchbox cursor">
          <input id="post_tid" type="hidden" name="tid" value=""/>
          <input id="post_tid_picker" class="choose-lands-type" placeholder="选择土地类型"
              readonly="readonly">
          <i class="iconfont icon-xialajiantouxiantiao sanjiao"></i>
         </div>
        </li>
       </ul>
       <button id="btn_post_market" class="btn btn-mffb">免费发布信息</button>
       </form>
      </div>
      <div class="four-conts-tab four-fbxx">
       <h2>温馨提示:为您计算该土地当前市场参考价格</h2>
       <form action="http://www.tuliu.com/pinggu" target="_blank" method="get">
       <ul>
        <li><span class="txt1">地区</span>
         <div class="searchbox cursor">
          <input id="pinggu_locid" type="hidden" name="locid" value="381">
          <input id="pinggu_locid_picker" data-district="true" placeholder="选择城市"
              readonly="readonly" class="choose-area">
          <i class="iconfont icon-xialajiantouxiantiao sanjiao"></i>
         </div>
        </li>
        <li><span class="txt1">土地类型</span>
         <div class="searchbox cursor">
          <input id="pinggu_tid" type="hidden" name="tid" value="">
          <input placeholder="选择土地类型" readonly="readonly">
          <i class="iconfont icon-xialajiantouxiantiao sanjiao"></i>
          <div id="pinggu_tid_picker" class="searchbox-land searchbox-cont hide clearfix">
                       <a href="javascript:void(0)" data-id="3">水田</a>
                       <a href="javascript:void(0)" data-id="4">水浇地</a>
                       <a href="javascript:void(0)" data-id="5">旱地</a>
                     </div>
         </div>
        </li>
        <li><span class="txt1">土地面积</span>
         <div class="searchbox w126">
          <input name="area" placeholder="土地面积">
         </div><span class="txt2 padding-r-28">亩</span><span class="txt1">流转年限</span>
         <div class="searchbox w126">
          <input name="year" placeholder="流转年限">
         </div><span class="txt2">年</span>
        </li>
       </ul>
       <button class="btn btn-mffb">免费评估土地</button>
       </form>
      </div>
      <div class="four-conts-tab four-cdj">
       <div class="four-cdj-title clearfix">
        <div class="pull-left font-16 text-city">昌平区</div>
        <div class="pull-left four-cdj-title-select">
         <select id="inquire-type-select" data-placeholder="水田" class="select2-select form-control">
          <option value="" ></option>
          <option value="3" >水田</option>
          <option value="4">水浇地</option>
          <option value="5" >旱地</option>
          <option value="7" >其它耕地</option>
         </select>
        </div>
        <div class="pull-left text-gray-3 font-16">最新地价趋势</div><a href="http://www.tuliu.com/landprice/list-0-0/" target="_blank" class="pull-right font-12 text-info">查看更多</a>
       </div>
       <div id="polyline0" style="width:538px;height:230px; margin:0 auto;"></div>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div class="home-four-r">
     <div class="home-four-imgs">
      <div id="imgs-tab-slick" class="my-slick">
             <!--ad_area_index_top_start-->
        <div class="slick-item">
         <a href="http://xiangmu.tuliu.com/" target="_blank">
          <img data-lazy="http://img2s.tuliu.com/center/eds/2017/06/09/abe615c8-a111-436a-9082-1bcae738e823.png">
         </a>
        </div>
       <!--ad_area_index_top_end-->
              <!--ad_area_index_top_start-->
        <div class="slick-item">
         <a href="http://www.tuliu.com/zt/service" target="_blank">
          <img data-lazy="http://img2s.tuliu.com/center/eds/2017/06/09/6a10f5a1-c2ba-49e9-9944-b2840436dffa.jpg">
         </a>
        </div>
       <!--ad_area_index_top_end-->
              <!--ad_area_index_top_start-->
        <div class="slick-item">
         <a href="http://www.tuliu.com/landitem/publish" target="_blank">
          <img data-lazy="http://img2s.tuliu.com/center/eds/2017/06/16/c28e47f6-c3ca-4cf4-9a2d-e39771cd1cea.jpg">
         </a>
        </div>
       <!--ad_area_index_top_end-->
              <!--ad_area_index_top_start-->
        <div class="slick-item">
         <a href="http://www.tuliu.com/read-57704.html" target="_blank">
          <img data-lazy="http://img2s.tuliu.com/center/eds/2017/06/22/7e3c9a80-a0df-43c3-a0ff-bd32b5b86fa1.jpg">
         </a>
        </div>
       <!--ad_area_index_top_end-->
             </div>
     </div>
     <div class="clearfix margin-t-20"><a href="http://service.tuliu.com" target="_blank" class="home-four-rbtn pull-left"><i class="iconfont icon-jiarudaili"></i>申请加盟</a><a href="http://www.tuliu.com/service/list.html" target="_blank" class="home-four-rbtn pull-right"><i class="iconfont icon-tudijigou"></i>土地机构</a></div>
    </div>
   </div>
   <div class="hot-classify row">
    <div class="index-btitle border-t clearfix">
     <h2>昌平区优质地源</h2>
    </div>
    <div class="fenlei-cont"></div>
    <div class="hot-classify-imgul clearfix">

                <div class="col-md-3 col-sm-4">
      <div class="hot-classify-li">
       <a href="http://changping.tuliu.com/view-436183.html"
         target="_blank" title="租赁1116.5亩空闲地 土地编号:T436183"
         >
        <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2016/06/16/576208b14eb9a_sml.jpg" class="lazy" alt="租赁1116.5亩空闲地"></a>
       <div class="li-txt">
        <a href="http://changping.tuliu.com/view-436183.html"
                   target="_blank" title="租赁1116.5亩空闲地 土地编号:T436183">
         <h4>租赁1116.5亩空闲地</h4></a>
        <div class="txt-price">
         <p><span class="text-warning font-16">面议</span></p>
         <p class="text-right">1116.50亩</p>
         <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>47年</p>
         <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
                <div class="col-md-3 col-sm-4">
      <div class="hot-classify-li">
       <a href="http://changping.tuliu.com/view-452988.html"
         target="_blank" title="北京昌平区 40亩 农场+1300平米山庄 转让 土地编号:T452988"
         >
        <img data-original="http://statics.tuliu.com/web/images/default_img.jpg?ver=v6.9" class="lazy" alt="北京昌平区 40亩 农场+1300平米山庄 转让"></a>
       <div class="li-txt">
        <a href="http://changping.tuliu.com/view-452988.html"
                   target="_blank" title="北京昌平区 40亩 农场+1300平米山庄 转让 土地编号:T452988">
         <h4>北京昌平区 40亩 农场+1300平米山庄 转让</h4></a>
        <div class="txt-price">
         <p><span class="text-warning font-16">1200</span>万元</p>
         <p class="text-right">40亩</p>
         <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>37年</p>
         <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
                <div class="col-md-3 col-sm-4">
      <div class="hot-classify-li">
       <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-32075.html"
         target="_blank" title="北京昌平区100亩公共用地转让 土地编号:S32075"
         >
        <img data-original="http://img2s.tuliu.com/lands/2017/06/15/a9e347db-2926-4449-8302-826d1787c31d.jpg@320h_425w" class="lazy" alt="北京昌平区100亩公共用地转让"></a>
       <div class="li-txt">
        <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-32075.html"
                   target="_blank" title="北京昌平区100亩公共用地转让 土地编号:S32075">
         <h4>北京昌平区100亩公共用地转让</h4></a>
        <div class="txt-price">
         <p><span class="text-warning font-16">4900</span>万元</p>
         <p class="text-right">100亩</p>
         <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>37年</p>
         <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
                <div class="col-md-3 col-sm-4">
      <div class="hot-classify-li">
       <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-29290.html"
         target="_blank" title="北京昌平区260亩畜牧养殖用地出租 土地编号:S29290"
         >
        <img data-original="http://img2s.tuliu.com/lands/2017/05/17/4f2fcbd7-f7a5-4cba-95a9-9c99bb29b818.jpg@320h_425w" class="lazy" alt="北京昌平区260亩畜牧养殖用地出租"></a>
       <div class="li-txt">
        <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-29290.html"
                   target="_blank" title="北京昌平区260亩畜牧养殖用地出租 土地编号:S29290">
         <h4>北京昌平区260亩畜牧养殖用地出租</h4></a>
        <div class="txt-price">
         <p><span class="text-warning font-16">面议</span></p>
         <p class="text-right">260亩</p>
         <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>30年</p>
         <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
                <div class="col-md-3 col-sm-4">
      <div class="hot-classify-li">
       <a href="http://changping.tuliu.com/view-481640.html"
         target="_blank" title="北京昌平区 2400平米厂房 转让 土地编号:T481640"
         >
        <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2017/03/04/58ba8e566c24d_sml.jpg" class="lazy" alt="北京昌平区 2400平米厂房 转让"></a>
       <div class="li-txt">
        <a href="http://changping.tuliu.com/view-481640.html"
                   target="_blank" title="北京昌平区 2400平米厂房 转让 土地编号:T481640">
         <h4>北京昌平区 2400平米厂房 转让</h4></a>
        <div class="txt-price">
         <p><span class="text-warning font-16">285</span>万元</p>
         <p class="text-right">2400平米</p>
         <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>27年</p>
         <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
                <div class="col-md-3 col-sm-4">
      <div class="hot-classify-li">
       <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-29291.html"
         target="_blank" title="北京昌平区230亩工业用地转让 土地编号:S29291"
         >
        <img data-original="http://statics.tuliu.com/web/images/default_img.jpg?ver=v6.9" class="lazy" alt="北京昌平区230亩工业用地转让"></a>
       <div class="li-txt">
        <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-29291.html"
                   target="_blank" title="北京昌平区230亩工业用地转让 土地编号:S29291">
         <h4>北京昌平区230亩工业用地转让</h4></a>
        <div class="txt-price">
         <p><span class="text-warning font-16">面议</span></p>
         <p class="text-right">230亩</p>
         <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>43年</p>
         <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
                <div class="col-md-3 col-sm-4">
      <div class="hot-classify-li">
       <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-29293.html"
         target="_blank" title="北京昌平区600亩工业用地出租 土地编号:S29293"
         >
        <img data-original="http://statics.tuliu.com/web/images/default_img.jpg?ver=v6.9" class="lazy" alt="北京昌平区600亩工业用地出租"></a>
       <div class="li-txt">
        <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-29293.html"
                   target="_blank" title="北京昌平区600亩工业用地出租 土地编号:S29293">
         <h4>北京昌平区600亩工业用地出租</h4></a>
        <div class="txt-price">
         <p><span class="text-warning font-16">面议</span></p>
         <p class="text-right">600亩</p>
         <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>50年</p>
         <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
                <div class="col-md-3 col-sm-4">
      <div class="hot-classify-li">
       <a href="http://changping.tuliu.com/view-482399.html"
         target="_blank" title="北京昌平区 400平米 宅基地 转让 土地编号:T482399"
         >
        <img data-original="http://statics.tuliu.com/web/images/default_img.jpg?ver=v6.9" class="lazy" alt="北京昌平区 400平米 宅基地 转让"></a>
       <div class="li-txt">
        <a href="http://changping.tuliu.com/view-482399.html"
                   target="_blank" title="北京昌平区 400平米 宅基地 转让 土地编号:T482399">
         <h4>北京昌平区 400平米 宅基地 转让</h4></a>
        <div class="txt-price">
         <p><span class="text-warning font-16">面议</span></p>
         <p class="text-right">400平米</p>
         <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>70年</p>
         <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
         </div>
   </div>
   
   
   <div class="hot-classify row margin-b-20">
    <div class="index-btitle border-t clearfix">
     <h2>推荐好地</h2>
     <ul class="fenlei-ul">
      <li class="active"><a href="javascript:void(0)">耕地</a></li>
      <li><a href="javascript:void(0)">林地</a></li>
      <li><a href="javascript:void(0)">养殖用地</a></li>
      <li><a href="javascript:void(0)">商业及住宅</a></li>
      <li><a href="javascript:void(0)">工矿仓储</a></li>
     </ul><a href="http://changping.tuliu.com/gongying/" class="more">更多<i class="iconfont icon-gengduojiantou"></i></a>
    </div>
    <div class="fenlei-cont">
     <div class="fenlei-cont-box active">
      <div class="hot-classify-imgul clearfix">
       <!-- 耕地图片开始 -->
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
        <div class="hot-classify-li">
         <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-31705.html"
           target="_blank" title="北京昌平区20亩水田出租 土地编号:S31705"
         >
          <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2017/06/12/593e4bf68b957_sml.jpg" class="lazy" alt="北京昌平区20亩水田出租">
         </a>
         <div class="li-txt">
          <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-31705.html"
                     target="_blank" title="北京昌平区20亩水田出租 土地编号:S31705"
                     >
           <h4>北京昌平区20亩水田出租</h4></a>
          <div class="txt-price">
           <p><span class="text-warning font-16">40000</span>元/亩/年</p>
           <p class="text-right">20亩</p>
           <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>15年</p>
           <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
          </div>
         </div>
        </div>
       </div>
                     <div class="col-md-3 col-sm-4">
        <div class="hot-classify-li">
         <a href="http://changping.tuliu.com/view-471463.html"
           target="_blank" title="北京昌平区 2.5亩 水浇地 出租 土地编号:T471463"
         >
          <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2016/12/28/58636225a0ee7_sml.jpg" class="lazy" alt="北京昌平区 2.5亩 水浇地 出租">
         </a>
         <div class="li-txt">
          <a href="http://changping.tuliu.com/view-471463.html"
                     target="_blank" title="北京昌平区 2.5亩 水浇地 出租 土地编号:T471463"
                     >
           <h4>北京昌平区 2.5亩 水浇地 出租</h4></a>
          <div class="txt-price">
           <p><span class="text-warning font-16">面议</span></p>
           <p class="text-right">2.50亩</p>
           <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>50年</p>
           <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
          </div>
         </div>
        </div>
       </div>
                     <div class="col-md-3 col-sm-4">
        <div class="hot-classify-li">
         <a href="http://changping.tuliu.com/view-471562.html"
           target="_blank" title="北京昌平区 20亩 其它耕地 转让 土地编号:T471562"
         >
          <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2016/12/28/5863b8c4b7d85_sml.jpg" class="lazy" alt="北京昌平区 20亩 其它耕地 转让">
         </a>
         <div class="li-txt">
          <a href="http://changping.tuliu.com/view-471562.html"
                     target="_blank" title="北京昌平区 20亩 其它耕地 转让 土地编号:T471562"
                     >
           <h4>北京昌平区 20亩 其它耕地 转让</h4></a>
          <div class="txt-price">
           <p><span class="text-warning font-16">面议</span></p>
           <p class="text-right">20亩</p>
           <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>21年</p>
           <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
          </div>
         </div>
        </div>
       </div>
                     <div class="col-md-3 col-sm-4">
        <div class="hot-classify-li">
         <a href="http://changping.tuliu.com/view-129964.html"
           target="_blank" title="北京昌平兴寿 200多亩土地出租 土地编号:T129964"
         >
          <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands/20121007/d1b7c86770c5e9cfe4566cdd0cf9d968_sml.jpg" class="lazy" alt="北京昌平兴寿 200多亩土地出租">
         </a>
         <div class="li-txt">
          <a href="http://changping.tuliu.com/view-129964.html"
                     target="_blank" title="北京昌平兴寿 200多亩土地出租 土地编号:T129964"
                     >
           <h4>北京昌平兴寿 200多亩土地出租</h4></a>
          <div class="txt-price">
           <p><span class="text-warning font-16">300</span>万元</p>
           <p class="text-right">200亩</p>
           <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>30年</p>
           <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
          </div>
         </div>
        </div>
       </div>
                     <div class="col-md-3 col-sm-4">
        <div class="hot-classify-li">
         <a href="http://changping.tuliu.com/view-385489.html"
           target="_blank" title="昌平区小汤山10亩土地转租 土地编号:T385489"
         >
          <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2015/09/16/55f9408f55dbe_sml.jpg" class="lazy" alt="昌平区小汤山10亩土地转租">
         </a>
         <div class="li-txt">
          <a href="http://changping.tuliu.com/view-385489.html"
                     target="_blank" title="昌平区小汤山10亩土地转租 土地编号:T385489"
                     >
           <h4>昌平区小汤山10亩土地转租</h4></a>
          <div class="txt-price">
           <p><span class="text-warning font-16">8000</span>元/亩/年</p>
           <p class="text-right">10亩</p>
           <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>38年</p>
           <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
          </div>
         </div>
        </div>
       </div>
                     <div class="col-md-3 col-sm-4">
        <div class="hot-classify-li">
         <a href="http://changping.tuliu.com/view-425149.html"
           target="_blank" title="租赁6亩农业用地 土地编号:T425149"
         >
          <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2016/04/07/570665ce281db_sml.jpg" class="lazy" alt="租赁6亩农业用地">
         </a>
         <div class="li-txt">
          <a href="http://changping.tuliu.com/view-425149.html"
                     target="_blank" title="租赁6亩农业用地 土地编号:T425149"
                     >
           <h4>租赁6亩农业用地</h4></a>
          <div class="txt-price">
           <p><span class="text-warning font-16">10000</span>元/亩/年</p>
           <p class="text-right">6亩</p>
           <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>12年</p>
           <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
          </div>
         </div>
        </div>
       </div>
                     <div class="col-md-3 col-sm-4">
        <div class="hot-classify-li">
         <a href="http://changping.tuliu.com/view-401020.html"
           target="_blank" title="十三陵种院子种殖10亩场地出租 土地编号:T401020"
         >
          <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2015/12/01/565d613e885bd_sml.png" class="lazy" alt="十三陵种院子种殖10亩场地出租">
         </a>
         <div class="li-txt">
          <a href="http://changping.tuliu.com/view-401020.html"
                     target="_blank" title="十三陵种院子种殖10亩场地出租 土地编号:T401020"
                     >
           <h4>十三陵种院子种殖10亩场地出租</h4></a>
          <div class="txt-price">
           <p><span class="text-warning font-16">面议</span></p>
           <p class="text-right">10亩</p>
           <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>35年</p>
           <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
          </div>
         </div>
        </div>
       </div>
                     <div class="col-md-3 col-sm-4">
        <div class="hot-classify-li">
         <a href="http://changping.tuliu.com/view-376098.html"
           target="_blank" title="北京市昌平区小汤山镇村集体商业楼出租 土地编号:T376098"
         >
          <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2015/07/17/55a8cba7493c5_sml.jpg" class="lazy" alt="北京市昌平区小汤山镇村集体商业楼出租">
         </a>
         <div class="li-txt">
          <a href="http://changping.tuliu.com/view-376098.html"
                     target="_blank" title="北京市昌平区小汤山镇村集体商业楼出租 土地编号:T376098"
                     >
           <h4>北京市昌平区小汤山镇村集体商业楼出租</h4></a>
          <div class="txt-price">
           <p><span class="text-warning font-16">面议</span></p>
           <p class="text-right">4200平米</p>
           <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>10年</p>
           <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
          </div>
         </div>
        </div>
       </div>
            <!-- 耕地图片结束 -->

      </div>
      <div class="hot-classify-txtul">
       <ul class="li-25 clearfix">
        <!-- 耕地标题开始 -->
                         <li><a href="http://changping.tuliu.com/view-364168.html"
            target="_blank" title="昌平区崔村镇真顺村16亩苹果园转让 土地编号:T364168"
            ><span>转让</span>昌平区崔村镇真顺村16亩苹果园转让</a></li>
                        <li><a href="http://changping.tuliu.com/view-375583.html"
            target="_blank" title="昌平区十三陵镇6亩托老所(养老院)出租 土地编号:T375583"
            ><span>出租</span>昌平区十三陵镇6亩托老所(养老院)出租</a></li>
                        <li><a href="http://changping.tuliu.com/view-358803.html"
            target="_blank" title="北京市昌平区延寿镇木屋出售 土地编号:T358803"
            ><span>转让</span>北京市昌平区延寿镇木屋出售</a></li>
                        <li><a href="http://changping.tuliu.com/view-294553.html"
            target="_blank" title="北京市昌平区十三陵镇附近别墅22亩转让 土地编号:T294553"
            ><span>出租</span>北京市昌平区十三陵镇附近别墅22亩转让</a></li>
                        <li><a href="http://changping.tuliu.com/view-297135.html"
            target="_blank" title="北京市昌平区兴寿镇3亩草莓大棚出租 土地编号:T297135"
            ><span>转让</span>北京市昌平区兴寿镇3亩草莓大棚出租</a></li>
                        <li><a href="http://changping.tuliu.com/view-292365.html"
            target="_blank" title="北京市昌平区十三陵镇100亩休闲旅游山庄 土地编号:T292365"
            ><span>出租</span>北京市昌平区十三陵镇100亩休闲旅游山庄</a></li>
                        <li><a href="http://changping.tuliu.com/view-251360.html"
            target="_blank" title="急出租昌平京承高速附近兴寿镇上苑村35亩白地 土地编号:T251360"
            ><span>出租</span>急出租昌平京承高速附近兴寿镇上苑村35亩白地</a></li>
                        <li><a href="http://changping.tuliu.com/view-260843.html"
            target="_blank" title="北京市昌平区兴寿镇175亩农业用地出租 土地编号:T260843"
            ><span>转包</span>北京市昌平区兴寿镇175亩农业用地出租</a></li>
              <!-- 耕地标题结束 -->
       </ul>
      </div>
     </div>
     <div class="fenlei-cont-box">
      <div class="hot-classify-imgul clearfix">
       <!-- 林地图片开始 -->
                       <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://changping.tuliu.com/view-370376.html"
            target="_blank" title="北京昌平区南口镇有0.9亩山林管理用房地块 土地编号:T370376"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2015/06/09/5576c344cbbea_sml.jpg" class="lazy" alt="北京昌平区南口镇有0.9亩山林管理用房地块">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://changping.tuliu.com/view-370376.html"
             target="_blank" title="北京昌平区南口镇有0.9亩山林管理用房地块 土地编号:T370376"
             >
            <h4>北京昌平区南口镇有0.9亩山林管理用房地块</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">700</span>万元/亩</p>
            <p class="text-right">0.90亩</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>33年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://changping.tuliu.com/view-438398.html"
            target="_blank" title="北京西山龙脉山庄转让每亩20万 土地编号:T438398"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2016/06/29/57732fc33a5c2_sml.png" class="lazy" alt="北京西山龙脉山庄转让每亩20万">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://changping.tuliu.com/view-438398.html"
             target="_blank" title="北京西山龙脉山庄转让每亩20万 土地编号:T438398"
             >
            <h4>北京西山龙脉山庄转让每亩20万</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">20</span>万元/亩</p>
            <p class="text-right">120亩</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>11年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://changping.tuliu.com/view-253156.html"
            target="_blank" title="转让北京昌平区十三陵镇40亩林地 土地编号:T253156"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands/20130912/76abc68877d81e0b5f60b45c8a5d3ab7_sml.jpg" class="lazy" alt="转让北京昌平区十三陵镇40亩林地">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://changping.tuliu.com/view-253156.html"
             target="_blank" title="转让北京昌平区十三陵镇40亩林地 土地编号:T253156"
             >
            <h4>转让北京昌平区十三陵镇40亩林地</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">500</span>万元</p>
            <p class="text-right">40亩</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>59年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://changping.tuliu.com/view-251582.html"
            target="_blank" title="北京昌平延寿镇林地20亩转让或出租 有林权证 土地编号:T251582"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands/20130828/3123434bc96348900dafd430f0dc9ef8_sml.jpg" class="lazy" alt="北京昌平延寿镇林地20亩转让或出租 有林权证">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://changping.tuliu.com/view-251582.html"
             target="_blank" title="北京昌平延寿镇林地20亩转让或出租 有林权证 土地编号:T251582"
             >
            <h4>北京昌平延寿镇林地20亩转让或出租 有林权证</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">250</span>万元</p>
            <p class="text-right">20亩</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>46年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://yanqing.tuliu.com/view-498514.html"
            target="_blank" title="北京延庆区 2000亩 灌木林地 转让 土地编号:T498514"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2017/06/29/5954ce273586f_sml.jpg" class="lazy" alt="北京延庆区 2000亩 灌木林地 转让">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://yanqing.tuliu.com/view-498514.html"
             target="_blank" title="北京延庆区 2000亩 灌木林地 转让 土地编号:T498514"
             >
            <h4>北京延庆区 2000亩 灌木林地 转让</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">面议</span></p>
            <p class="text-right">2000亩</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>37年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/延庆区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://pinggu.tuliu.com/view-445464.html"
            target="_blank" title="北京平谷区 3000亩 有林地 转让 土地编号:T445464"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2016/08/17/57b3dd82be473_sml.jpg" class="lazy" alt="北京平谷区 3000亩 有林地 转让">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://pinggu.tuliu.com/view-445464.html"
             target="_blank" title="北京平谷区 3000亩 有林地 转让 土地编号:T445464"
             >
            <h4>北京平谷区 3000亩 有林地 转让</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">500</span>万元</p>
            <p class="text-right">3000亩</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>33年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/平谷区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://miyun.tuliu.com/view-430340.html"
            target="_blank" title="北京密云25亩山地山林面积可用 土地编号:T430340"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2016/05/06/572c435186738_sml.jpg" class="lazy" alt="北京密云25亩山地山林面积可用">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://miyun.tuliu.com/view-430340.html"
             target="_blank" title="北京密云25亩山地山林面积可用 土地编号:T430340"
             >
            <h4>北京密云25亩山地山林面积可用</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">面议</span></p>
            <p class="text-right">25亩</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>35年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/密云区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://yanqing.tuliu.com/view-415956.html"
            target="_blank" title="转让或出租北京延庆3000亩山地 土地编号:T415956"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2016/02/24/56cd98dd12a1c_sml.gif" class="lazy" alt="转让或出租北京延庆3000亩山地">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://yanqing.tuliu.com/view-415956.html"
             target="_blank" title="转让或出租北京延庆3000亩山地 土地编号:T415956"
             >
            <h4>转让或出租北京延庆3000亩山地</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">面议</span></p>
            <p class="text-right">3000亩</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>47年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/延庆区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
            <!-- 林地图片结束 -->

      </div>
      <div class="hot-classify-txtul">
       <ul class="li-25 clearfix">
        <!-- 林地标题开始 -->
                          <li><a href="http://fangshan.tuliu.com/view-447208.html"
             target="_blank" title="北京房山区 400亩 有林地 出租 土地编号:T447208"
             ><span>出租</span>北京房山区 400亩 有林地 出租</a></li>
                         <li><a href="http://shunyi.tuliu.com/view-460493.html"
             target="_blank" title="北京顺义区144亩有林地转让 土地编号:T460493"
             ><span>转让</span>北京顺义区144亩有林地转让</a></li>
                         <li><a href="http://huairou.tuliu.com/view-492293.html"
             target="_blank" title="北京怀柔区 2553亩 灌木林地 转让 土地编号:T492293"
             ><span>转让</span>北京怀柔区 2553亩 灌木林地 转让</a></li>
                         <li><a href="http://huairou.tuliu.com/view-492236.html"
             target="_blank" title="北京怀柔600亩林地出租 土地编号:T492236"
             ><span>出租</span>北京怀柔600亩林地出租</a></li>
                         <li><a href="http://beijing.tuliu.com/view-484289.html"
             target="_blank" title="北京 35亩 有林地 转让 土地编号:T484289"
             ><span>转让</span>北京 35亩 有林地 转让</a></li>
                         <li><a href="http://pinggu.tuliu.com/view-440476.html"
             target="_blank" title="北京平谷 山地400亩 土地编号:T440476"
             ><span>转让</span>北京平谷 山地400亩</a></li>
                         <li><a href="http://shunyi.tuliu.com/view-417113.html"
             target="_blank" title="870亩 建高端养老院 用地 转让​&zwnj;&zwnj;​&zwnj;&zwnj; 土地编号:T417113"
             ><span>转让</span>870亩 建高端养老院 用地 转让​&zwnj;&zwnj;​&zwnj;&zwnj;</a></li>
                         <li><a href="http://tongzhou.tuliu.com/view-486248.html"
             target="_blank" title="北京通州区 7亩 有林地 出租 土地编号:T486248"
             ><span>出租</span>北京通州区 7亩 有林地 出租</a></li>
              <!-- 林地标题结束 -->
       </ul>
      </div>
     </div>    
     <div class="fenlei-cont-box">
      <div class="hot-classify-imgul clearfix">
       <!-- 养殖用地图片开始 -->
                       <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-29290.html"
            target="_blank" title="北京昌平区260亩畜牧养殖用地出租 土地编号:S29290"
          >
           <img data-original="http://img2s.tuliu.com/lands/2017/05/17/4f2fcbd7-f7a5-4cba-95a9-9c99bb29b818.jpg@320h_425w" class="lazy" alt="北京昌平区260亩畜牧养殖用地出租">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-29290.html"
             target="_blank" title="北京昌平区260亩畜牧养殖用地出租 土地编号:S29290"
             >
            <h4>北京昌平区260亩畜牧养殖用地出租</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">面议</span></p>
            <p class="text-right">260亩</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>30年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-28772.html"
            target="_blank" title="北京昌平区居庸关景区旁30亩综合养殖用地转让 土地编号:S28772"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2017/05/09/59115af4b4bc3_sml.jpg" class="lazy" alt="北京昌平区居庸关景区旁30亩综合养殖用地转让">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-28772.html"
             target="_blank" title="北京昌平区居庸关景区旁30亩综合养殖用地转让 土地编号:S28772"
             >
            <h4>北京昌平区居庸关景区旁30亩综合养殖用地转让</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">300</span>万元</p>
            <p class="text-right">30亩</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>50年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-28902.html"
            target="_blank" title="北京昌平区 7.5亩 综合养殖用地 转让 土地编号:S28902"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2017/05/12/59155f77ae07d_sml.jpg" class="lazy" alt="北京昌平区 7.5亩 综合养殖用地 转让">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-28902.html"
             target="_blank" title="北京昌平区 7.5亩 综合养殖用地 转让 土地编号:S28902"
             >
            <h4>北京昌平区 7.5亩 综合养殖用地 转让</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">140</span>万元</p>
            <p class="text-right">7.50亩</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>25年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-29092.html"
            target="_blank" title="北京昌平区7.5亩综合养殖用地转让 土地编号:S29092"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2017/05/15/591964c71ac3a_sml.jpg" class="lazy" alt="北京昌平区7.5亩综合养殖用地转让">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-29092.html"
             target="_blank" title="北京昌平区7.5亩综合养殖用地转让 土地编号:S29092"
             >
            <h4>北京昌平区7.5亩综合养殖用地转让</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">140</span>万元</p>
            <p class="text-right">7.50亩</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>25年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://changping.tuliu.com/view-450001.html"
            target="_blank" title="北京昌平区 8亩 设施农用地 出租 土地编号:T450001"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2016/09/25/57e7c137a254d_sml.jpg" class="lazy" alt="北京昌平区 8亩 设施农用地 出租">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://changping.tuliu.com/view-450001.html"
             target="_blank" title="北京昌平区 8亩 设施农用地 出租 土地编号:T450001"
             >
            <h4>北京昌平区 8亩 设施农用地 出租</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">面议</span></p>
            <p class="text-right">8亩</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>12年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://changping.tuliu.com/view-438898.html"
            target="_blank" title="北京昌平2000㎡土地出售 土地编号:T438898"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2016/07/01/577612464725a_sml.jpg" class="lazy" alt="北京昌平2000㎡土地出售">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://changping.tuliu.com/view-438898.html"
             target="_blank" title="北京昌平2000㎡土地出售 土地编号:T438898"
             >
            <h4>北京昌平2000㎡土地出售</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">面议</span></p>
            <p class="text-right">2000平米</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>10年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://changping.tuliu.com/view-400815.html"
            target="_blank" title="北六环边47亩农庄生态园 土地编号:T400815"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2015/12/01/565d4c8ad94b8_sml.jpg" class="lazy" alt="北六环边47亩农庄生态园">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://changping.tuliu.com/view-400815.html"
             target="_blank" title="北六环边47亩农庄生态园 土地编号:T400815"
             >
            <h4>北六环边47亩农庄生态园</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">面议</span></p>
            <p class="text-right">47亩</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>20年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://changping.tuliu.com/view-377572.html"
            target="_blank" title="转让北京昌平65亩设施农业用地 土地编号:T377572"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2015/07/28/55b6dbe06807f_sml.jpg" class="lazy" alt="转让北京昌平65亩设施农业用地">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://changping.tuliu.com/view-377572.html"
             target="_blank" title="转让北京昌平65亩设施农业用地 土地编号:T377572"
             >
            <h4>转让北京昌平65亩设施农业用地</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">1600</span>万元</p>
            <p class="text-right">64.49亩</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>15年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
            <!-- 养殖用地图片结束 -->

      </div>
      <div class="hot-classify-txtul">
       <ul class="li-25 clearfix">
        <!-- 养殖用地标题开始 -->
                          <li><a href="http://changping.tuliu.com/view-294551.html"
             target="_blank" title="北京市昌平区十三陵镇18亩农庄 土地编号:T294551"
             ><span>转让</span>北京市昌平区十三陵镇18亩农庄</a></li>
                         <li><a href="http://changping.tuliu.com/view-295593.html"
             target="_blank" title="北京市昌平区十三陵镇 10亩种养殖用地 土地编号:T295593"
             ><span>出租</span>北京市昌平区十三陵镇 10亩种养殖用地</a></li>
                         <li><a href="http://changping.tuliu.com/view-251584.html"
             target="_blank" title="出租北京北京昌平农家院 土地编号:T251584"
             ><span>出租</span>出租北京北京昌平农家院</a></li>
                         <li><a href="http://shunyi.tuliu.com/view-498297.html"
             target="_blank" title="北京顺义区 1.4亩 综合养殖用地 转让 土地编号:T498297"
             ><span>转让</span>北京顺义区 1.4亩 综合养殖用地 转让</a></li>
                         <li><a href="http://pinggu.tuliu.com/view-475039.html"
             target="_blank" title="北京平谷区 5亩 畜牧养殖用地 转让 土地编号:T475039"
             ><span>转让</span>北京平谷区 5亩 畜牧养殖用地 转让</a></li>
                         <li><a href="http://pinggu.tuliu.com/view-442232.html"
             target="_blank" title="北京平谷区 10亩 综合养殖用地 转让 土地编号:T442232"
             ><span>转让</span>北京平谷区 10亩 综合养殖用地 转让</a></li>
                         <li><a href="http://changping.tuliu.com/view-452988.html"
             target="_blank" title="北京昌平区 40亩 农场+1300平米山庄 转让 土地编号:T452988"
             ><span>转让</span>北京昌平区 40亩 农场+1300平米山庄 转让</a></li>
                         <li><a href="http://dongcheng.tuliu.com/view-495089.html"
             target="_blank" title="北京东城区100亩畜牧养殖用地入股 土地编号:T495089"
             ><span>入股</span>北京东城区100亩畜牧养殖用地入股</a></li>
              <!-- 养殖用地标题结束 -->
       </ul>
      </div>
     </div>
     <div class="fenlei-cont-box">
      <div class="hot-classify-imgul clearfix">
       <!-- 商业及住宅图片开始 -->
                       <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-33301.html"
            target="_blank" title="北京昌平区 266平米 宅基地 转让 土地编号:S33301"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2017/02/04/58954ec07bfae_sml.jpg" class="lazy" alt="北京昌平区 266平米 宅基地 转让">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-33301.html"
             target="_blank" title="北京昌平区 266平米 宅基地 转让 土地编号:S33301"
             >
            <h4>北京昌平区 266平米 宅基地 转让</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">80</span>万元</p>
            <p class="text-right">266平米</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>70年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-29708.html"
            target="_blank" title="北京昌平区私人豪华庄园转让 土地编号:S29708"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2015/07/24/55b23de1b9ea6_sml.jpg" class="lazy" alt="北京昌平区私人豪华庄园转让">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-29708.html"
             target="_blank" title="北京昌平区私人豪华庄园转让 土地编号:S29708"
             >
            <h4>北京昌平区私人豪华庄园转让</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">2000</span>万元</p>
            <p class="text-right">30亩</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>65年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-28900.html"
            target="_blank" title="北京昌平区 38000平米 综合用地 转让 土地编号:S28900"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2017/05/12/59155a9feb51f_sml.png" class="lazy" alt="北京昌平区 38000平米 综合用地 转让">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-28900.html"
             target="_blank" title="北京昌平区 38000平米 综合用地 转让 土地编号:S28900"
             >
            <h4>北京昌平区 38000平米 综合用地 转让</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">2800</span>万元</p>
            <p class="text-right">38000平米</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>40年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-28949.html"
            target="_blank" title="北京昌平区 260平米 宅基地 转让 土地编号:S28949"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2017/02/22/58ad44f9adc54_sml.jpg" class="lazy" alt="北京昌平区 260平米 宅基地 转让">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-28949.html"
             target="_blank" title="北京昌平区 260平米 宅基地 转让 土地编号:S28949"
             >
            <h4>北京昌平区 260平米 宅基地 转让</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">180</span>万元</p>
            <p class="text-right">260平米</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>50年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-29093.html"
            target="_blank" title="北京昌平区38000平米综合用地转让 土地编号:S29093"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2017/05/15/591966236fbf8_sml.jpg" class="lazy" alt="北京昌平区38000平米综合用地转让">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-29093.html"
             target="_blank" title="北京昌平区38000平米综合用地转让 土地编号:S29093"
             >
            <h4>北京昌平区38000平米综合用地转让</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">2800</span>万元</p>
            <p class="text-right">38000平米</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>40年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-28016.html"
            target="_blank" title="北京 昌平区 290平米 宅基地 转让 土地编号:S28016"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2017/05/03/5909d821c68a7_sml.jpg" class="lazy" alt="北京 昌平区 290平米 宅基地 转让">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-28016.html"
             target="_blank" title="北京 昌平区 290平米 宅基地 转让 土地编号:S28016"
             >
            <h4>北京 昌平区 290平米 宅基地 转让</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">80</span>万元</p>
            <p class="text-right">290平米</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>70年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://changping.tuliu.com/view-428830.html"
            target="_blank" title="北京市昌平区崔村镇18栋别墅项目转让 土地编号:T428830"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2016/04/27/57209d4a9c1ce_sml.jpg" class="lazy" alt="北京市昌平区崔村镇18栋别墅项目转让">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://changping.tuliu.com/view-428830.html"
             target="_blank" title="北京市昌平区崔村镇18栋别墅项目转让 土地编号:T428830"
             >
            <h4>北京市昌平区崔村镇18栋别墅项目转让</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">300</span>万元</p>
            <p class="text-right">1亩</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>41年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://changping.tuliu.com/view-428836.html"
            target="_blank" title="北京市昌平区十三陵镇10间农家小院出租 土地编号:T428836"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2016/04/27/5720a306a8c67_sml.jpg" class="lazy" alt="北京市昌平区十三陵镇10间农家小院出租">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://changping.tuliu.com/view-428836.html"
             target="_blank" title="北京市昌平区十三陵镇10间农家小院出租 土地编号:T428836"
             >
            <h4>北京市昌平区十三陵镇10间农家小院出租</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">面议</span></p>
            <p class="text-right">400平米</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>20年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
            <!-- 商业及住宅图片结束 -->

      </div>
      <div class="hot-classify-txtul">
       <ul class="li-25 clearfix">
        <!-- 商业及住宅标题开始 -->
                          <li><a href="http://changping.tuliu.com/view-456483.html"
             target="_blank" title="北京昌平区 0.08亩 城镇住宅用地 转让 土地编号:T456483"
             ><span>转让</span>北京昌平区 0.08亩 城镇住宅用地 转让</a></li>
                         <li><a href="http://changping.tuliu.com/view-475653.html"
             target="_blank" title="北京昌平区 400平米 宅基地 转让 土地编号:T475653"
             ><span>转让</span>北京昌平区 400平米 宅基地 转让</a></li>
                         <li><a href="http://changping.tuliu.com/view-459301.html"
             target="_blank" title="北京昌平区 3667平米 商业用地 转让 土地编号:T459301"
             ><span>转让</span>北京昌平区 3667平米 商业用地 转让</a></li>
                         <li><a href="http://changping.tuliu.com/view-419049.html"
             target="_blank" title="独栋三层带大院。3300平米办公楼 土地编号:T419049"
             ><span>出租</span>独栋三层带大院。3300平米办公楼</a></li>
                         <li><a href="http://changping.tuliu.com/view-415384.html"
             target="_blank" title="好地段超值投北京昌平区大型生态园转让出租 土地编号:T415384"
             ><span>转让</span>好地段超值投北京昌平区大型生态园转让出租</a></li>
                         <li><a href="http://changping.tuliu.com/view-393500.html"
             target="_blank" title="北京市昌平区兴寿镇2亩集体建设用地 土地编号:T393500"
             ><span>出租</span>北京市昌平区兴寿镇2亩集体建设用地</a></li>
                         <li><a href="http://changping.tuliu.com/view-392017.html"
             target="_blank" title="北京市昌平区河镇180平米临街底商出租 土地编号:T392017"
             ><span>出租</span>北京市昌平区河镇180平米临街底商出租</a></li>
                         <li><a href="http://changping.tuliu.com/view-392021.html"
             target="_blank" title="北京市沙河地铁站108.39平米黄金临街底商 土地编号:T392021"
             ><span>出租</span>北京市沙河地铁站108.39平米黄金临街底商</a></li>
              <!-- 商业及住宅标题结束 -->
       </ul>
      </div>
     </div>
     <div class="fenlei-cont-box">
      <div class="hot-classify-imgul clearfix">
       <!-- 工矿仓储用地地图片开始 -->
                       <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-29435.html"
            target="_blank" title="急售北京黄村镇南中轴路主路边25亩工业用地 土地编号:S29435"
          >
           <img data-original="http://img2s.tuliu.com/lands/2017/05/24/4aa91f24-c09b-4d08-bd76-d58d693deabc.jpg@320h_425w" class="lazy" alt="急售北京黄村镇南中轴路主路边25亩工业用地">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://changping.tuliu.com/s-view-29435.html"
             target="_blank" title="急售北京黄村镇南中轴路主路边25亩工业用地 土地编号:S29435"
             >
            <h4>急售北京黄村镇南中轴路主路边25亩工业用地</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">5500</span>万元</p>
            <p class="text-right">25亩</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>70年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://changping.tuliu.com/view-477929.html"
            target="_blank" title="北京昌平区 2400平米 厂房 出租 土地编号:T477929"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2017/02/12/58a075a1be6da_sml.jpg" class="lazy" alt="北京昌平区 2400平米 厂房 出租">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://changping.tuliu.com/view-477929.html"
             target="_blank" title="北京昌平区 2400平米 厂房 出租 土地编号:T477929"
             >
            <h4>北京昌平区 2400平米 厂房 出租</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">6</span>元/平米/月</p>
            <p class="text-right">2400平米</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>27年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://changping.tuliu.com/view-447536.html"
            target="_blank" title="昌平区土地转让,可盖厂房,农家院 土地编号:T447536"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2016/09/02/57c8b39de827d_sml.jpg" class="lazy" alt="昌平区土地转让,可盖厂房,农家院">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://changping.tuliu.com/view-447536.html"
             target="_blank" title="昌平区土地转让,可盖厂房,农家院 土地编号:T447536"
             >
            <h4>昌平区土地转让,可盖厂房,农家院</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">面议</span></p>
            <p class="text-right">8亩</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>30年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://changping.tuliu.com/view-452452.html"
            target="_blank" title="北京昌平区 18亩地 转让 土地编号:T452452"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2016/10/13/57ff9287d3570_sml.jpg" class="lazy" alt="北京昌平区 18亩地 转让">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://changping.tuliu.com/view-452452.html"
             target="_blank" title="北京昌平区 18亩地 转让 土地编号:T452452"
             >
            <h4>北京昌平区 18亩地 转让</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">1000</span>万元</p>
            <p class="text-right">18亩</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>37年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://changping.tuliu.com/view-443584.html"
            target="_blank" title="北京昌平区 53.23亩 工业用地 转让 土地编号:T443584"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2016/08/01/579f0518a9454_sml.jpg" class="lazy" alt="北京昌平区 53.23亩 工业用地 转让">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://changping.tuliu.com/view-443584.html"
             target="_blank" title="北京昌平区 53.23亩 工业用地 转让 土地编号:T443584"
             >
            <h4>北京昌平区 53.23亩 工业用地 转让</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">25000</span>万元</p>
            <p class="text-right">53.23亩</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>45年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://changping.tuliu.com/view-425413.html"
            target="_blank" title="出租10亩土地 土地编号:T425413"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2016/04/08/5707cbb24cd2f_sml.jpg" class="lazy" alt="出租10亩土地">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://changping.tuliu.com/view-425413.html"
             target="_blank" title="出租10亩土地 土地编号:T425413"
             >
            <h4>出租10亩土地</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">10000</span>元/亩/年</p>
            <p class="text-right">10亩</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>13年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://changping.tuliu.com/view-414723.html"
            target="_blank" title="昌平小汤山紧邻京承高速20亩建筑用地 土地编号:T414723"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2016/02/18/56c5870a1e96a_sml.jpg" class="lazy" alt="昌平小汤山紧邻京承高速20亩建筑用地">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://changping.tuliu.com/view-414723.html"
             target="_blank" title="昌平小汤山紧邻京承高速20亩建筑用地 土地编号:T414723"
             >
            <h4>昌平小汤山紧邻京承高速20亩建筑用地</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">面议</span></p>
            <p class="text-right">27亩</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>30年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
                      <div class="col-md-3 col-sm-4">
         <div class="hot-classify-li">
          <a href="http://changping.tuliu.com/view-400332.html"
            target="_blank" title="北京市昌平区崔村镇6450平米集体工业用地 土地编号:T400332"
          >
           <img data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2015/11/28/5659695ea27fc_sml.jpg" class="lazy" alt="北京市昌平区崔村镇6450平米集体工业用地">
          </a>
          <div class="li-txt">
           <a href="http://changping.tuliu.com/view-400332.html"
             target="_blank" title="北京市昌平区崔村镇6450平米集体工业用地 土地编号:T400332"
             >
            <h4>北京市昌平区崔村镇6450平米集体工业用地</h4></a>
           <div class="txt-price">
            <p><span class="text-warning font-16">面议</span></p>
            <p class="text-right">10亩</p>
            <p><i class="iconfont icon-shijian"></i>35年</p>
            <p class="text-right"><i class="iconfont icon-dizhi"></i>北京/昌平区</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
            <!-- 工矿仓储用地图片结束 -->

      </div>
      <div class="hot-classify-txtul">
       <ul class="li-25 clearfix">
        <!-- 工矿仓储用地标题开始 -->
                          <li><a href="http://changping.tuliu.com/view-375751.html"
             target="_blank" title="北京市昌平区工业用地转让 土地编号:T375751"
             ><span>转让</span>北京市昌平区工业用地转让</a></li>
                         <li><a href="http://changping.tuliu.com/view-358204.html"
             target="_blank" title="北京市昌平区兴寿镇四合院出售 土地编号:T358204"
             ><span>转让</span>北京市昌平区兴寿镇四合院出售</a></li>
                         <li><a href="http://changping.tuliu.com/view-353561.html"
             target="_blank" title="昌平区流村镇14集体建设用地转让 土地编号:T353561"
             ><span>转让</span>昌平区流村镇14集体建设用地转让</a></li>
                         <li><a href="http://changping.tuliu.com/view-355015.html"
             target="_blank" title="北京市昌平区兴寿镇9亩集体土地出租 土地编号:T355015"
             ><span>转让</span>北京市昌平区兴寿镇9亩集体土地出租</a></li>
                         <li><a href="http://changping.tuliu.com/view-273436.html"
             target="_blank" title="北京市昌平区百善镇5亩工业用地220万转让 土地编号:T273436"
             ><span>转让</span>北京市昌平区百善镇5亩工业用地220万转让</a></li>
                         <li><a href="http://changping.tuliu.com/view-280711.html"
             target="_blank" title="北京市昌平区南口镇2亩集体建设用地 土地编号:T280711"
             ><span>出租</span>北京市昌平区南口镇2亩集体建设用地</a></li>
                         <li><a href="http://changping.tuliu.com/view-273448.html"
             target="_blank" title="昌平区百善镇20亩厂房转让 土地编号:T273448"
             ><span>转让</span>昌平区百善镇20亩厂房转让</a></li>
                         <li><a href="http://changping.tuliu.com/view-275246.html"
             target="_blank" title="昌平区崔村镇12亩土地出租 土地编号:T275246"
             ><span>转让</span>昌平区崔村镇12亩土地出租</a></li>
              <!-- 工矿仓储用地标题结束 -->
       </ul>
      </div>
     </div>     
    </div>
   </div>
   
   <div class="local-serve row margin-b-10">
        <div class="index-btitle border-t clearfix">
     <h2>当地服务中心</h2>
     <h4>当地还有代理合作机会,先到先得哦<a href="http://xiangmu.tuliu.com/" target="_blank" class="text-info margin-l-10">点我立即抢占<i class="iconfont icon-gengduojiantou font-12"></i></a></h4><a href="http://www.tuliu.com/service/list-lo1.html" target="_blank" class="more">更多<i class="iconfont icon-gengduojiantou"></i></a>
    </div>
    <ul role="tablist" class="nav nav-tabs local-serve-title">
          <li role="presentation" class="active" ><a href="#ls0" aria-controls="ls0" role="tab" data-toggle="tab">北京昌平土地服务中心</a></li>
          <li role="presentation" ><a href="#ls1" aria-controls="ls1" role="tab" data-toggle="tab">北京大兴土地服务中心</a></li>
          <li role="presentation" ><a href="#ls2" aria-controls="ls2" role="tab" data-toggle="tab">北京平谷区土地服务中心</a></li>
          <li role="presentation" ><a href="#ls3" aria-controls="ls3" role="tab" data-toggle="tab">北京顺义土地服务中心</a></li>
         </ul>
    <div class="tab-content">
          <div role="tabpanel" id="ls0" class="tab-pane active ">
      <div class="local-serve-cont">
       <div class="local-serve-cont-t margin-b-15 clearfix">
        <div class="lsct-img"><a href="http://www.tuliu.com/service-742" target="_blank" title="北京昌平土地服务中心" ><img class="lazy" data-original="http://tuliu-scenter-private.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/identificatioCard/2017/06/19/c52f91cd-e43a-46e8-bd83-19e81c71db0e.jpg?Expires=1498778071&amp;OSSAccessKeyId=CsPSd9Kt8G8VaM6q&amp;Signature=wwCSHemOL3OAxXEua0Hbm/Lmnbg%3D"></a></div>
        <div class="lsct-txt">
         <h3><a href="http://www.tuliu.com/service-742" target="_blank" title="北京昌平土地服务中心" class="text-warning">北京昌平土地服务中心</a><img src="http://statics.tuliu.com/web/images/jiangpai_img03.png?ver=v6.9"></h3>
         <div class="font-12">
          <div class="row border-b2 border-c-ed padding-b-10 margin-b-10">
           <div class="col-sm-2 text-gray-9">简介</div>
           <div class="col-sm-10 text-gray-5"></div>
          </div>
          <div class="row padding-b-10">
           <div class="col-sm-2 text-gray-9">地址</div>
           <div class="col-sm-10 text-gray-5">北京市昌平区</div>
          </div>
          <div class="row padding-b-10">
           <div class="col-sm-2 text-gray-9">土地类型</div>
           <div class="col-sm-10 text-gray-5">
                                       耕地/                           园地/                           林地/                           草地/                           工矿仓储/                           水域/                           其它用地/                           养殖用地/                           商业及住宅                                    </div>
          </div>
          <div class="p-last row">
           <div class="col-sm-4">
            <div class="text-gray-9">土地面积</div>
            <div class="text-gray-5"> 不限 </div>
           </div>
           <div class="col-sm-4">
            <div class="text-gray-9">联系人</div>
            <div class="text-gray-5">李彪</div>
           </div>
           <div class="col-sm-4">
            <div class="text-gray-9">代理区域</div>
            <div class="text-gray-5">北京昌平区</div>
           </div>
          </div>
         </div>
         <div class="lsct-btns">
          <a href="javascript:void(0)" class="btn btn-warning btn-sellland" data-id="742">帮我卖地</a>
          <a href="javascript:void(0)" class="btn btn-empty-warning btn-findland" data-id="742">帮我找地</a>
          <a href="javascript:void(0)" class="btn btn-empty-success my-webim-chat-btn" data-webim-name="SC-401" data-webim-avatar="http://tuliu-scenter-private.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/identificatioCard/2017/06/19/c52f91cd-e43a-46e8-bd83-19e81c71db0e.jpg?Expires=1498778071&amp;OSSAccessKeyId=CsPSd9Kt8G8VaM6q&amp;Signature=wwCSHemOL3OAxXEua0Hbm/Lmnbg%3D" data-nickname="北京昌平土地服务中心" >业务咨询</a></div>
        </div>
        <div class="lsct-r">
         <div class="lsct-r-txt1">
          <ul class="clearfix">
           <li>
            <p class="text-warning font-20">100%</p>
            <p class="text-gray-9 font-12">好评率</p>
           </li>
           <li>
            <p class="text-warning font-20">162</p>
            <p class="text-gray-9 font-12">经验值</p>
           </li>
          </ul>
         </div>
         <div class="lsct-r-txt2">
          <div class="row">
           <div class="col-sm-4">
            <p class="text-gray-3 font-18">40</p>
            <p class="text-gray-6 font-12">已发布</p>
           </div>
           <div class="col-sm-4">
            <p class="text-gray-3 font-18">37</p>
            <p class="text-gray-6 font-12">已代理</p>
           </div>
           <div class="col-sm-4">
            <p class="text-gray-3 font-18">16</p>
            <p class="text-gray-6 font-12">客户</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
       </div>
              <p class="text-gray-3 font-14 font-weight margin-b-5">服务中心热门地块</p>
       <div class="v2-land-square-list local-serve-list margin-0">
        <div class="row">
                            <div class="col-sm-3">
          <div class="land-square-item"><a href="http://changping.tuliu.com/s-view-33301.html" target="_blank" class="land-square-archor"><img alt="北京昌平区 266平米 宅基地 转让" data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2017/02/04/58954ec07bfae_sml.jpg" class="lazy square-img"></a>
           <div class="land-square-content"><a href="http://changping.tuliu.com/s-view-33301.html" class="text-1" target="_blank" >北京昌平区 266平米 宅基地 转让</a>
            <div class="land-tags"><span class="type-1 style-2">商业及住宅|宅基地</span><span class="type-2 style-2">转让</span></div>
            <div class="text-2 clearfix">
             <div class="text-2-1 pull-left"><b>80.00</b>万元</div>
             <div class="text-2-2 pull-right"><i class="iconfont icon-shijian"></i>70年</div>
            </div>
            <div class="text-3 margin-b-8">土地面积:266 平米</div>
            <div class="text-3">更新时间:2017-06-28 13:39:14</div>
           </div>
          </div>
         </div>
                            <div class="col-sm-3">
          <div class="land-square-item"><a href="http://changping.tuliu.com/s-view-32910.html" target="_blank" class="land-square-archor"><img alt="北京昌平区80亩菜园转让" data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2017/06/24/594dc04971e95_sml.jpg" class="lazy square-img"></a>
           <div class="land-square-content"><a href="http://changping.tuliu.com/s-view-32910.html" class="text-1" target="_blank" >北京昌平区80亩菜园转让</a>
            <div class="land-tags"><span class="type-1 style-2">园地|菜园</span><span class="type-2 style-2">转让</span></div>
            <div class="text-2 clearfix">
             <div class="text-2-1 pull-left"><b>面议</b></div>
             <div class="text-2-2 pull-right"><i class="iconfont icon-shijian"></i>25年</div>
            </div>
            <div class="text-3 margin-b-8">土地面积:80 亩</div>
            <div class="text-3">更新时间:2017-06-24 10:04:11</div>
           </div>
          </div>
         </div>
                            <div class="col-sm-3">
          <div class="land-square-item"><a href="http://changping.tuliu.com/s-view-32075.html" target="_blank" class="land-square-archor"><img alt="北京昌平区100亩公共用地转让" data-original="http://img2s.tuliu.com/lands/2017/06/15/7c7ea843-a3ef-4889-8dfa-020e815b8760.jpg@320h_425w" class="lazy square-img"></a>
           <div class="land-square-content"><a href="http://changping.tuliu.com/s-view-32075.html" class="text-1" target="_blank" >北京昌平区100亩公共用地转让</a>
            <div class="land-tags"><span class="type-1 style-2">其它用地|公共用地</span><span class="type-2 style-2">转让</span></div>
            <div class="text-2 clearfix">
             <div class="text-2-1 pull-left"><b>4900.00</b>万元</div>
             <div class="text-2-2 pull-right"><i class="iconfont icon-shijian"></i>37年</div>
            </div>
            <div class="text-3 margin-b-8">土地面积:100 亩</div>
            <div class="text-3">更新时间:2017-06-15 20:17:30</div>
           </div>
          </div>
         </div>
                            <div class="col-sm-3">
          <div class="land-square-item"><a href="http://changping.tuliu.com/s-view-31705.html" target="_blank" class="land-square-archor"><img alt="北京昌平区20亩水田出租" data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2017/06/12/593e4bf68bcc4_sml.jpg" class="lazy square-img"></a>
           <div class="land-square-content"><a href="http://changping.tuliu.com/s-view-31705.html" class="text-1" target="_blank" >北京昌平区20亩水田出租</a>
            <div class="land-tags"><span class="type-1 style-2">耕地|水田</span><span class="type-2 style-2">出租</span></div>
            <div class="text-2 clearfix">
             <div class="text-2-1 pull-left"><b>40000.00</b>元/亩/年</div>
             <div class="text-2-2 pull-right"><i class="iconfont icon-shijian"></i>15年</div>
            </div>
            <div class="text-3 margin-b-8">土地面积:20 亩</div>
            <div class="text-3">更新时间:2017-06-12 16:17:40</div>
           </div>
          </div>
         </div>
                 </div>
       </div>
             </div>
     </div>
          <div role="tabpanel" id="ls1" class="tab-pane ">
      <div class="local-serve-cont">
       <div class="local-serve-cont-t margin-b-15 clearfix">
        <div class="lsct-img"><a href="http://www.tuliu.com/service-178" target="_blank" title="北京大兴土地服务中心" ><img class="lazy" data-original="http://tuliu-scenter-private.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/identificatioCard/2017/06/15/b90a3f93-2195-4af5-bca0-b75fb1cef62a.jpg?Expires=1498778071&amp;OSSAccessKeyId=CsPSd9Kt8G8VaM6q&amp;Signature=Mtv8VLnxAHUIbbbwvTE%2BdCicjTs%3D"></a></div>
        <div class="lsct-txt">
         <h3><a href="http://www.tuliu.com/service-178" target="_blank" title="北京大兴土地服务中心" class="text-warning">北京大兴土地服务中心</a><img src="http://statics.tuliu.com/web/images/jiangpai_img06.png?ver=v6.9"></h3>
         <div class="font-12">
          <div class="row border-b2 border-c-ed padding-b-10 margin-b-10">
           <div class="col-sm-2 text-gray-9">简介</div>
           <div class="col-sm-10 text-gray-5"></div>
          </div>
          <div class="row padding-b-10">
           <div class="col-sm-2 text-gray-9">地址</div>
           <div class="col-sm-10 text-gray-5">北京大兴区南中轴路甲20号</div>
          </div>
          <div class="row padding-b-10">
           <div class="col-sm-2 text-gray-9">土地类型</div>
           <div class="col-sm-10 text-gray-5">
                                       耕地/                           园地/                           林地/                           草地/                           工矿仓储/                           水域/                           其它用地/                           养殖用地/                           商业及住宅                                    </div>
          </div>
          <div class="p-last row">
           <div class="col-sm-4">
            <div class="text-gray-9">土地面积</div>
            <div class="text-gray-5"> 不限 </div>
           </div>
           <div class="col-sm-4">
            <div class="text-gray-9">联系人</div>
            <div class="text-gray-5">夏创武</div>
           </div>
           <div class="col-sm-4">
            <div class="text-gray-9">代理区域</div>
            <div class="text-gray-5">北京大兴区</div>
           </div>
          </div>
         </div>
         <div class="lsct-btns">
          <a href="javascript:void(0)" class="btn btn-warning btn-sellland" data-id="178">帮我卖地</a>
          <a href="javascript:void(0)" class="btn btn-empty-warning btn-findland" data-id="178">帮我找地</a>
          <a href="javascript:void(0)" class="btn btn-empty-success my-webim-chat-btn" data-webim-name="SC-144" data-webim-avatar="http://tuliu-scenter-private.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/identificatioCard/2017/06/15/b90a3f93-2195-4af5-bca0-b75fb1cef62a.jpg?Expires=1498778071&amp;OSSAccessKeyId=CsPSd9Kt8G8VaM6q&amp;Signature=Mtv8VLnxAHUIbbbwvTE%2BdCicjTs%3D" data-nickname="北京大兴土地服务中心" >业务咨询</a></div>
        </div>
        <div class="lsct-r">
         <div class="lsct-r-txt1">
          <ul class="clearfix">
           <li>
            <p class="text-warning font-20">100%</p>
            <p class="text-gray-9 font-12">好评率</p>
           </li>
           <li>
            <p class="text-warning font-20">806</p>
            <p class="text-gray-9 font-12">经验值</p>
           </li>
          </ul>
         </div>
         <div class="lsct-r-txt2">
          <div class="row">
           <div class="col-sm-4">
            <p class="text-gray-3 font-18">541</p>
            <p class="text-gray-6 font-12">已发布</p>
           </div>
           <div class="col-sm-4">
            <p class="text-gray-3 font-18">47</p>
            <p class="text-gray-6 font-12">已代理</p>
           </div>
           <div class="col-sm-4">
            <p class="text-gray-3 font-18">65</p>
            <p class="text-gray-6 font-12">客户</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
       </div>
              <p class="text-gray-3 font-14 font-weight margin-b-5">服务中心热门地块</p>
       <div class="v2-land-square-list local-serve-list margin-0">
        <div class="row">
                            <div class="col-sm-3">
          <div class="land-square-item"><a href="http://shunyi.tuliu.com/s-view-33392.html" target="_blank" class="land-square-archor"><img alt="680北京顺义区300平米宅基地转让" data-original="http://img2s.tuliu.com/lands/2017/06/29/91850a46-e587-a7f1-33e8-849327f19388.jpg@320h_425w" class="lazy square-img"></a>
           <div class="land-square-content"><a href="http://shunyi.tuliu.com/s-view-33392.html" class="text-1" target="_blank" >680北京顺义区300平米宅基地转让</a>
            <div class="land-tags"><span class="type-1 style-2">商业及住宅|宅基地</span><span class="type-2 style-2">转让</span></div>
            <div class="text-2 clearfix">
             <div class="text-2-1 pull-left"><b>62.00</b>万元</div>
             <div class="text-2-2 pull-right"><i class="iconfont icon-shijian"></i>70年</div>
            </div>
            <div class="text-3 margin-b-8">土地面积:300 平米</div>
            <div class="text-3">更新时间:2017-06-29 13:48:39</div>
           </div>
          </div>
         </div>
                            <div class="col-sm-3">
          <div class="land-square-item"><a href="http://shunyi.tuliu.com/s-view-33394.html" target="_blank" class="land-square-archor"><img alt="681北京顺义区850平米宅基地转让" data-original="http://img2s.tuliu.com/lands/2017/06/29/a07e2bfe-64c3-c07d-3cef-dcefaca8f623.jpg@320h_425w" class="lazy square-img"></a>
           <div class="land-square-content"><a href="http://shunyi.tuliu.com/s-view-33394.html" class="text-1" target="_blank" >681北京顺义区850平米宅基地转让</a>
            <div class="land-tags"><span class="type-1 style-2">商业及住宅|宅基地</span><span class="type-2 style-2">转让</span></div>
            <div class="text-2 clearfix">
             <div class="text-2-1 pull-left"><b>112.00</b>万元</div>
             <div class="text-2-2 pull-right"><i class="iconfont icon-shijian"></i>70年</div>
            </div>
            <div class="text-3 margin-b-8">土地面积:850 平米</div>
            <div class="text-3">更新时间:2017-06-29 13:48:13</div>
           </div>
          </div>
         </div>
                            <div class="col-sm-3">
          <div class="land-square-item"><a href="http://tongzhou.tuliu.com/s-view-33075.html" target="_blank" class="land-square-archor"><img alt="北京通州区于家务300平米宅基地出租" data-original="http://img2s.tuliu.com/lands/2017/06/26/5436995d-f9bd-8a82-404f-32f224d1d049.jpg@320h_425w" class="lazy square-img"></a>
           <div class="land-square-content"><a href="http://tongzhou.tuliu.com/s-view-33075.html" class="text-1" target="_blank" >北京通州区于家务300平米宅基地出租</a>
            <div class="land-tags"><span class="type-1 style-2">商业及住宅|宅基地</span><span class="type-2 style-2">出租</span></div>
            <div class="text-2 clearfix">
             <div class="text-2-1 pull-left"><b>1200.00</b>元/平米/年</div>
             <div class="text-2-2 pull-right"><i class="iconfont icon-shijian"></i>20年</div>
            </div>
            <div class="text-3 margin-b-8">土地面积:300 平米</div>
            <div class="text-3">更新时间:2017-06-26 11:36:44</div>
           </div>
          </div>
         </div>
                            <div class="col-sm-3">
          <div class="land-square-item"><a href="http://daxing.tuliu.com/s-view-33067.html" target="_blank" class="land-square-archor"><img alt="北京大兴区110亩有林地转让" data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2017/06/26/59507b631fb50_sml.jpg" class="lazy square-img"></a>
           <div class="land-square-content"><a href="http://daxing.tuliu.com/s-view-33067.html" class="text-1" target="_blank" >北京大兴区110亩有林地转让</a>
            <div class="land-tags"><span class="type-1 style-2">林地|有林地</span><span class="type-2 style-2">转让</span></div>
            <div class="text-2 clearfix">
             <div class="text-2-1 pull-left"><b>1800.00</b>万元</div>
             <div class="text-2-2 pull-right"><i class="iconfont icon-shijian"></i>20年</div>
            </div>
            <div class="text-3 margin-b-8">土地面积:110 亩</div>
            <div class="text-3">更新时间:2017-06-26 11:25:53</div>
           </div>
          </div>
         </div>
                 </div>
       </div>
             </div>
     </div>
          <div role="tabpanel" id="ls2" class="tab-pane ">
      <div class="local-serve-cont">
       <div class="local-serve-cont-t margin-b-15 clearfix">
        <div class="lsct-img"><a href="http://www.tuliu.com/service-443" target="_blank" title="北京平谷区土地服务中心" ><img class="lazy" data-original="http://tuliu-scenter-private.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/identificatioCard/2017/06/15/90e2c4f8-2bc3-4e0e-ba67-0b7d3e0ddd80.jpg?Expires=1498778071&amp;OSSAccessKeyId=CsPSd9Kt8G8VaM6q&amp;Signature=VH99769PKcsOjwEpmMPwboI12F4%3D"></a></div>
        <div class="lsct-txt">
         <h3><a href="http://www.tuliu.com/service-443" target="_blank" title="北京平谷区土地服务中心" class="text-warning">北京平谷区土地服务中心</a><img src="http://statics.tuliu.com/web/images/jiangpai_img03.png?ver=v6.9"></h3>
         <div class="font-12">
          <div class="row border-b2 border-c-ed padding-b-10 margin-b-10">
           <div class="col-sm-2 text-gray-9">简介</div>
           <div class="col-sm-10 text-gray-5">真地源、真服务、真放心;为客户提供真实的、专业的、安全的、便捷的、土地流转和金融服务。      </div>
          </div>
          <div class="row padding-b-10">
           <div class="col-sm-2 text-gray-9">地址</div>
           <div class="col-sm-10 text-gray-5">北京市朝阳区朝外大街吉庆里6号佳汇中心B座105号</div>
          </div>
          <div class="row padding-b-10">
           <div class="col-sm-2 text-gray-9">土地类型</div>
           <div class="col-sm-10 text-gray-5">
                                       耕地/                           园地/                           林地/                           草地/                           工矿仓储/                           水域/                           其它用地/                           养殖用地/                           商业及住宅                                    </div>
          </div>
          <div class="p-last row">
           <div class="col-sm-4">
            <div class="text-gray-9">土地面积</div>
            <div class="text-gray-5"> 不限 </div>
           </div>
           <div class="col-sm-4">
            <div class="text-gray-9">联系人</div>
            <div class="text-gray-5">樊家栋</div>
           </div>
           <div class="col-sm-4">
            <div class="text-gray-9">代理区域</div>
            <div class="text-gray-5">北京平谷区</div>
           </div>
          </div>
         </div>
         <div class="lsct-btns">
          <a href="javascript:void(0)" class="btn btn-warning btn-sellland" data-id="443">帮我卖地</a>
          <a href="javascript:void(0)" class="btn btn-empty-warning btn-findland" data-id="443">帮我找地</a>
          <a href="javascript:void(0)" class="btn btn-empty-success my-webim-chat-btn" data-webim-name="SC-290" data-webim-avatar="http://tuliu-scenter-private.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/identificatioCard/2017/06/15/90e2c4f8-2bc3-4e0e-ba67-0b7d3e0ddd80.jpg?Expires=1498778071&amp;OSSAccessKeyId=CsPSd9Kt8G8VaM6q&amp;Signature=VH99769PKcsOjwEpmMPwboI12F4%3D" data-nickname="北京平谷区土地服务中心" >业务咨询</a></div>
        </div>
        <div class="lsct-r">
         <div class="lsct-r-txt1">
          <ul class="clearfix">
           <li>
            <p class="text-warning font-20">100%</p>
            <p class="text-gray-9 font-12">好评率</p>
           </li>
           <li>
            <p class="text-warning font-20">228</p>
            <p class="text-gray-9 font-12">经验值</p>
           </li>
          </ul>
         </div>
         <div class="lsct-r-txt2">
          <div class="row">
           <div class="col-sm-4">
            <p class="text-gray-3 font-18">86</p>
            <p class="text-gray-6 font-12">已发布</p>
           </div>
           <div class="col-sm-4">
            <p class="text-gray-3 font-18">55</p>
            <p class="text-gray-6 font-12">已代理</p>
           </div>
           <div class="col-sm-4">
            <p class="text-gray-3 font-18">11</p>
            <p class="text-gray-6 font-12">客户</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
       </div>
              <p class="text-gray-3 font-14 font-weight margin-b-5">服务中心热门地块</p>
       <div class="v2-land-square-list local-serve-list margin-0">
        <div class="row">
                            <div class="col-sm-3">
          <div class="land-square-item"><a href="http://pinggu.tuliu.com/s-view-28393.html" target="_blank" class="land-square-archor"><img alt="北京平谷区666平米宅基地转让" data-original="http://img2s.tuliu.com/lands/2017/05/08/ed914360-2a69-6b4e-2ca6-0adea1b886e2.jpg@320h_425w" class="lazy square-img"></a>
           <div class="land-square-content"><a href="http://pinggu.tuliu.com/s-view-28393.html" class="text-1" target="_blank" >北京平谷区666平米宅基地转让</a>
            <div class="land-tags"><span class="type-1 style-2">商业及住宅|宅基地</span><span class="type-2 style-2">转让</span></div>
            <div class="text-2 clearfix">
             <div class="text-2-1 pull-left"><b>55.00</b>万元</div>
             <div class="text-2-2 pull-right"><i class="iconfont icon-shijian"></i>70年</div>
            </div>
            <div class="text-3 margin-b-8">土地面积:666 平米</div>
            <div class="text-3">更新时间:2017-06-27 11:02:08</div>
           </div>
          </div>
         </div>
                            <div class="col-sm-3">
          <div class="land-square-item"><a href="http://pinggu.tuliu.com/s-view-27504.html" target="_blank" class="land-square-archor"><img alt="北京平谷区 21亩 工业用地 出租" data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2017/04/26/59008a0564f2c_sml.jpg" class="lazy square-img"></a>
           <div class="land-square-content"><a href="http://pinggu.tuliu.com/s-view-27504.html" class="text-1" target="_blank" >北京平谷区 21亩 工业用地 出租</a>
            <div class="land-tags"><span class="type-1 style-2">工矿仓储|工业用地</span><span class="type-2 style-2">出租</span></div>
            <div class="text-2 clearfix">
             <div class="text-2-1 pull-left"><b>15000.00</b>元/亩/年</div>
             <div class="text-2-2 pull-right"><i class="iconfont icon-shijian"></i>35年</div>
            </div>
            <div class="text-3 margin-b-8">土地面积:21 亩</div>
            <div class="text-3">更新时间:2017-06-27 11:02:08</div>
           </div>
          </div>
         </div>
                            <div class="col-sm-3">
          <div class="land-square-item"><a href="http://miyun.tuliu.com/s-view-25507.html" target="_blank" class="land-square-archor"><img alt="北京密云区农家院转让" data-original="http://img2s.tuliu.com/lands/2017/04/13/2548487f-2b5b-290b-bffe-c1d39a55259b.jpg@320h_425w" class="lazy square-img"></a>
           <div class="land-square-content"><a href="http://miyun.tuliu.com/s-view-25507.html" class="text-1" target="_blank" >北京密云区农家院转让</a>
            <div class="land-tags"><span class="type-1 style-2">工矿仓储|仓储用地</span><span class="type-2 style-2">转让</span></div>
            <div class="text-2 clearfix">
             <div class="text-2-1 pull-left"><b>200.00</b>万元</div>
             <div class="text-2-2 pull-right"><i class="iconfont icon-shijian"></i>30年</div>
            </div>
            <div class="text-3 margin-b-8">土地面积:1 亩</div>
            <div class="text-3">更新时间:2017-06-27 11:02:08</div>
           </div>
          </div>
         </div>
                            <div class="col-sm-3">
          <div class="land-square-item"><a href="http://pinggu.tuliu.com/s-view-27486.html" target="_blank" class="land-square-archor"><img alt="北京平谷区 15.5亩 水浇地 转让" data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2017/04/26/5900569ee28e7_sml.jpg" class="lazy square-img"></a>
           <div class="land-square-content"><a href="http://pinggu.tuliu.com/s-view-27486.html" class="text-1" target="_blank" >北京平谷区 15.5亩 水浇地 转让</a>
            <div class="land-tags"><span class="type-1 style-2">耕地|水浇地</span><span class="type-2 style-2">转让</span></div>
            <div class="text-2 clearfix">
             <div class="text-2-1 pull-left"><b>面议</b></div>
             <div class="text-2-2 pull-right"><i class="iconfont icon-shijian"></i>50年</div>
            </div>
            <div class="text-3 margin-b-8">土地面积:15.5 亩</div>
            <div class="text-3">更新时间:2017-06-27 11:02:08</div>
           </div>
          </div>
         </div>
                 </div>
       </div>
             </div>
     </div>
          <div role="tabpanel" id="ls3" class="tab-pane ">
      <div class="local-serve-cont">
       <div class="local-serve-cont-t margin-b-15 clearfix">
        <div class="lsct-img"><a href="http://www.tuliu.com/service-284" target="_blank" title="北京顺义土地服务中心" ><img class="lazy" data-original="http://tuliu-scenter-private.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/identificatioCard/2017/06/15/9eaa0809-b47a-4783-b499-e0fe1f96a1d2.jpg?Expires=1498778072&amp;OSSAccessKeyId=CsPSd9Kt8G8VaM6q&amp;Signature=BWeJ6yQdukRAmSIyZVVPJDuwhkI%3D"></a></div>
        <div class="lsct-txt">
         <h3><a href="http://www.tuliu.com/service-284" target="_blank" title="北京顺义土地服务中心" class="text-warning">北京顺义土地服务中心</a><img src="http://statics.tuliu.com/web/images/jiangpai_img03.png?ver=v6.9"></h3>
         <div class="font-12">
          <div class="row border-b2 border-c-ed padding-b-10 margin-b-10">
           <div class="col-sm-2 text-gray-9">简介</div>
           <div class="col-sm-10 text-gray-5"></div>
          </div>
          <div class="row padding-b-10">
           <div class="col-sm-2 text-gray-9">地址</div>
           <div class="col-sm-10 text-gray-5">北京市顺义区</div>
          </div>
          <div class="row padding-b-10">
           <div class="col-sm-2 text-gray-9">土地类型</div>
           <div class="col-sm-10 text-gray-5">
                                       耕地/                           园地/                           林地/                           草地/                           工矿仓储/                           水域/                           其它用地/                           养殖用地/                           商业及住宅                                    </div>
          </div>
          <div class="p-last row">
           <div class="col-sm-4">
            <div class="text-gray-9">土地面积</div>
            <div class="text-gray-5"> 不限 </div>
           </div>
           <div class="col-sm-4">
            <div class="text-gray-9">联系人</div>
            <div class="text-gray-5">赵玉富</div>
           </div>
           <div class="col-sm-4">
            <div class="text-gray-9">代理区域</div>
            <div class="text-gray-5">北京顺义区</div>
           </div>
          </div>
         </div>
         <div class="lsct-btns">
          <a href="javascript:void(0)" class="btn btn-warning btn-sellland" data-id="284">帮我卖地</a>
          <a href="javascript:void(0)" class="btn btn-empty-warning btn-findland" data-id="284">帮我找地</a>
          <a href="javascript:void(0)" class="btn btn-empty-success my-webim-chat-btn" data-webim-name="SC-199" data-webim-avatar="http://tuliu-scenter-private.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/identificatioCard/2017/06/15/9eaa0809-b47a-4783-b499-e0fe1f96a1d2.jpg?Expires=1498778072&amp;OSSAccessKeyId=CsPSd9Kt8G8VaM6q&amp;Signature=BWeJ6yQdukRAmSIyZVVPJDuwhkI%3D" data-nickname="北京顺义土地服务中心" >业务咨询</a></div>
        </div>
        <div class="lsct-r">
         <div class="lsct-r-txt1">
          <ul class="clearfix">
           <li>
            <p class="text-warning font-20">100%</p>
            <p class="text-gray-9 font-12">好评率</p>
           </li>
           <li>
            <p class="text-warning font-20">204</p>
            <p class="text-gray-9 font-12">经验值</p>
           </li>
          </ul>
         </div>
         <div class="lsct-r-txt2">
          <div class="row">
           <div class="col-sm-4">
            <p class="text-gray-3 font-18">78</p>
            <p class="text-gray-6 font-12">已发布</p>
           </div>
           <div class="col-sm-4">
            <p class="text-gray-3 font-18">70</p>
            <p class="text-gray-6 font-12">已代理</p>
           </div>
           <div class="col-sm-4">
            <p class="text-gray-3 font-18">33</p>
            <p class="text-gray-6 font-12">客户</p>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
       </div>
              <p class="text-gray-3 font-14 font-weight margin-b-5">服务中心热门地块</p>
       <div class="v2-land-square-list local-serve-list margin-0">
        <div class="row">
                            <div class="col-sm-3">
          <div class="land-square-item"><a href="http://shunyi.tuliu.com/s-view-32788.html" target="_blank" class="land-square-archor"><img alt="北京顺义区450平米综合用地出租" data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2017/06/22/594bcd088e899_sml.jpg" class="lazy square-img"></a>
           <div class="land-square-content"><a href="http://shunyi.tuliu.com/s-view-32788.html" class="text-1" target="_blank" >北京顺义区450平米综合用地出租</a>
            <div class="land-tags"><span class="type-1 style-2">商业及住宅|综合用地</span><span class="type-2 style-2">出租</span></div>
            <div class="text-2 clearfix">
             <div class="text-2-1 pull-left"><b>50.00</b>元/平米/年</div>
             <div class="text-2-2 pull-right"><i class="iconfont icon-shijian"></i>5年</div>
            </div>
            <div class="text-3 margin-b-8">土地面积:450 平米</div>
            <div class="text-3">更新时间:2017-06-28 13:41:50</div>
           </div>
          </div>
         </div>
                            <div class="col-sm-3">
          <div class="land-square-item"><a href="http://shunyi.tuliu.com/s-view-29900.html" target="_blank" class="land-square-archor"><img alt="北京顺义区2.3亩综合养殖用地出租" data-original="http://img2s.tuliu.com/lands/2017/06/15/7a9d5fea-c789-4e71-9083-5c1a09cf77a3.jpg@320h_425w" class="lazy square-img"></a>
           <div class="land-square-content"><a href="http://shunyi.tuliu.com/s-view-29900.html" class="text-1" target="_blank" >北京顺义区2.3亩综合养殖用地出租</a>
            <div class="land-tags"><span class="type-1 style-2">养殖用地|综合养殖用地</span><span class="type-2 style-2">出租</span></div>
            <div class="text-2 clearfix">
             <div class="text-2-1 pull-left"><b>13300.00</b>元/亩/年</div>
             <div class="text-2-2 pull-right"><i class="iconfont icon-shijian"></i>5年</div>
            </div>
            <div class="text-3 margin-b-8">土地面积:2.3 亩</div>
            <div class="text-3">更新时间:2017-06-15 14:58:54</div>
           </div>
          </div>
         </div>
                            <div class="col-sm-3">
          <div class="land-square-item"><a href="http://shunyi.tuliu.com/s-view-30496.html" target="_blank" class="land-square-archor"><img alt="北京顺义区9亩水浇地出租" data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2017/05/30/592d3fb6e077_sml.jpg" class="lazy square-img"></a>
           <div class="land-square-content"><a href="http://shunyi.tuliu.com/s-view-30496.html" class="text-1" target="_blank" >北京顺义区9亩水浇地出租</a>
            <div class="land-tags"><span class="type-1 style-2">耕地|水浇地</span><span class="type-2 style-2">出租</span></div>
            <div class="text-2 clearfix">
             <div class="text-2-1 pull-left"><b>1200.00</b>元/亩/年</div>
             <div class="text-2-2 pull-right"><i class="iconfont icon-shijian"></i>10年</div>
            </div>
            <div class="text-3 margin-b-8">土地面积:9 亩</div>
            <div class="text-3">更新时间:2017-06-15 14:36:32</div>
           </div>
          </div>
         </div>
                            <div class="col-sm-3">
          <div class="land-square-item"><a href="http://shunyi.tuliu.com/s-view-30941.html" target="_blank" class="land-square-archor"><img alt="16亩果园出租钢架棚出租" data-original="http://img1.tuliu.com/lands_new/2017/06/04/59338c5ac41db_sml.jpg" class="lazy square-img"></a>
           <div class="land-square-content"><a href="http://shunyi.tuliu.com/s-view-30941.html" class="text-1" target="_blank" >16亩果园出租钢架棚出租</a>
            <div class="land-tags"><span class="type-1 style-2">园地|果园</span><span class="type-2 style-2">出租</span></div>
            <div class="text-2 clearfix">
             <div class="text-2-1 pull-left"><b>2500.00</b>元/亩/年</div>
             <div class="text-2-2 pull-right"><i class="iconfont icon-shijian"></i>10年</div>
            </div>
            <div class="text-3 margin-b-8">土地面积:16 亩</div>
            <div class="text-3">更新时间:2017-06-15 14:27:16</div>
           </div>
          </div>
         </div>
                 </div>
       </div>
             </div>
     </div>
         </div>
        
   </div>
   
   
   <div class="industry-news row margin-b-20">
    <div class="index-btitle clearfix">
     <h2>行业资讯</h2>
     <h4>解读土地政策、浏览最新资讯、分析土地市场</h4>
    </div>
    <div class="industry-news-cont clearfix">
     <div class="col-md-3">
      <div class="industry-news-box news-group-1">
       <div class="industry-news-tit tc-1"><i class="iconfont icon-remen"></i>
        <h3>热门新闻</h3>
       </div>
        <div class="news-box-content fade in active">
                <div class="imgnew">
         <a href="http://www.tuliu.com/read-57263.html"
                    target="_blank" title="首个新北京人自住房13日起申购 保障房不再全市大摇号">
          <img src="http://img1.tuliu.com/art/2017/06/14/594088f30be00.jpg" alt="首个新北京人自住房13日起申购 保障房不再全市大摇号"></a>
         <div class="imgnew-txt">
          <a href="http://www.tuliu.com/read-57263.html"
                       target="_blank" title="首个新北京人自住房13日起申购 保障房不再全市大摇号">首个新北京人自住房13日起申购 保障房不再全市大摇号</a>
         </div>
        </div>
                <ul>
                                                 <li>
            <h4>
             <a href="http://www.tuliu.com/read-54772.html"
               target="_blank" title="北京关于进一步加强产业项目管理的通知 市规划国土发[2017]121号">北京关于进一步加强产业项目管理的通知 市规划国土发[2017]121号</a>
            </h4>
            <p>在北京市规划国土委等5部门联合发布《关于进一步加强产业项目管理的通知》后,昨天,市规划国土委相关负责人对大家关注的热点问题进行了解读,再次强调严禁产业项目擅自改居住,建设单位擅自将产业项目改为居住用途将被严查,最严将收回土地、取消在京取得土地资格。</p>
           </li>
                                        <li>
            <h4>
             <a href="http://www.tuliu.com/read-54669.html"
               target="_blank" title="2017年北京棚户区计划改造3.6万户(附2017年棚户区改造和环境整治任务)">2017年北京棚户区计划改造3.6万户(附2017年棚户区改造和环境整治任务)</a>
            </h4>
            <p>4月20日,北京市发布2017年棚户区改造和环境整治任务通知(京政办发〔2017〕19号),2017年计划为3.6万户棚户区家庭解决住房困难问题。</p>
           </li>
                                        <li>
            <h4>
             <a href="http://www.tuliu.com/read-54430.html"
               target="_blank" title="2017北京土地新规定(附关于严格商业办公类项目规划建设行政审批的通知)">2017北京土地新规定(附关于严格商业办公类项目规划建设行政审批的通知)</a>
            </h4>
            <p>4月18日,北京市住建委、市规划国土委联合发布2017北京土地新规《关于严格商业办公类项目规划建设行政审批的通知》,明确了严格商业办公类项目监管的实施&ldquo;细则&rdquo;。</p>
           </li>
                           </ul>
       </div>
      </div>
     </div>
     <div class="col-md-3">
      <div class="industry-news-box news-group-1">
       <div class="industry-news-tit tc-2"><i class="iconfont icon-zuixinzhengce"></i>
        <h3>最新政策</h3>
       </div>
       <div class="news-box-content fade in active">
                 <div class="imgnew">
          <a href="http://www.tuliu.com/read-36556.html"
            target="_blank" title="昌平区关于扶持农业产业化发展的意见(昌政发〔2016〕9号)">
           <img src="http://img1.tuliu.com/art/2016/07/27/5798214767726.jpg" alt="昌平区关于扶持农业产业化发展的意见(昌政发〔2016〕9号)"></a>
          <div class="imgnew-txt">
           <a href="http://www.tuliu.com/read-36556.html"
             target="_blank" title="昌平区关于扶持农业产业化发展的意见(昌政发〔2016〕9号)">昌平区关于扶持农业产业化发展的意见(昌政发〔2016〕9号)</a>
          </div>
         </div>
                <ul>
                                                 <li>
            <h4>
             <a href="http://www.tuliu.com/read-57130.html"
               target="_blank" title="2017年北京市通州区低端养殖业及禁养区内规模养殖场退出工作实施方案">2017年北京市通州区低端养殖业及禁养区内规模养殖场退出工作实施方案</a>
            </h4>
            <p>根据北京市水污染防治工作方案的有关任务要求,我区将完成不符合首都功能定位的低端养殖业、禁养区内规模化畜禽养殖场退出等工作,结合我区实际,制定本方案。</p>
           </li>
                                        <li>
            <h4>
             <a href="http://www.tuliu.com/read-56298.html"
               target="_blank" title="北京积分落户:2017北京积分落户政策及8大问题解析">北京积分落户:2017北京积分落户政策及8大问题解析</a>
            </h4>
            <p>近日北京市公布了《北京市积分落户管理办法(试行)》,自2017年1月1日起北京将正式施行积分落户政策。下文介绍的是北京积分落户政策全文,请阅读下文。</p>
           </li>
                                        <li>
            <h4>
             <a href="http://www.tuliu.com/read-55468.html"
               target="_blank" title="北京市2017年农业机械化工作要点">北京市2017年农业机械化工作要点</a>
            </h4>
            <p>北京市主要推广秸秆粉碎还田、收集加工青贮、黄贮、制作有机肥、加工膨化饲料、加工制作压块能源、加工制作菌棒七种农业机械化处理利用模式,</p>
           </li>
                           </ul>
        </div>
      </div>
     </div>
     <div class="col-md-3">
      <div class="industry-news-box news-group-1">
       <div class="industry-news-tit tc-3"><i class="iconfont icon-zhifuxiangmu"></i>
        <h3>致富项目</h3>
       </div>
       <div class="news-box-content fade in active">
                <div class="imgnew">
         <a href="http://www.tuliu.com/read-53859.html" target="_blank" title="北京市特色专业示范村认定管理办法" >
          <img src="http://img1.tuliu.com/art/2017/04/07/58e6f62687ddd.jpg" alt="北京市特色专业示范村认定管理办法">
         </a>
         <div class="imgnew-txt">
          <a href="http://www.tuliu.com/read-53859.html" target="_blank" title="北京市特色专业示范村认定管理办法">
           北京市特色专业示范村认定管理办法
          </a>
         </div>
        </div>
                <div class="a-links">
                                                 <a href="http://www.tuliu.com/read-46173.html" target="_blank" title="http://www.tuliu.com/read-46173.html">
            北京市:怀柔区桥梓镇林下经济助民增收
           </a>
                                        <a href="http://www.tuliu.com/read-43652.html" target="_blank" title="http://www.tuliu.com/read-43652.html">
            北京怀柔区召开了关于深化农村改革的现场会
           </a>
                                        <a href="http://www.tuliu.com/read-41830.html" target="_blank" title="http://www.tuliu.com/read-41830.html">
            北京油鸡:40年保种 重焕生机
           </a>
                                        <a href="http://www.tuliu.com/read-41658.html" target="_blank" title="http://www.tuliu.com/read-41658.html">
            京郊农机智能化:解决种菜难题
           </a>
                                        <a href="http://www.tuliu.com/read-40882.html" target="_blank" title="http://www.tuliu.com/read-40882.html">
            北京市:&ldquo;十三五&rdquo;时期将建一批特色小镇
           </a>
                                        <a href="http://www.tuliu.com/read-39928.html" target="_blank" title="http://www.tuliu.com/read-39928.html">
            北京&ldquo;平谷大桃&rdquo;联手电商快销全国
           </a>
                                        <a href="http://www.tuliu.com/read-38651.html" target="_blank" title="http://www.tuliu.com/read-38651.html">
            北京周边八大特色农家乐推荐
           </a>
                           </div>
       </div>
      </div>
     </div>
     <div class="col-md-3">
      <div class="industry-news-box news-group-1">
       <div class="industry-news-tit tc-4"><i class="iconfont icon-tudibaike"></i>
        <h3>土地百科</h3>
       </div>
        <div class="news-box-content fade in active">
                <div class="imgnew">
         <a href="http://www.tuliu.com/baike/read-682.html" target="_blank" title="2017年江西棚户区改造政策">
          <img src="http://statics.tuliu.com/web/images/default_img.jpg?ver=v6.9" alt="2017年江西棚户区改造政策">
         </a>
         <div class="imgnew-txt">
          <a href="http://www.tuliu.com/baike/read-682.html" target="_blank" title="2017年江西棚户区改造政策">
           2017年江西棚户区改造政策
          </a>
         </div>
        </div>
                <ul>
                                                 <li>
            <h4>
             <a href="http://www.tuliu.com/baike/read-681.html" target="_blank" title="2017年福建棚户区改造政策">
              2017年福建棚户区改造政策
             </a>
            </h4>
            <p>福建省棚户区改造政策和其改革开放的进度一样,一直走在全国前列。福州市、莆田市、宁德市等市县棚户区改造如火如荼进行。下面我们一起来看看2017年福建棚户区改造政策。</p>
           </li>
                                        <li>
            <h4>
             <a href="http://www.tuliu.com/baike/read-680.html" target="_blank" title="2017年安徽棚户区改造政策">
              2017年安徽棚户区改造政策
             </a>
            </h4>
            <p>安徽在棚户区改造之后居民住房条件得到明显改善,基础设施和公共服务设施建设水平不断提高。那么在2017年安徽棚户区改造政策有哪些呢?</p>
           </li>
                                        <li>
            <h4>
             <a href="http://www.tuliu.com/baike/read-679.html" target="_blank" title="2017年安徽棚户区改造补偿方案">
              2017年安徽棚户区改造补偿方案
             </a>
            </h4>
            <p>棚户区是一个城市最需要改造的地方之一安徽省棚户区改造各项相关政策在合肥、黄山、巢湖、六安、安庆、淮南、淮北、蚌埠、阜阳、宿州、亳州、滁州顺利展开。那2017年安徽棚户区改造补偿方案?</p>
           </li>
                           </ul>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <div class="row margin-b-25">
    <div class="index-btitle2 border-t padding-0">
     <h2>热门土地推荐</h2>
     <div class="pull-left ind-links-tit margin-t-10 margin-b-10 w-100">
      <a href="javascript:void(0)" class="active">昌平区</a>
           </div>
    </div>
    <div class="ind-links-tabbox">
     <div class="ind-links clearfix w155">
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/gengdi">昌平区耕地</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/lindi">昌平区林地</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/yuandi">昌平区园地</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/caodi">昌平区草地</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/yangzhiyongdi">昌平区养殖用地</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/gongye">昌平区工矿仓储</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/shangyejizhuzhai">昌平区商业及住宅</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/shuitian">昌平区水田</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/youlindi">昌平区有林地</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/guoyuan">昌平区果园</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/tianranmucaodi">昌平区天然牧草地</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/nongchang">昌平区农场</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/changfang">昌平区厂房</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/shangye">昌平区商业用地</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/shuijiaodi">昌平区水浇地</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/guanmulindi">昌平区灌木林地</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/chayuan">昌平区茶园</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/rengongmucaodi">昌平区人工草地</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/xumuyangzhi">昌平区畜牧养殖用地</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/caikuangyongdi">昌平区矿山用地</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/chengzhenzhuzhaiyong">昌平区城镇住宅</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/handi">昌平区旱地</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/huangdi">昌平区荒地</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/caidi">昌平区菜园</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/shuikushuimian">昌平区水库</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/shuichanyangzhi">昌平区水产养殖用地</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/cangchuyongdi">昌平区仓储用地</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/nongcunzhaijidi">昌平区宅基地</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/huangshan">昌平区荒山</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/yanjiandi">昌平区盐碱地</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/shadi">昌平区沙地</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/huposhuimian">昌平区湖泊</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/sheshinongyongdi">昌平区设施农用地</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/gongyeyongdi">昌平区工业用地</a>
             <a href="http://changping.tuliu.com/gongying/qitashangfuyongdi">昌平区综合用地</a>
           </div>
         </div>
   </div>
      <div class="row margin-b-25">
    <div class="index-btitle2 border-t">友情链接</div>
    <div class="ind-links clearfix w98">
     <p><a href="http://chaoshi.qiaxing.com" target="_blank">连锁超市加盟</a><a href="http://dandong.taoche.com" target="_blank">丹东二手车</a><a href="http://b2b.huangye88.com/beijing/" target="_blank">北京公司黄页</a><a href="http://www.jia.com/tunchang/">屯昌装修</a></p>

    </div>
   </div>
     </div>
  <div id="pop_cityLocation" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" class="modal fade pop-530">
   <div role="document" class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
     <div class="modal-header position-relative border-0 header-yello">
      <h4 class="modal-title padding-l-10">城市定位</h4>
      <button type="button" data-dismiss="modal" class="cancel pop-close"><i class="iconfont icon-artboard1"></i></button>
     </div>
     <div class="modal-body clearfix">
      <div class="padding-b-30">
       <p class="text-gray-3 font-18">亲爱的用户:</p>
       <p class="text-gray-6 font-12">您可以切换城市,让我们为您推荐更准确的土地信息~</p>
      </div>
      <form class="form-horizontal">
       <div class="form-group">
        <label class="col-sm-2 control-label">当前定位:</label>
        <div class="col-sm-10 margin-b-10">
         <div id="cxselect-wrap1" class="cxselect-wrap clearfix">
          <div class="w140 pull-left margin-r-10">
           <select data-placeholder="省" class="select2-select w-100 province"></select>
          </div>
          <div class="w140 pull-left margin-r-10">
           <select data-placeholder="市" class="select2-select w-100 city"></select>
          </div>
          <div class="w140 pull-left">
           <select data-placeholder="区" class="select2-select w-100 area"></select>
          </div>
         </div>
        </div>
       </div>
       <div class="form-group">
        <label class="col-sm-2 control-label">城市选择:</label>
        <div class="col-sm-10">
         <div class="city-links clearfix"><a href="javascript:void(0)" class="active">长沙市</a><a href="javascript:void(0)">岳阳市</a><a href="javascript:void(0)">株洲市</a><a href="javascript:void(0)">湘潭市</a><a href="javascript:void(0)">益阳市</a><a href="javascript:void(0)">郴州市</a><a href="javascript:void(0)">永州市</a>
         </div>
        </div>
       </div>
       <div class="form-group">
        <label class="col-sm-2 control-label">地区选择:</label>
        <div class="col-sm-10">
         <div class="city-links clearfix"><a href="javascript:void(0)" class="active">天心区</a><a href="javascript:void(0)">雨花区</a><a href="javascript:void(0)">芙蓉区</a><a href="javascript:void(0)">岳麓区</a><a href="javascript:void(0)">开福区</a><a href="javascript:void(0)">星沙</a><a href="javascript:void(0)">望城区</a>
         </div>
        </div>
       </div>
       <div class="form-group">
        <div class="col-sm-2"></div>
        <div class="col-sm-10">
         <button type="button" data-dismiss="modal" class="btn btn-warning w270 line-h-30 font-18">确 定</button>
         <p class="font-14"><a href="javascript:void(0)" class="text-info margin-r-30">全球站</a><a href="javascript:void(0)" class="text-info">更多城市</a></p>
        </div>
       </div>
      </form>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
  <div id="pop_region_jiaomeng" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" class="modal fade pop-430">
   <div role="document" class="modal-dialog">
    <div class="modal-content padding-tb-10">
     <div class="modal-header position-relative border-0 padding-b-0">
      <h4 class="modal-title text-warning padding-l-10">申请加盟</h4>
      <button type="button" data-dismiss="modal" class="cancel pop-close"><i class="iconfont icon-artboard1"></i></button>
     </div>
     <div class="modal-body clearfix">
      <form class="form-horizontal pop-call-form" id="form-apply-join" >
       <input type="hidden" name="apply_type" value="0" id="apply_type" >
       <input type="hidden" name="from_url" value="http://changping.tuliu.com" >
       <div class="form-group">
        <div class="col-sm-12">
         <div class="span-txt">姓名:</div>
         <input class="form-control" id="apply_name" name="apply_name" >
        </div>
       </div>
       <div class="form-group">
        <div class="col-sm-12">
         <div class="span-txt">手机号码:</div>
         <input class="form-control" id="apply_phone" name="apply_phone" >
        </div>
       </div>
       <div class="form-group">
        <div class="col-sm-8">
         <div class="span-txt">图形验证:</div>
         <input class="form-control" id="apply_code" name="apply_code" >
        </div>
        <div class="col-sm-4 padding-l-0"><a href="javascript:void(0);" id="refresh_form_img" ><img id="form_captcha_img" src="http://changping.tuliu.com/captcha/img" class="yzm"></a></div>
       </div>
       <div class="form-group">
        <div class="col-sm-8">
         <div class="span-txt">手机验证:</div>
         <input class="form-control" id="phone_code" name="phone_code" >
        </div>
        <div class="col-sm-4 padding-l-0"><a id="btn_captcha_sms" onclick="javascript:send_sms_code();" href="javascript:void(0)" class="btn btn-empty-success display-block">获取验证码</a></div>
       </div>
       <div class="height-10"></div>
      </form>
      <button type="button" id="btn-do-apply" class="btn btn-warning w-100 line-h-36">立即申请</button>
      <p class="text-warning font-12 padding-t-15"> 申请提交成功 24 小时内,土流网招商专员会主动联系您</p>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>

   <div id="pop_sellland" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" class="modal fade pop-900">
    <div role="document" class="modal-dialog">
     <div class="modal-content">
      <div class="modal-header modal-header3">
       <h4 class="modal-title text-warning text-center font-warning font-26">帮我卖地</h4>
       <button type="button" data-dismiss="modal" class="cancel pop-close"><i class="iconfont icon-artboard1"></i></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
       <iframe id="iframe_sellland" style="width: 100%;min-height: 760px; overflow: auto;"></iframe>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <div id="pop_buyland" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" class="modal fade pop-900">
    <div role="document" class="modal-dialog">
     <div class="modal-content">
      <div class="modal-header modal-header3">
       <h4 class="modal-title text-warning text-center font-warning font-26">帮我找地</h4>
       <button type="button" data-dismiss="modal" class="cancel pop-close"><i class="iconfont icon-artboard1"></i></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
       <iframe id="iframe_findland" style="width: 100%;min-height: 650px; overflow: auto;"></iframe>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
  <footer class="footer clearfix">
  <div class="container">
    <div class="row margin-b-15">
      <div class="footer-txt">
        <dl>
          <dt>特色功能</dt>
          <dd>
            <a href="http://www.tuliu.com/myland/fastadd.html" target="_blank">发布土地</a>
            <a href="http://www.tuliu.com/myland/findlands.html" target="_blank">我要找地</a>
            <a href="http://www.tuliu.com/pinggu" target="_blank">土地评估</a>
            <a href="http://xiangmu.tuliu.com" target="_blank">申请代理</a>
                          <a href="http://www.tuliu.com/landloans" target="_blank">土地贷款</a>
              <a href="http://www.tuliu.com/insurance" target="_blank">农业保险</a>
                                  </dd>
        </dl>
        <dl>
          <dt>土流学院</dt>
          <dd>
            <a href="http://www.tuliu.com/news/list-c5" target="_blank">政策法规</a>
            <a href="http://www.tuliu.com/ask" target="_blank">土地问答</a>
            <a href="http://www.tuliu.com/news/list-c139" target="_blank">土地合同</a>
            <a href="http://www.tuliu.com/news/list-c133" target="_blank">土地工具</a>
          </dd>
        </dl>
        <dl>
          <dt>资讯中心</dt>
          <dd>
            <a href="http://www.tuliu.com/news/list-c3" target="_blank">土地快讯</a>
            <a href="http://www.tuliu.com/news/list-c7" target="_blank">农业快讯</a>
            <a href="http://www.tuliu.com/news/list-c1" target="_blank">流转资讯</a>
            <a href="http://www.tuliu.com/news/list-c8" target="_blank">农业项目</a>
            <a href="http://www.tuliu.com/news/list-c9" target="_blank">聚焦三农</a>
            <a href="http://company.tuliu.com/news" target="_blank">土流快讯</a>

          </dd>
        </dl>
        <dl>
          <dt>帮助中心</dt>
          <dd>
            <a href="http://company.tuliu.com/help/list-c184" target="_blank">网站公告</a>
            <a href="http://company.tuliu.com/help/list-c185" target="_blank">我要找地</a>
            <a href="http://company.tuliu.com/help/list-c186" target="_blank">我要卖地</a>
            <a href="http://company.tuliu.com/help/list-c188" target="_blank">网站注册登录</a>
            <a href="http://company.tuliu.com/help/list-c189" target="_blank">成为流转中心</a>
          </dd>
        </dl>
        <dl>
          <dt>关于土流网</dt>
          <dd>
            <a href="http://company.tuliu.com/" target="_blank">公司介绍</a>
            <a href="http://company.tuliu.com/news/list-c178" target="_blank">媒体报道</a>
            <a href="http://company.tuliu.com/joinus.html" target="_blank">加入我们</a>
            <a href="http://company.tuliu.com/guanggao.html" target="_blank">广告服务</a>
            <a href="http://company.tuliu.com/contact.html" target="_blank">联系我们</a>
          </dd>
        </dl>
        <dl>
          <dt>联系我们</dt>
          <dd>
            <p>市场合作:0731-83298637</p>
            <p>商务合作:400-6666-737</p>
            <p>企业邮箱:service@tuliu.com</p>
            <div class="dl-sina"><i class="iconfont icon-weibo text-orange"></i>
              <div class="pull-left">关注土流网官方微博<br><a href="http://weibo.com/tuliucom?is_hot=1" rel="nofollow" target="_blank">@土流网</a></div>
            </div>
          </dd>
        </dl>
      </div>
      <div class="pull-right">
        <div class="footer-code">
          <img src="http://statics.tuliu.com/web/images/qr_app.png?ver=v6.9" >
          <p>扫一扫下载土流APP</p>
        </div>
        <div class="footer-code">
          <img src="http://statics.tuliu.com/web/images/qr_wechat.png?ver=v6.9" >
          <p>官方微信 关注有礼</p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="footer-note row clearfix">
      <div class="pull-left">
        <span class="padding-r-40">©2017版权所有 土流网</span>
        <span class="padding-r-40">湘ICP备14003170号-2</span>
        <span class="padding-r-40">增值电信业务经营许可证:湘B2-20150090</span>
      </div>
      <div class="pull-right"><i class="iconfont icon-dianhua"></i>
        <div class="pull-left">
          <h3>400-6666-737</h3>
          <p>9:00-18:00 (周一至周日)</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</footer>
  <script src="http://statics.tuliu.com/web/js/vendor/vendor.min.js?ver=v6.9"></script>
  <script src="http://statics.tuliu.com/web/js/vendor/echarts.min.js?ver=v6.9"></script>
  <script src="http://statics.tuliu.com/web/js/custom/main.js?ver=v6.9"></script>
  <script src="http://statics.tuliu.com/web/js/custom/select_area.js?ver=v6.9"></script>
  <script src="http://statics.tuliu.com/web/js/custom/lands_type.js?ver=v6.9"></script>
  <script src="http://statics.tuliu.com/web/js/vendor/wow.js?ver=v6.9"></script>
  <script src="http://statics.tuliu.com/web/js/custom/area.min.js?ver=v6.9"></script>
  <script src="http://statics.tuliu.com/web/js/vendor/jquery.cxselect.js?ver=v6.9"></script>
  <script src="http://statics.tuliu.com/web/js/custom/v2/inquiry_charts.js?ver=v6.9"></script>
  <script src="http://statics.tuliu.com/web/js/custom/webim.config.js?ver=v6.9"></script>
  <script src="http://statics.tuliu.com/web/js/vendor/web_im/strophe-1.2.8.min.js?ver=v6.9"></script>
  <script src="http://statics.tuliu.com/web/js/vendor/web_im/websdk-1.4.10.min.js?ver=v6.9"></script>
  <script src="http://statics.tuliu.com/web/js/custom/web_im.js?ver=v6.9"></script>
  <!--行为分析-->
  <script type='text/javascript'>
    var _vds = _vds || [];
    window._vds = _vds;
    (function () {
      _vds.push(['setAccountId', '8d0f4cbc7395183a']);
      (function () {
        var vds = document.createElement('script');
        vds.type = 'text/javascript';
        vds.async = true;
        vds.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'dn-growing.qbox.me/vds.js';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
        s.parentNode.insertBefore(vds, s);
      })();
    })();
  </script>
  <!--
  <script type="text/javascript">
    (function () {
      var _tb_domain = 'http://stats.tuliu.com/js/prod/tb_v2.js?v=V2.0.0';
      var _fb_ = document.createElement('script');
      _fb_.type = 'text/javascript';
      _fb_.async = true;
      _fb_.src = _tb_domain;
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
      s.parentNode.insertBefore(_fb_, s);
    })();
    $(document).on('click', '[data-dpm]', function (e) {
      var event_id = $(this).attr('data-dpm');
      if (event_id && event_id != '') {
        _tbEventAnalysis.eventWebLog({'event_id': event_id});
      }
    });
  </script>
  -->

<!--全站搜索-->
<script>
  $(function () {
    $.cookie.defaults.domain = 'tuliu.com';
    $.cookie.defaults.path = '/';
    var searchObj = new Bloodhound({
      datumTokenizer: Bloodhound.tokenizers.obj.whitespace('keyword'),
      queryTokenizer: Bloodhound.tokenizers.whitespace,
      remote: {
        url: "http://www.tuliu.com/search/KeywordList.html?ky=%QUERY",
        prepare: function (query, settings) {
          settings.dataType = "jsonp"
          settings.url = settings.url.replace('%QUERY', query)
          return settings;
        }
      }
    });

    var searchMethod = function (q, sync, async) {
      if($('#search_select').val() == "find_land") {
        if (q === '') {
          var search_cookie = $.cookie('search_history');
          if (!search_cookie) {
            search_cookie = [];
          } else {
            search_cookie = JSON.parse(search_cookie);
            if (!$.isArray(search_cookie)) {
              search_cookie = [];
            }
          }
          sync(search_cookie);
          if ($('.tt-menu .tt-suggestion').length) {
            $('.tt-menu .tt-dataset').append('<div class="tt-clear-history"><a>清除历史记录</a></div>');
          }
        }
        else {
          searchObj.search(q, sync, async);
        }
      }
    }


    $('#top-search-input').typeahead({
      highlight: true,
      minLength: 0
    }, {
      name: 'land-result',
      display: 'keyword',
      source: searchMethod
    });

    $('#top-search-input').on('typeahead:select', function (ev, suggestion) {
      searchKeyword();
    });

    var s_site_url = 'http://www.tuliu.com';

    //搜索
    function searchKeyword(search_url) {
      //e.stopPropagation();
      var getname = $.trim($("#top-search-input").val());
      var len = _s_getLen(getname);
      if (len > 60) {
        alert("您输入关键字超过最大限制!");
        return;
      }
      if (getname != '') {

        getname = clearString(getname); //替换特殊字符

        //增加点击事件
        /*if (typeof(_tbEventAnalysis) !== 'undefined') {
          var event_id = "1.3.1.1.1.1.0.0";
          _tbEventAnalysis.eventWebLog({'event_id': event_id, 'kw': getname});
        }*/

        var search_cookie = $.cookie('search_history');
        if (!search_cookie) {
          search_cookie = [];
        } else {
          search_cookie = JSON.parse(search_cookie);
          if (!$.isArray(search_cookie)) {
            search_cookie = [];
          }
        }
        var isExistArr = search_cookie.filter(function (item) {
          if (item.keyword == getname) return true;
        });
        if (!isExistArr.length) {
          search_cookie.unshift({keyword: getname});
        }
        $.cookie('search_history', JSON.stringify(search_cookie), {expires: 7, path: '/'});
        var url = s_site_url + "/gongying/list-o1mtime-o20.html?keyword=" + getname;
        if (typeof(search_url) !== 'undefined') {
          url = search_url + "" + getname;
        }
        var is_foreign = false;        if (is_foreign) {
          url += '&lo=3239';
        }
        window.location.href = url;
      } else {
        alert('请输入要搜索的内容');
      }
    }

    $("#bt_tl_search").on('click', function () {
      var search_select = $("#search_select").val();
      switch(search_select){
        case "find_land":
          searchKeyword();
          break;
        case "sell_land":
          var search_url = "http://www.tuliu.com/zhaodi/?keyword=";
          searchKeyword(search_url);
          break;
        case "find_news":
          var search_url = "http://www.tuliu.com/news/search?name=";
          searchKeyword(search_url);
          break;
        case"find_baike":
          var search_url = "http://www.tuliu.com/baike/search?name=";
          searchKeyword(search_url);
          break;
        default:
          searchKeyword();
      }

    });

    $("#top-search-input").on('keyup', function (e) {
      if (e.keyCode == 13) {
        searchKeyword();
      }
    });

    $('.tt-menu').on('click', '.tt-clear-history a', function () {
      $.removeCookie('search_history', {path: '/'});
      $('#top-search-input').typeahead('close');
    });

    function _s_getLen(str) {
      if (!str) {
        return 0;
      }
      var realLength = 0, len = str.length, charCode = -1;
      for (var i = 0; i < len; i++) {
        charCode = str.charCodeAt(i);
        if (charCode >= 0 && charCode <= 128) {
          realLength += 1;
        } else {
          realLength += 2;
        }
      }
      return realLength;
    }

    function clearString(s) {
      var pattern = new RegExp("[`~!@#$^&*()=|{}':;',\\[\\].<>/?~!@#¥……&*()&;|{}【】‘;:”“'。,、?%]")
      var rs = "";
      for (var i = 0; i < s.length; i++) {
        rs = rs + s.substr(i, 1).replace(pattern, '');
      }
      return rs;
    }
  });
</script>

<!--全站登录状态-->
<script type="text/javascript">
  $(function () {
    var redirectURL = '?redirectURL=http%3A%2F%2Fchangping.tuliu.com';
    $.ajax({
      type: "get",
      async: true,
      url: "http://www.tuliu.com/Home/common/checklogin",
      dataType: "jsonp",
      jsonp: "callback",
      jsonpCallback: "jsonpCallback",
      success: function (data) {
        var htmlstr = "";
        if (data.status == "1") {
          htmlstr += '<img src="' + data.avatar_url + '" class="my-avatar">';
          htmlstr += '<span class="p20">' + data.user_name + '</span>';
          htmlstr += '<a href="' + data.user_center_url + '" class="p10">个人中心</a>';
          htmlstr += '<a href="' + data.loginout_url + redirectURL + '">退出</a>';
          $("#user_login").hide();
          $("#user_help_center").html(htmlstr).show();
        } else {
          htmlstr += '<a ref="nofollow" class="login-btn1 margin-r-10" href="' + data.login_url + redirectURL + '" >登录</a>';
          htmlstr += '<a ref="nofollow" class="login-btn2" href="' + data.reg_url + redirectURL + '" >注册</a>';
          $("#user_login").html(htmlstr).show();
          $("#user_help_center").hide();

          //注册送大全
          /* var fixedAd =  $('<div class="daquan-img3"><a href="/user/reg.html'+redirectURL+'"><i class="iconfont icon-artboard1 a-close"></i><img src="http://statics.tuliu.com/web/images/daquan_img3.png?ver=v6.9"></a></div>');
                    $(fixedAd).find('.a-close').on('click',function(e){
            e.preventDefault();
            e.stopPropagation();
            $(this).closest('.daquan-img3').remove();
          });
          $('body').append(fixedAd);
           */
        }

      },
      error: function () {
      }
    });

    //---start---wow.min.js---增加土地曝光 date:20161028
    /*
    if (typeof WOW != 'undefined' && typeof _tbEventAnalysis != 'undefined') {
      window.wow = new WOW({
        boxClass: 'wow',
        offset: 0,
        callback: function (dataArr) {
          if (dataArr.length > 0) {
            var str_eventid = dataArr.join("$");
            _tbEventAnalysis.exposureWebLog({'event_id': str_eventid});
          }
        }
      });
      setTimeout(function () {
        wow.init();
      }, 500);
    }*/
    //---end---wow.min.js---增加土地曝光
  });
</script>

      <!--全站统计代码-->
    <div style="display:none">
      <script type="text/javascript">
        var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");
        document.write(unescape("%3Cscript src=\'" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3F621cacc45e5c3b2243ac6211222ee1e5\' type=\'text/javascript\'%3E%3C/script%3E"));
      </script>
    </div>
    <script>
    function send_sms_code() {
      var apply_code = $.trim($("#apply_code").val());
      if (apply_code == '') {
        alertify.error("图形验证码不能为空!");
        return;
      }
      var apply_phone = $.trim($("#apply_phone").val());
      if ( apply_phone == '') {
        alertify.error("手机号码不能为空!");
        return;
      }
      $("#btn_captcha_sms").removeAttr('onclick');
      $("#btn_captcha_sms").css('background', '#dddddd');
      $.ajax({
        url: 'http://changping.tuliu.com/captcha/sendSms',
        data: {clientid: "apply_code",apply_code:apply_code, phone: apply_phone,type :17},
        type: 'GET',
        dataType: 'JSON',
        success: function (result) {
          console.log(result);
          if (result.code == '200') {
            alertify.success(result.msg);
            var send_sms_interval = '120';
            var send_sms_handler = setInterval(function () {
              if (send_sms_interval <= 0) {
                clearInterval(send_sms_handler);
                $("#btn_captcha_sms").attr('onclick', 'javascript:send_sms_code()').removeAttr('style');
                $("#btn_captcha_sms").html('获取验证码')
              } else {
                $("#btn_captcha_sms").html(send_sms_interval + '秒再次获取')
              }
              send_sms_interval--;
            }, 1000);
          } else {
            alertify.error(result.msg);
            $("#btn_captcha_sms").attr('onclick', 'javascript:send_sms_code()').removeAttr('style');
            $("#btn_captcha_sms").html('获取验证码')
          }
        },
        error: function () {
          $("#btn_captcha_sms").attr('onclick', 'javascript:send_sms_code()').removeAttr('style');
          $("#btn_captcha_sms").html('获取验证码')
        }
      })
    }

    function refresh_img_code(){
      $("#form_captcha_img").attr('src', 'http://changping.tuliu.com/captcha/img?t=' + Math.random());
    }   $(function(){
     var webIm, name;
     var isInit = false;
     var uc_uid = '';
     $('.lsct-btns').on('click','.my-webim-chat-btn',function(e){
       if(!isInit){
         var web_im_cookie = store.get('web_im_cookie');
         if (uc_uid == 0) {
           if (web_im_cookie && web_im_cookie.wm_nologin && web_im_cookie.wm_nologin.username) {
             name = web_im_cookie.wm_nologin.username;
           }
           else {
             $.ajax({
               async: false,
               url: 'http://changping.tuliu.com/service/registerim',
               dataType: 'JSONP',
               type: 'POST',
               success: function (result) {
                 if (result.code == 200) {
                   name = result.data;
                 } else {
                   alert(result.msg);
                 }
               }
             });
           }
         } else {
           name = 'SSO-';
         }
         $('body').myWebIm({
           emojiPath: 'http://statics.tuliu.com/web/images/web_im/',
           username: name,
           password: '123456',
           isLogin: uc_uid == 0 ? false : true,
           defaultAvatar: 'http://www.tuliu.com//public/themes/default/news/images/avatar50.png'
         });
         isInit = true;
         webIm = window.webIm = $('body').data('myWebIm');
         webIm.chooseContact({
           name: $(this).data('webim-name'),
           nickname: $(this).data('nickname'),
           avatar: $(this).data('webim-avatar') ? $(this).data('webim-avatar') : ''
         });

       }else{
         webIm.chooseContact({
           name: $(this).data('webim-name'),
           nickname: $(this).data('nickname'),
           avatar: $(this).data('webim-avatar') ? $(this).data('webim-avatar') : ''
         });
       }

     });

     $.ajaxSetup({
       headers: {
         'X-CSRF-TOKEN': $('meta[name="csrf-token"]').attr('content')
       }
     });     var default_loc_arr = [3253, 1, 381 ];
   	 var default_loc_str = '北京 昌平区';
     $('.my-slick').slick({
   		dots: true,
   		lazyLoad: 'progressive',
   		autoplay: true,
   		autoplaySpeed: 5000
   	});
   
   	//4个tab切换
   	$(".four-tits li").mouseover(function(){
   		var i = $(this).index();
   		$(this).addClass("active").siblings("li").removeClass("active");
   		$(".four-conts-tab").eq(i).addClass('active').siblings().removeClass('active');
   		$(".fenlei-cont").find(".fenlei-cont-box").eq(i).find('img').trigger('sporty');
   	});
   
   	//选择土地类别、选择面积
   	$('.searchbox').on('click','input,i',function(e){
   		var $seleWrap = $(this).parent(".searchbox").find(".searchbox-land,.searchbox-area");
   		if($(this).parent(".searchbox").siblings('.searchbox').length){
   			$(this).parent('.searchbox').siblings().find('.searchbox-land,.searchbox-area').addClass('hide');
   			$seleWrap.toggleClass('hide');
   		}else{
   			var isOpen = $seleWrap.hasClass('hide') ? false : true;
   			$(this).closest('ul').find('.searchbox-land,.searchbox-area').addClass('hide');
   			if(isOpen){
   				$seleWrap.addClass('hide');
   			}else{
   				$seleWrap.removeClass('hide');
   			}
   		}
   	});
   
   	$(".searchbox-land a").click(function(e){
   		e.preventDefault();
   		$(this).parents(".searchbox-land").addClass('hide');
   		$(this).parents(".searchbox").find("input").val($(this).html());
   	});
   
   	$(document).on('click',function(e){
   		var $tar = $(e.target);
   		if($tar.hasClass('.searchbox') || $tar.closest('.searchbox').length){
   		}else{
   			$('.searchbox .searchbox-land,.searchbox .searchbox-area').addClass('hide');
   		}
   	});
   
   	$('.fenlei-cont img.lazy').lazyload({
   		event : "sporty"
   	});
   
   	//热门分类切换
   	$('.fenlei-cont img.lazy-later').lazyload({
   		event : "sporty"
   	});
   
   	$(".fenlei-ul li").mouseover(function()
   	{
   		wow.scrollHandler();
   
   		var i = $(this).index();
   		$(this).addClass("active").siblings().removeClass("active");
   		$(".fenlei-cont").find(".fenlei-cont-box").eq(i).addClass('active').siblings(".fenlei-cont-box").removeClass('active');
   		$(".fenlei-cont").find(".fenlei-cont-box").eq(i).find('img').trigger('sporty');
   	});
   
   	/*$('.choose-area').areaselect({
   		callback:function(domain,f_id){
   		}
   	});*/
   	/*$('.choose-lands-type').landstype({
   		callback:function(f_id){
   		}
   	});*/
   
   	var wow = new WOW({
   		boxClass: 'wow',
   		offset:0,
   		callback:function(dataArr){
   			console.log(dataArr);
   		}
   	});
   	setTimeout(function(){
   		wow.init();
   	},500);
   
   	var lol = new LOL({
   		boxClass: 'lol',
   		offset:0,
   		callback:function(box){
   			console.log(box);
   		}
   	});
   
   	setTimeout(function(){
   		lol.init();
   	},500);
   
   
   	//-换一批
   	var curr1 = 0,curr2 = 0;
   
   	$('#btn-change-bat1').on('click',function(){
   		curr1 ++;
   		if(curr1>2){
   			curr1 = 0;
   		}
   
   		var $bats = $('.news-group-1 .news-box-content');
   		$bats.removeClass('in');
   		setTimeout(function(){
   			$bats.removeClass('active');
   				$bats.each(function(index,bat){
   				if(index%3 == curr1){
   					$(bat).addClass('active');
   					$(bat).addClass('in');
   				}
   			});
   		},200);
   	});
   
   
   
   	//区域首页友情链接tab切换
   	$(".ind-links-tabbox").find(".ind-links").hide();
   	$(".ind-links-tabbox").find(".ind-links").eq(0).show();
   	$(".ind-links-tit a").mouseover(function()
   	{
   		var i = $(this).index();
   		$(this).addClass("active").siblings().removeClass("active");
   		$(".ind-links-tabbox").find(".ind-links").eq(i).show().siblings(".ind-links").hide();
   	});
   
   	$('#cxselect-wrap1').cxSelect({
   		selects: ['province', 'city', 'area'],
   		jsonName: 'name',
   		jsonValue: 'id',
   		jsonSub: 'sub',
   		emptyStyle: 'hidden',
   		required: true,
   		data: areaData
   	});
   
   	$('#cxselect-wrap2').cxSelect({
   		selects: ['province', 'city'],
   		jsonName: 'name',
   		jsonValue: 'id',
   		jsonSub: 'sub',
   		emptyStyle: 'hidden',
   		required: true,
   		data: areaData
   	});
   
   	$(document).on('click','.v2-region-apply-btn',function(e){
   		e.preventDefault();
      $('.pop-call-form').get(0).reset();
      var is_apply_agent = parseInt($(this).attr("data-apply_agent"),10);
      $("#apply_type").val(is_apply_agent);
   		$('#pop_region_jiaomeng .modal-title').html($(this).data('text'));
   		$('#pop_region_jiaomeng').modal('show');
   	});


     var changeLandListUrl = function () {
       var url = 'http://www.tuliu.com/gongying';
       if ($("#searchbox_location_val").val() != '') {
         url = url.replace('www', $("#searchbox_location_val").val());
       }
       if ($("#searchbox_landtype_val").val() != '') {
         url += '/' + $("#searchbox_landtype_val").val();
       }
       if ($("#searchbox_landarea_val").val() != '') {
         url += '/list-mj' + $("#searchbox_landarea_val").val() + '.html';
       }
       $("#searchbox_submit_btn").attr('href', url);
     }

     changeLandListUrl();


     //快速找地选择地区
     $('#searchbox_locid_picker').areaselect({
       text: default_loc_str,
       value: default_loc_arr,
       url: 'http://www.tuliu.com',
       suffix: '1.5.3.1.1.1.1.',
       callback: function (py) {
         $("#searchbox_location_val").val(py)
         changeLandListUrl();
       }
     });

     //快速找地土地类型
     $("#searchbox_landtype a").click(function () {
       $("#searchbox_landtype_val").val($(this).data('id'));
       changeLandListUrl();
     });

     //快速找地土地面积区间
     $("#searchbox_landarea a").click(function () {
       $("#searchbox_landarea_val").val($(this).data('id'));
       changeLandListUrl();
     });


     //发布信息选择类别
     $("#post_market_type a").click(function () {
       $("#post_market_form").attr('action', $(this).data('url'));
       $("#btn_post_market").attr('data-dpm', $(this).data('fordpm'));
     })
     //发布信息选择地区
     $('#post_locid_picker').areaselect({
       text: default_loc_str,
       value: default_loc_arr,
       url: 'http://www.tuliu.com',
       suffix: '1.5.3.1.1.1.1.',
       callback: function (py, id) {
         $("#post_locid").val(id);
       }
     });
     //选择发布土地类型
     $('#post_tid_picker').landstype({
       url: 'http://www.tuliu.com',
       suffix: '1.5.3.1.1.1.4',
       callback: function (id) {
         console.log(id);
         $('#post_tid').val(id);
       }
     });

     //土地评估选择地区
     $('#pinggu_locid_picker').areaselect({
       text: default_loc_str,
       value: default_loc_arr,
       url: 'http://www.tuliu.com',
       suffix: '1.5.3.1.1.1.1.',
       callback: function (py, id) {
         $("#pinggu_locid").val(id)
       }
     });
     //土地评估选择类别
     $("#pinggu_tid_picker a").click(function () {
       $("#pinggu_tid").val($(this).data('id'));
     });


     $('.lsct-btns').on('click','.btn-sellland',function(e){
       $('#iframe_sellland').attr('src',"http://changping.tuliu.com/service/selllands/"+$(this).attr('data-id'));
       refresh_img_code();
       $('#pop_sellland').modal('show');
     })

     $('.lsct-btns').on('click','.btn-findland',function(e){
       $('#iframe_findland').attr('src',"http://changping.tuliu.com/service/findlands/"+$(this).attr('data-id'));
       refresh_img_code();
       $('#pop_buyland').modal('show');
     })

     $("#refresh_form_img").click(function () {
       refresh_img_code();
     });

     $("#btn-do-apply").click(function(){
       var apply_name = $.trim($("#apply_name").val());
       if(apply_name==''){
         alertify.error("请填写您的姓名!");
         return;
       }
       var apply_phone = $.trim($("#apply_phone").val());
       if(apply_phone==''){
         alertify.error("请填写您的手机号码!");
         return;
       }
       var apply_code = $.trim($("#apply_code").val());
       if(apply_code==''){
         alertify.error("请填写图形验证码!");
         return;
       }
       var phone_code = $.trim($("#phone_code").val());
       if(phone_code==''){
         alertify.error("请填写手机验证码!");
         return;
       }
       var post_data = $("#form-apply-join").serialize();
       $.ajax({
         type: 'post',
         url: "http://changping.tuliu.com/v5/common/applyJoin",
         data: post_data,
         dataType:  'json',
         success:function(result){
           if(result.code == 200) {
             alertify.success(result.msg);
             setTimeout(function(){$('#pop_region_jiaomeng').modal('hide') },1000);
           }else{
             alertify.error(result.msg);
           }
         }
       });
     })

     var data= [{
       chart1: [
                   {
           name:'东城区',
           value:2251,
           scale: 0.4,
         }
        ,                  {
           name:'西城区',
           value:2257,
           scale: 0.53,
         }
        ,                  {
           name:'朝阳区',
           value:1930,
           scale: 0.47,
         }
        ,                  {
           name:'丰台区',
           value:1926,
           scale: 0.36,
         }
        ,                  {
           name:'石景山区',
           value:1784,
           scale: 0.56,
         }
        ,                  {
           name:'海淀区',
           value:1891,
           scale: 0.48,
         }
        ,                  {
           name:'门头沟区',
           value:1741,
           scale: 0.46,
         }
        ,                  {
           name:'房山区',
           value:1595,
           scale: 0.44,
         }
        ,                  {
           name:'通州区',
           value:1888,
           scale: 0.43,
         }
        ,                  {
           name:'顺义区',
           value:1921,
           scale: 0.31,
         }
        ,                  {
           name:'昌平区',
           value:1617,
           scale: 0.5,
         }
        ,                  {
           name:'大兴区',
           value:1564,
           scale: 0.45,
         }
        ,                  {
           name:'怀柔区',
           value:1668,
           scale: 0.42,
         }
        ,                  {
           name:'平谷区',
           value:1734,
           scale: 0.46,
         }
        ,                  {
           name:'密云区',
           value:1559,
           scale: 0.45,
         }
        ,                  {
           name:'延庆区',
           value:1624,
           scale: 0.31,
         }
                       ],
     }];
     $('body').inquirycharts({
       data: data
     });

     var inquChart = $('body').data('inquirycharts');
     $('#inquire-type-select').on('change',function () {
       var post_data = {
         tid: $(this).val(),
         proovince_id: "1",
         city_id:"381",
         county_id:"0"
       };
       $.ajax({
         type: 'get',
         url: "http://www.tuliu.com/v5/common/landprice/locPrice",
         data: post_data,
         dataType:  'jsonp',
         jsonpCallback: 'callback',
         success:function(result){
           if(result && result.data && result.data.length){
             inquChart.setOption(true, 0, result.data);
           }
         }
       })
     });


   })
  </script>
 </body>
</html><!--2017-06-30 06:14:32-->							
								HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Thu, 29 Jun 2017 22:14:32 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=10
Vary: Accept-Encoding
Cache-Control: private, must-revalidate
pragma: no-cache
expires: -1
Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6InU2TmFRVnNjVUdhSEg1aVwvaU1yUXl3PT0iLCJ2YWx1ZSI6Img2d3lscFJSZDh0a0NnOUxWaXgzaUpwWXFpSUQ2SzBTZVwvWDJmUFlXUTQ1NmJJOWdXaWJLV2h1Rk13Q1QrSmVcL3h0bWhvV1ZXbG1rV1Vyb0MzU09MdGc9PSIsIm1hYyI6ImM5YzFlOGZhMmFlYzU2NWUwN2Y1ZDU3MGQyYTgxMDk1YWRlNDdlOWIyNzhjZWRiZTk2OWU3NzhmYWExMzQ4NzkifQ%3D%3D; expires=Fri, 30-Jun-2017 00:14:32 GMT; Max-Age=7200; path=/
Set-Cookie: tuliu_session=eyJpdiI6IlRoREI0T2NJWVUrUEpBS2VTcm9KQ3c9PSIsInZhbHVlIjoiXC9vbjN6VnBJVTRHWEc1dDVXZ3diYkRMZ3NFMlNCWGRLQ1VGYUNweG9NMmNIeDFCaGRZMEppVVFEcDFkcjNEa0NRRDNRc0lzeVBxOUFFZHJyaUJrNWdnPT0iLCJtYWMiOiIyZDc0ZmUyOTgyZmVkZjE2MjQzMzAyN2U5ZDgzNWM2ZTQ1MTI2ODZjNTU0NjViOWE5YjI1MDZjM2ZkZjQ4MjFkIn0%3D; expires=Fri, 30-Jun-2017 00:14:32 GMT; Max-Age=7200; path=/; HttpOnly
Content-Encoding: gzip

							

WHOIS信息

 • 注册人:
  wuyong
 • 注册邮箱:
  yoyonic@163.com
 • 注册商:
  eName Technology Co.,Ltd.
 • 创建时间:
  2008-06-16
 • 更新时间:
  2017-03-22
 • 过期时间:
  2022-06-16
 • NS服务器:
  ns1.alidns.com
 • NS服务器:
  ns2.alidns.com
 • 详细信息

服务器IP

随机推荐