www.shopduyen.com/ 历史快照

DUYÊN SHOP - Áo sơ mi nam thời trang BODY MADE IN KOREA 2012 | áo sơ mi nam hè 2012 | Áo sơ mi nam siêu đẹp rẻ | Khăn quàng cổ | Găng tay len |

描述 Shop Duyên bán buôn bán lẻ áo sơ mi nam - mỹ phẩm. Các mẫu áo sơ mi nam thời trang, áo sơ mi nam 2012 cao cấp với mẫu mã đa dạng, kiểu dáng trẻ trung, quý phái, body hàn quốc | Một khách đến vạn lần còn hơn vạn khách đến một lần
关键词 Áo mi ao so mi áo mi nam ao so mi nam áo mi 2012 ao so mi 2012 áo mi body ao so mi body khăn quàng cổ khan quan co găng tay thời trang 2012 gang tay xu hướng thời trang mypham 原站链接 http://www.shopduyen.com/
分类 未分类 地区 未知
缩略图地址 百度权重 0
图片信息
MIME类型:image/jpeg 文件大小: 333484
图片宽度: 1077 图片高度: 2513
图片位深: 24 图片通道: 3

(www.shopduyen.com 2017-07-28)快照
关键词密度
文本长度:2753 关键词数量: 48
关键词出现频率: 294 关键词密度: 0.30%

								<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="geo.region" content="VN-HN" />
<meta name="geo.position" content="21.004331;105.807205" />
<meta name="ICBM" content="21.004331, 105.807205" />
<meta name='revisit-after' content='1 days' />
<meta http-equiv="content-language" content="vi" />
<meta name="Abstract" content="Shop thời trang online.">

<script type="text/javascript" src="http://shopduyen.com/css/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://shopduyen.com/css/lazy.js"></script>
<script type="text/JavaScript" src="http://shopduyen.com/css/popup.js"></script>
<script src="http://shopduyen.com/css/top.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">

 var _gaq = _gaq || [];
 _gaq.push(['_setAccount', 'UA-25082119-2']);
 _gaq.push(['_trackPageview']);

 (function() {
  var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
  ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
  var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
 })();

</script>
<script language="JavaScript">
if (top.location != self.location)
{top.location = self.location}
</script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://shopduyen.com/css/style.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://shopduyen.com/css/taskbar.css"></head>

<body>
<div class="wrapper">
 
<div class="header">
 <div class="logo"><a href="http://shopduyen.com/"><img src="http://shopduyen.com/image/logo.png" height="47"/></a></div>
 <ul id="util">
  <li class="cart"><a rel="nofollow" href="http://shopduyen.com/">Trang chủ</a> </li>
  <li class="first"><a href="http://shopduyen.com/dang-nhap.html"><img align="absmiddle" border="0" src="http://shopduyen.com/image/cnb1.gif"></a></li>
  <li class="first"><a rel="nofollow" href="http://shopduyen.com/dang-ky.html">Đăng ký thành viên </a> </li>
  <li class="cart"><a rel="nofollow" href="http://shopduyen.com/gio-hang.html"><img alt="Giỏ hàng" src="http://shopduyen.com/image/cnb.gif">&nbsp;&nbsp;Giỏ hàng</a></li>
  <li class="cart"><a rel="nofollow" href="http://shopduyen.com/huong-dan-mua-hang-i81.html">Thanh toán/ Mua hàng</a></li>
  <li><a title="Trung tâm khách hàng" href="http://shopduyen.com/lien-he-va-ho-tro-khach-hang.html">Trung tâm hỗ trợ khách hàng</a></li>
 </ul>
 <div id="UI_GNB">
  <ul>
      
   <li><a title="THỜI TRANG" href="http://shopduyen.com/thoi-trang.html">
    <h2><span></span>THỜI TRANG</h2>
    </a></li><li class="separater"><img width="1" height="14" alt="|" src="http://shopduyen.com/image/line2.gif"> </li>
      
   <li><a title="MỸ PHẨM" href="http://shopduyen.com/my-pham.html">
    <h2><span></span>MỸ PHẨM</h2>
    </a></li><li class="separater"><img width="1" height="14" alt="|" src="http://shopduyen.com/image/line2.gif"> </li>
      
   <li><a title="QUÀ TẶNG" href="http://shopduyen.com/qua-tang.html">
    <h2><span></span>QUÀ TẶNG</h2>
    </a></li><li class="separater"><img width="1" height="14" alt="|" src="http://shopduyen.com/image/line2.gif"> </li>
     </ul>
 </div>
 <div id="GNB_SEARCH">
 <form action="http://shopduyen.com/index.php">
  <div class="searchType"> <strong onclick="selectListDisplay(this);"> Toàn bộ</strong>
   <ul style="z-index: 9999; display: none;">
    <li>
     <input type="radio" value="" checked="checked" id="whatType0" name="category" onclick="onSearchTypeChecked(this)">
     <label for="whatType0"> Toàn bộ</label>
    </li>
    <li> <input onclick="onSearchTypeChecked(this)" type="radio" value="473" id="whatType2" name="category"><label for="whatType2">Dịch vụ Ông già NOEL</label></li><li> <input onclick="onSearchTypeChecked(this)" type="radio" value="424" id="whatType3" name="category"><label for="whatType3">Hàng Việt Nam Xuất Khẩu</label></li><li> <input onclick="onSearchTypeChecked(this)" type="radio" value="427" id="whatType4" name="category"><label for="whatType4">Khăn quàng cổ nữ</label></li><li> <input onclick="onSearchTypeChecked(this)" type="radio" value="472" id="whatType5" name="category"><label for="whatType5">Tất và quần tất</label></li><li> <input onclick="onSearchTypeChecked(this)" type="radio" value="428" id="whatType6" name="category"><label for="whatType6">Găng tay len nữ</label></li><li> <input onclick="onSearchTypeChecked(this)" type="radio" value="423" id="whatType7" name="category"><label for="whatType7">Áo sơ mi nam</label></li><li> <input onclick="onSearchTypeChecked(this)" type="radio" value="446" id="whatType8" name="category"><label for="whatType8">Tẩy trang</label></li><li> <input onclick="onSearchTypeChecked(this)" type="radio" value="441" id="whatType9" name="category"><label for="whatType9">Son dưỡng môi</label></li><li> <input onclick="onSearchTypeChecked(this)" type="radio" value="439" id="whatType10" name="category"><label for="whatType10">Mascara</label></li><li> <input onclick="onSearchTypeChecked(this)" type="radio" value="438" id="whatType11" name="category"><label for="whatType11">Chì và Gel kẻ mắt</label></li><li> <input onclick="onSearchTypeChecked(this)" type="radio" value="437" id="whatType12" name="category"><label for="whatType12">Phấn mắt</label></li><li> <input onclick="onSearchTypeChecked(this)" type="radio" value="435" id="whatType13" name="category"><label for="whatType13">Mỹ phẩm kem</label></li><li> <input onclick="onSearchTypeChecked(this)" type="radio" value="440" id="whatType14" name="category"><label for="whatType14">Phấn trang điểm</label></li><li> <input onclick="onSearchTypeChecked(this)" type="radio" value="448" id="whatType15" name="category"><label for="whatType15">Nước hoa</label></li><li> <input onclick="onSearchTypeChecked(this)" type="radio" value="443" id="whatType16" name="category"><label for="whatType16">Sữa tắm</label></li><li> <input onclick="onSearchTypeChecked(this)" type="radio" value="413" id="whatType17" name="category"><label for="whatType17">Phụ kiện thời trang</label></li><li> <input onclick="onSearchTypeChecked(this)" type="radio" value="447" id="whatType18" name="category"><label for="whatType18">Dụng cụ trang điểm</label></li><li> <input onclick="onSearchTypeChecked(this)" type="radio" value="467" id="whatType19" name="category"><label for="whatType19">Quà Tặng</label></li><li> <input onclick="onSearchTypeChecked(this)" type="radio" value="442" id="whatType20" name="category"><label for="whatType20">Mỹ phẩm chăm sóc tóc</label></li>   </ul>
  </div>
  <div class="keyword">
   <input type="text" class="inpText" maxlength="50" value="" name="KeyWord">
  </div>
  <div class="button"><input type="hidden" name="page" value="resultSearch"> <input type="image" src="http://shopduyen.com/image/search.gif" width="88" height="30" alt="Tìm kiếm" value=""></div>
  <div class="searchKey">
	<p><a href="http://shopduyen.com/index.php?category=423&amp;page=resultSearch&amp;KeyWord=s%C6%A1+mi+nam"><small>sơ mi nam</small></a> | <a href="http://shopduyen.com/index.php?category=427&page=resultSearch&KeyWord=khăn+quàng+cổ"><small>khăn quàng cổ</small></a> | <a href="http://shopduyen.com/index.php?category=428&page=resultSearch&KeyWord=găng+tay+len"><small>găng tay len</small></a></p></div></form>
 </div>
</div>
<script language="javascript">
function selectListDisplay(who){
		 var list = who.parentNode.getElementsByTagName("ul")[0];
  list.style.display = list.style.display == "block" ? "none" : "block";
	}
function onSearchTypeChecked(who) {
  var selectedLabel = who.parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("strong")[0];
  selectedLabel.innerHTML = who.parentNode.getElementsByTagName("label")[0].innerHTML;
  selectListDisplay(who.parentNode.parentNode);
}
</script>
<div class="menu-top">
 <div class="top-menuleft">&nbsp;</div>
 <div class="menu-top-brand cursor"><a href="http://shopduyen.com/">TRANG CHỦ</a></div>
 <div class="menu-top-1 cursor"><a href="http://teen0.com" target="_blank">GIẢM GIÁ SỐC</a></div>
 <div class="menu-top-2 cursor"><a href="http://shopduyen.com/ao-so-mi-nam--xu-huong-thoi-trang-2012/style-shopping-n319.html"><span class="yel">STYLE</span>SHOPPING</a></div>
 <div class="menu-top-3 cursor"><a href="http://shopduyen.com/tin-tuc.html">TIN TỨC</a></div>
 <div class="menu-top-promotion cursor"><a href="http://shopduyen.com/giai-tri-n318.html">GIẢI TRÍ</a></div>
</div>
 <div class="wrapper-content">
  <div id="lazy">
   
<div class="menu-left">
 <div class="content-menu-left">&nbsp;
  <h2>THỜI TRANG</h2><h3><a href='http://shopduyen.com/hang-viet-nam-xuat-khau-p424.html' title='Hàng Việt Nam Xuất Khẩu'>Hàng Việt Nam Xuất Khẩu</a></h3><h3><a href='http://shopduyen.com/khan-quang-co-nu-p427.html' title='Khăn quàng cổ nữ'>Khăn quàng cổ nữ</a></h3><h3><a href='http://shopduyen.com/tat-va-quan-tat-p472.html' title='Tất và quần tất'>Tất và quần tất</a></h3><h3><a href='http://shopduyen.com/gang-tay-len-nu-p428.html' title='Găng tay len nữ'>Găng tay len nữ</a></h3><h3><a href='http://shopduyen.com/ao-so-mi-nam-p423.html' title='Áo sơ mi nam'>Áo sơ mi nam</a></h3><h3><a href='http://shopduyen.com/phu-kien-thoi-trang-p413.html' title='Phụ kiện thời trang'>Phụ kiện thời trang</a></h3><h2>MỸ PHẨM</h2><h3><a href='http://shopduyen.com/phan-trang-diem/phan-phu-va-phan-nen-p440p450.html' title='Phấn phủ và phấn nền'>Phấn phủ và phấn nền</a></h3><h3><a href='http://shopduyen.com/phan-trang-diem/phan-ma-p440p449.html' title='Phấn má'>Phấn má</a></h3><h3><a href='http://shopduyen.com/mascara-p439.html' title='Mascara'>Mascara</a></h3><h3><a href='http://shopduyen.com/chi-va-gel-ke-mat-p438.html' title='Chì và Gel kẻ mắt'>Chì và Gel kẻ mắt</a></h3><h3><a href='http://shopduyen.com/son-duong-moi-p441.html' title='Son dưỡng môi'>Son dưỡng môi</a></h3><h3><a href='http://shopduyen.com/phan-mat-p437.html' title='Phấn mắt'>Phấn mắt</a></h3><h3><a href='http://shopduyen.com/my-pham-kem-p435.html' title='Mỹ phẩm kem'>Mỹ phẩm kem</a></h3><h3><a href='http://shopduyen.com/phan-trang-diem-p440.html' title='Phấn trang điểm'>Phấn trang điểm</a></h3><h3><a href='http://shopduyen.com/nuoc-hoa-p448.html' title='Nước hoa'>Nước hoa</a></h3><h3><a href='http://shopduyen.com/tay-trang-p446.html' title='Tẩy trang'>Tẩy trang</a></h3><h3><a href='http://shopduyen.com/dung-cu-trang-diem-p447.html' title='Dụng cụ trang điểm'>Dụng cụ trang điểm</a></h3><h3><a href='http://shopduyen.com/sua-tam-p443.html' title='Sữa tắm'>Sữa tắm</a></h3><h3><a href='http://shopduyen.com/nuoc-hoa/nuoc-hoa-nam-p448p444.html' title='Nước hoa nam'>Nước hoa nam</a></h3><h3><a href='http://shopduyen.com/nuoc-hoa/nuoc-hoa-nu-p448p445.html' title='Nước hoa nữ'>Nước hoa nữ</a></h3><h3><a href='http://shopduyen.com/my-pham-cham-soc-toc-p442.html' title='Mỹ phẩm chăm sóc tóc'>Mỹ phẩm chăm sóc tóc</a></h3><h2>QUÀ TẶNG</h2><h3><a href='http://shopduyen.com/dich-vu-ong-gia-noel-p473.html' title='Dịch vụ Ông già NOEL'>Dịch vụ Ông già NOEL</a></h3><h3><a href='http://shopduyen.com/qua-tang/socola-thanh-p467p460.html' title='Sôcôla Thanh'>Sôcôla Thanh</a></h3><h3><a href='http://shopduyen.com/qua-tang/gau-bong-tinh-yeu-p467p462.html' title='Gấu bông tình yêu'>Gấu bông tình yêu</a></h3><h3><a href='http://shopduyen.com/qua-tang/qua-cho-be-yeu-p467p470.html' title='Quà cho bé yêu'>Quà cho bé yêu</a></h3><h3><a href='http://shopduyen.com/qua-tang/socola-tinh-nhan-p467p461.html' title='Sôcôla Tình Nhân'>Sôcôla Tình Nhân</a></h3><h3><a href='http://shopduyen.com/qua-tang/socola-hop-p467p469.html' title='Sôcôla Hộp'>Sôcôla Hộp</a></h3><h3><a href='http://shopduyen.com/qua-tang-p467.html' title='Quà Tặng'>Quà Tặng</a></h3> </div>
 <div class="buttom-menu-left">&nbsp;</div>
</div>
<title>
DUYÊN SHOP - Áo sơ mi nam thời trang BODY MADE IN KOREA 2012 | áo sơ mi nam hè 2012 | Áo sơ mi nam siêu đẹp rẻ | Khăn quàng cổ | Găng tay len |</title>
<meta name="keywords" content="Áo sơ mi, ao so mi,áo sơ mi nam,ao so mi nam,áo sơ mi 2012, ao so mi 2012,áo sơ mi body,ao so mi body,khăn quàng cổ, khan quan co, găng tay thời trang 2012, gang tay,xu hướng thời trang,mypham" />
<meta name="description" content="Shop Duyên bán buôn bán lẻ áo sơ mi nam - mỹ phẩm. Các mẫu áo sơ mi nam thời trang, áo sơ mi nam 2012 cao cấp với mẫu mã đa dạng, kiểu dáng trẻ trung, quý phái, body hàn quốc | Một khách đến vạn lần còn hơn vạn khách đến một lần" />

    <link rel="stylesheet" href="http://shopduyen.com/css/themes/default/default.css" type="text/css" media="screen" />
  <link rel="stylesheet" href="http://shopduyen.com/css/nivo-slider.css" type="text/css" media="screen" />
    <div class="slider-wrapper theme-default">
      <div class="ribbon"></div>
      <div id="slider" class="nivoSlider">
				<a href="http://shopduyen.com/hang-viet-nam-xuat-khau-p424.html"><img src="http://shopduyen.com/images/ads/1363689072_Banner shopduyen.com.jpg" alt="Banner" title="Banner" /></a><img src="http://shopduyen.com/images/ads/1354000173_1352367478.1203.jpg" alt="Khăn quàng cổ" title="Khăn quàng cổ" /><a href="http://shopduyen.com/khan-quang-co-nu-p427.html"><img src="http://shopduyen.com/images/ads/1354000080_khuyenmai.jpg" alt="Khuyến mại" title="Khuyến mại" /></a><a href="http://mypham.shopduyen.com"><img src="http://shopduyen.com/images/bannersp.jpg" alt="Mỹ phẩm Shop Duyên" title="Mỹ phẩm Shop Duyên" /></a>	
        
      </div>
      
    </div>

  <script type="text/javascript" src="http://shopduyen.com/css/jquery.nivo.slider.js"></script>
  <script type="text/javascript">
  $(window).load(function() {
    $('#slider').nivoSlider();
  });
  </script>
  <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="FocusSales">
   <tbody>
    <tr>
     <td class="b13"><span class="hong">Sản phẩm</span> mới</td>
     <td class="b13">&nbsp;&nbsp;Giảm giá <span class="hong">trong ngày</span></td>
    </tr>
    <tr>
     <td class="BestofBest" valign="top"><!-- Best of Best -->
      
      <ul>
              <li>
        <div class="detail">
         <h3 class="title"><a href="http://shopduyen.com/khan-quang-co-nu/khan-dui-hm-du-mau-v427v1565.html">
          Khăn đũi HM đủ màu          </a></h3>
                 </div>
        <div class="img"><a href="http://shopduyen.com/khan-quang-co-nu/khan-dui-hm-du-mau-v427v1565.html"><img alt="Khăn đũi HM đủ màu" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/12122582_924749410951087_2285496722992610170_n.jpg"></a> </div>
       </li>
              <li>
        <div class="detail">
         <h3 class="title"><a href="http://shopduyen.com/gang-tay-len-nu/gang-tay-len-nu-bao-tay-long-thu-btl03-v428v1491.html">
          Găng tay len nữ- Bao tay lông thú BTL03          </a></h3>
                 </div>
        <div class="img"><a href="http://shopduyen.com/gang-tay-len-nu/gang-tay-len-nu-bao-tay-long-thu-btl03-v428v1491.html"><img alt="Găng tay len nữ- Bao tay lông thú BTL03" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/gang-tay-len-nu-shopduyen.com-BTL03.jpg"></a> </div>
       </li>
              <li>
        <div class="detail">
         <h3 class="title"><a href="http://shopduyen.com/hang-viet-nam-xuat-khau/ao-thun-zara-co-lo-thap-5cm-v424v1552.html">
          Áo thun ZARA cổ lọ thấp 5cm          </a></h3>
                 </div>
        <div class="img"><a href="http://shopduyen.com/hang-viet-nam-xuat-khau/ao-thun-zara-co-lo-thap-5cm-v424v1552.html"><img alt="Áo thun ZARA cổ lọ thấp 5cm" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/Image10.jpg"></a> </div>
       </li>
              <li>
        <div class="detail">
         <h3 class="title"><a href="http://shopduyen.com/hang-viet-nam-xuat-khau/quan-tregging-gan-zara-loai-day-dan-v424v1517.html">
          Quần Tregging Gân ZARA loại dày dặn          </a></h3>
                 </div>
        <div class="img"><a href="http://shopduyen.com/hang-viet-nam-xuat-khau/quan-tregging-gan-zara-loai-day-dan-v424v1517.html"><img alt="Quần Tregging Gân ZARA loại dày dặn" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/Qun_Tregging_Gyn_ZARA-shopduyen.com.jpg"></a> </div>
       </li>
              <li>
        <div class="detail">
         <h3 class="title"><a href="http://shopduyen.com/hang-viet-nam-xuat-khau/legging-pink-cua-victoria--s-secret-sieu-min-co-lot-ni-v424v1516.html">
          Legging Pink của Victoria''''s Secret siêu mịn có lót...          </a></h3>
                 </div>
        <div class="img"><a href="http://shopduyen.com/hang-viet-nam-xuat-khau/legging-pink-cua-victoria--s-secret-sieu-min-co-lot-ni-v424v1516.html"><img alt="Legging Pink của Victoria''''s Secret siêu mịn có lót nỉ" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/Quan-pink-VNXK-shopduyen.com.jpg"></a> </div>
       </li>
              <li>
        <div class="detail">
         <h3 class="title"><a href="http://shopduyen.com/hang-viet-nam-xuat-khau/ao-len-nu-co-tim-zara-vnxk-ms12-v424v1524.html">
          Áo len nữ cổ tim ZARA VNXK MS12          </a></h3>
                 </div>
        <div class="img"><a href="http://shopduyen.com/hang-viet-nam-xuat-khau/ao-len-nu-co-tim-zara-vnxk-ms12-v424v1524.html"><img alt="Áo len nữ cổ tim ZARA VNXK MS12" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/yEo-len-co-tim-hyZng-XVXK-Zara-shopduyen.com02.jpg"></a> </div>
       </li>
              <li>
        <div class="detail">
         <h3 class="title"><a href="http://shopduyen.com/hang-viet-nam-xuat-khau/ao-thun-mango-co-tron-tay-dai-vnxk-v424v1518.html">
          Áo thun MANGO cổ tròn tay dài VNXK          </a></h3>
                 </div>
        <div class="img"><a href="http://shopduyen.com/hang-viet-nam-xuat-khau/ao-thun-mango-co-tron-tay-dai-vnxk-v424v1518.html"><img alt="Áo thun MANGO cổ tròn tay dài VNXK" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/yEo_MANGO_co_tryn_tay_dyZi-shopduyen.com.jpg"></a> </div>
       </li>
              <li>
        <div class="detail">
         <h3 class="title"><a href="http://shopduyen.com/khan-quang-co-nu/khan-quang-co-n11-v427v913.html">
          Khăn quàng cổ N11          </a></h3>
                 </div>
        <div class="img"><a href="http://shopduyen.com/khan-quang-co-nu/khan-quang-co-n11-v427v913.html"><img alt="Khăn quàng cổ N11" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/1321006594anh05.png"></a> </div>
       </li>
              <li>
        <div class="detail">
         <h3 class="title"><a href="http://shopduyen.com/khan-quang-co-nu/khan-quang-co-n10-v427v912.html">
          Khăn quàng cổ N10          </a></h3>
                 </div>
        <div class="img"><a href="http://shopduyen.com/khan-quang-co-nu/khan-quang-co-n10-v427v912.html"><img alt="Khăn quàng cổ N10" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/1321006573anh04.png"></a> </div>
       </li>
             </ul>
      
      <!-- // Best of Best -->
      
      <center>
       <a><img src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/image/ads3.jpg" alt="Bán buôn, bán lẻ áo sơ mi nam" /></a>
      </center></td>
     <td class="todaySales"><!-- Today sales -->
      
            <div class="pro"> <a href="http://shopduyen.com/khan-quang-co-nu/khan-quang-co-h01-v427v916.html">
       <h3 class="title">
        Khăn quàng cổ H01       </h3>
       <img alt="Khăn quàng cổ H01" height="140" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/1321007528T2gY4UXepbXXXXXXXX_!!430093873.jpg">
       <p>
               </p>
       <!-- <div class="discount"><strong>
        30        %</strong></div>-->
       </a> </div>
            <div class="pro"> <a href="http://shopduyen.com/phan-mat/bo-kit-15-mau-mat-mac-v437v1376.html">
       <h3 class="title">
        Bộ kit 15 màu mắt Mac       </h3>
       <img alt="Bộ kit 15 màu mắt Mac" height="140" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/1328457032phanmat1.png">
       <p>
               </p>
       <!-- <div class="discount"><strong>
        22        %</strong></div>-->
       </a> </div>
            
      <!-- // Today sales --></td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>
  
  <!--Tiêu biểu theo cate-->
    <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="hotComestic">
   <tbody>
    <tr>
     <td class="mainTitle" colspan="2"><a title="THỜI TRANG" href="http://shopduyen.com/thoi-trang.html"><h3><span></span>
       THỜI TRANG&nbsp; &raquo; XEM THÊM &laquo;&nbsp;</h3></a></td>
    </tr>
    <tr>
     <td class="hotBan"><a href="http://shopduyen.com/thoi-trang/page/product/viewParent/423/Ao-so-mi-nam.html"><img width="170" height="196" border="0" src="http://shopduyen.com/images/ads/1338094884_1334888232_Category_b1_20120405_tv.jpg"></a></td>
     <td valign="top"><div class="newmainProduct">
       <ul>
                <li>
         <div align="center" class="thumb"> <a href="http://shopduyen.com/hang-viet-nam-xuat-khau/ao-len-nu-co-tim-zara-vnxk-ms12-v424v1524.html"><img alt="Áo len nữ cổ tim ZARA VNXK MS12" height="120" width="120" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/yEo-len-co-tim-hyZng-XVXK-Zara-shopduyen.com02.jpg"></a></div>
         <div class="spec"> <big> <a href="http://shopduyen.com/hang-viet-nam-xuat-khau/ao-len-nu-co-tim-zara-vnxk-ms12-v424v1524.html">
          Áo len nữ cổ...          </a></big>
          <div><a title="Áo len nữ cổ tim ZARA VNXK MS12" href="http://shopduyen.com/hang-viet-nam-xuat-khau/ao-len-nu-co-tim-zara-vnxk-ms12-v424v1524.html">
                      </a></div>
                   </div>
        </li>
                <li>
         <div align="center" class="thumb"> <a href="http://shopduyen.com/khan-quang-co-nu/khan-quang-co-n09-v427v911.html"><img alt="Khăn quàng cổ N09" height="120" width="120" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/1321006549anh03.png"></a></div>
         <div class="spec"> <big> <a href="http://shopduyen.com/khan-quang-co-nu/khan-quang-co-n09-v427v911.html">
          Khăn quàng cổ...          </a></big>
          <div><a title="Khăn quàng cổ N09" href="http://shopduyen.com/khan-quang-co-nu/khan-quang-co-n09-v427v911.html">
                      </a></div>
                   </div>
        </li>
                <li>
         <div align="center" class="thumb"> <a href="http://shopduyen.com/khan-quang-co-nu/khan-dui-hm-du-mau-v427v1565.html"><img alt="Khăn đũi HM đủ màu" height="120" width="120" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/12122582_924749410951087_2285496722992610170_n.jpg"></a></div>
         <div class="spec"> <big> <a href="http://shopduyen.com/khan-quang-co-nu/khan-dui-hm-du-mau-v427v1565.html">
          Khăn đũi HM...          </a></big>
          <div><a title="Khăn đũi HM đủ màu" href="http://shopduyen.com/khan-quang-co-nu/khan-dui-hm-du-mau-v427v1565.html">
                      </a></div>
                   </div>
        </li>
                <li>
         <div align="center" class="thumb"> <a href="http://shopduyen.com/gang-tay-len-nu/gang-tay-len-nu-bao-tay-long-thu-btl07-v428v1495.html"><img alt="Găng tay len nữ- Bao tay lông thú BTL07" height="120" width="120" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/gang-tay-len-nu-shopduyen.com-BTL071.jpg"></a></div>
         <div class="spec"> <big> <a href="http://shopduyen.com/gang-tay-len-nu/gang-tay-len-nu-bao-tay-long-thu-btl07-v428v1495.html">
          Găng tay len nữ-...          </a></big>
          <div><a title="Găng tay len nữ- Bao tay lông thú BTL07" href="http://shopduyen.com/gang-tay-len-nu/gang-tay-len-nu-bao-tay-long-thu-btl07-v428v1495.html">
                      </a></div>
                   </div>
        </li>
                <li>
         <div align="center" class="thumb"> <a href="http://shopduyen.com/hang-viet-nam-xuat-khau/quan-tregging-gan-zara-loai-day-dan-v424v1517.html"><img alt="Quần Tregging Gân ZARA loại dày dặn" height="120" width="120" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/Qun_Tregging_Gyn_ZARA-shopduyen.com.jpg"></a></div>
         <div class="spec"> <big> <a href="http://shopduyen.com/hang-viet-nam-xuat-khau/quan-tregging-gan-zara-loai-day-dan-v424v1517.html">
          Quần Tregging...          </a></big>
          <div><a title="Quần Tregging Gân ZARA loại dày dặn" href="http://shopduyen.com/hang-viet-nam-xuat-khau/quan-tregging-gan-zara-loai-day-dan-v424v1517.html">
                      </a></div>
                   </div>
        </li>
                <li>
         <div align="center" class="thumb"> <a href="http://shopduyen.com/gang-tay-len-nu/gang-tay-len-nu-bao-tay-long-thu-btl03-v428v1491.html"><img alt="Găng tay len nữ- Bao tay lông thú BTL03" height="120" width="120" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/gang-tay-len-nu-shopduyen.com-BTL03.jpg"></a></div>
         <div class="spec"> <big> <a href="http://shopduyen.com/gang-tay-len-nu/gang-tay-len-nu-bao-tay-long-thu-btl03-v428v1491.html">
          Găng tay len nữ-...          </a></big>
          <div><a title="Găng tay len nữ- Bao tay lông thú BTL03" href="http://shopduyen.com/gang-tay-len-nu/gang-tay-len-nu-bao-tay-long-thu-btl03-v428v1491.html">
                      </a></div>
                   </div>
        </li>
                <li>
         <div align="center" class="thumb"> <a href="http://shopduyen.com/khan-quang-co-nu/khan-quang-co-n11-v427v913.html"><img alt="Khăn quàng cổ N11" height="120" width="120" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/1321006594anh05.png"></a></div>
         <div class="spec"> <big> <a href="http://shopduyen.com/khan-quang-co-nu/khan-quang-co-n11-v427v913.html">
          Khăn quàng cổ...          </a></big>
          <div><a title="Khăn quàng cổ N11" href="http://shopduyen.com/khan-quang-co-nu/khan-quang-co-n11-v427v913.html">
                      </a></div>
                   </div>
        </li>
                <li>
         <div align="center" class="thumb"> <a href="http://shopduyen.com/gang-tay-len-nu/gang-tay-len-nu-l01-v428v873.html"><img alt="Găng tay len nữ L01" height="120" width="120" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/1320934746G03.png"></a></div>
         <div class="spec"> <big> <a href="http://shopduyen.com/gang-tay-len-nu/gang-tay-len-nu-l01-v428v873.html">
          Găng tay len nữ...          </a></big>
          <div><a title="Găng tay len nữ L01" href="http://shopduyen.com/gang-tay-len-nu/gang-tay-len-nu-l01-v428v873.html">
                      </a></div>
                   </div>
        </li>
                <li>
         <div align="center" class="thumb"> <a href="http://shopduyen.com/khan-quang-co-nu/khan-quang-co-n02-v427v901.html"><img alt="Khăn quàng cổ N02" height="120" width="120" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/goc_1321005496.jpg"></a></div>
         <div class="spec"> <big> <a href="http://shopduyen.com/khan-quang-co-nu/khan-quang-co-n02-v427v901.html">
          Khăn quàng cổ...          </a></big>
          <div><a title="Khăn quàng cổ N02" href="http://shopduyen.com/khan-quang-co-nu/khan-quang-co-n02-v427v901.html">
                      </a></div>
                   </div>
        </li>
                <li>
         <div align="center" class="thumb"> <a href="http://shopduyen.com/gang-tay-len-nu/gang-tay-len-nu-tay-dai-co-long-mem-t03-v428v1024.html"><img alt="Găng tay len nữ- tay dài có lông mềm T03" height="120" width="120" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/132306977105-12-2011 1-39-49 CH.png"></a></div>
         <div class="spec"> <big> <a href="http://shopduyen.com/gang-tay-len-nu/gang-tay-len-nu-tay-dai-co-long-mem-t03-v428v1024.html">
          Găng tay len nữ-...          </a></big>
          <div><a title="Găng tay len nữ- tay dài có lông mềm T03" href="http://shopduyen.com/gang-tay-len-nu/gang-tay-len-nu-tay-dai-co-long-mem-t03-v428v1024.html">
                      </a></div>
                   </div>
        </li>
               </ul>
      </div></td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>
    <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="hotComestic">
   <tbody>
    <tr>
     <td class="mainTitle" colspan="2"><a title="MỸ PHẨM" href="http://shopduyen.com/my-pham.html"><h3><span></span>
       MỸ PHẨM&nbsp; &raquo; XEM THÊM &laquo;&nbsp;</h3></a></td>
    </tr>
    <tr>
     <td class="hotBan"><a href="http://shopduyen.com/thoi-trang/page/product/typecate/1/MY-PHAM.html"><img width="170" height="196" border="0" src="http://shopduyen.com/images/ads/1338095035_Category_b2_20120524_ta1.jpg"></a></td>
     <td valign="top"><div class="newmainProduct">
       <ul>
                <li>
         <div align="center" class="thumb"> <a href="http://shopduyen.com/dung-cu-trang-diem/bo-co-gom-5-mac-ca-nhan-sieu-mem-v447v1438.html"><img alt="Bộ cọ gồm 5 Mac cá nhân siêu mềm" height="120" width="120" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/133381889507-04-2012 7-43-01 CH.png"></a></div>
         <div class="spec"> <big> <a href="http://shopduyen.com/dung-cu-trang-diem/bo-co-gom-5-mac-ca-nhan-sieu-mem-v447v1438.html">
          Bộ cọ gồm 5...          </a></big>
          <div><a title="Bộ cọ gồm 5 Mac cá nhân siêu mềm" href="http://shopduyen.com/dung-cu-trang-diem/bo-co-gom-5-mac-ca-nhan-sieu-mem-v447v1438.html">
                      </a></div>
                   </div>
        </li>
                <li>
         <div align="center" class="thumb"> <a href="http://shopduyen.com/dung-cu-trang-diem/bong-phan-han-cap-mem-min-v447v1369.html"><img alt="Bông phấn Hàn cặp mềm mịn" height="120" width="120" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/1328376656bong phan.png"></a></div>
         <div class="spec"> <big> <a href="http://shopduyen.com/dung-cu-trang-diem/bong-phan-han-cap-mem-min-v447v1369.html">
          Bông phấn Hàn...          </a></big>
          <div><a title="Bông phấn Hàn cặp mềm mịn" href="http://shopduyen.com/dung-cu-trang-diem/bong-phan-han-cap-mem-min-v447v1369.html">
                      </a></div>
                   </div>
        </li>
                <li>
         <div align="center" class="thumb"> <a href="http://shopduyen.com/phan-mat/bang-24-mau-mat-mac-v437v1354.html"><img alt="Bảng 24 màu mắt MAC" height="120" width="120" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/goc_43713282524820.jpg"></a></div>
         <div class="spec"> <big> <a href="http://shopduyen.com/phan-mat/bang-24-mau-mat-mac-v437v1354.html">
          Bảng 24 màu...          </a></big>
          <div><a title="Bảng 24 màu mắt MAC" href="http://shopduyen.com/phan-mat/bang-24-mau-mat-mac-v437v1354.html">
                      </a></div>
                   </div>
        </li>
                <li>
         <div align="center" class="thumb"> <a href="http://shopduyen.com/dung-cu-trang-diem/mut-trang-diem-han-quoc-v447v1350.html"><img alt="Mút trang điểm Hàn Quốc" height="120" width="120" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/1328200688mut-trang-diem-kem-nen-sponpia-korea1.jpg"></a></div>
         <div class="spec"> <big> <a href="http://shopduyen.com/dung-cu-trang-diem/mut-trang-diem-han-quoc-v447v1350.html">
          Mút trang điểm...          </a></big>
          <div><a title="Mút trang điểm Hàn Quốc" href="http://shopduyen.com/dung-cu-trang-diem/mut-trang-diem-han-quoc-v447v1350.html">
                      </a></div>
                   </div>
        </li>
                <li>
         <div align="center" class="thumb"> <a href="http://shopduyen.com/dung-cu-trang-diem/bo-co-trang-diem-gom-7-cai-rat-tien-loi-trong-bao-vi-xinh-xan-v447v1379.html"><img alt="Bộ cọ trang điểm gồm 7 cái rất tiện lợi trong bao ví xinh xắn" height="120" width="120" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/goc_44713287204850.jpg"></a></div>
         <div class="spec"> <big> <a href="http://shopduyen.com/dung-cu-trang-diem/bo-co-trang-diem-gom-7-cai-rat-tien-loi-trong-bao-vi-xinh-xan-v447v1379.html">
          Bộ cọ trang...          </a></big>
          <div><a title="Bộ cọ trang điểm gồm 7 cái rất tiện lợi trong bao ví xinh xắn" href="http://shopduyen.com/dung-cu-trang-diem/bo-co-trang-diem-gom-7-cai-rat-tien-loi-trong-bao-vi-xinh-xan-v447v1379.html">
                      </a></div>
                   </div>
        </li>
                <li>
         <div align="center" class="thumb"> <a href="http://shopduyen.com/dung-cu-trang-diem/kep-mi-nhat-v447v1349.html"><img alt="Kẹp mi Nhật" height="120" width="120" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/133027885214-02-2012 3-28-07 CH.png"></a></div>
         <div class="spec"> <big> <a href="http://shopduyen.com/dung-cu-trang-diem/kep-mi-nhat-v447v1349.html">
          Kẹp mi Nhật          </a></big>
          <div><a title="Kẹp mi Nhật" href="http://shopduyen.com/dung-cu-trang-diem/kep-mi-nhat-v447v1349.html">
                      </a></div>
                   </div>
        </li>
                <li>
         <div align="center" class="thumb"> <a href="http://shopduyen.com/chi-va-gel-ke-mat/chi-ke-mat-2-dau-den-trang-mac-v438v1426.html"><img alt="Chị kẻ mắt 2 đầu đen trắng Mac" height="120" width="120" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/13315169721322193750_25072011871.jpg"></a></div>
         <div class="spec"> <big> <a href="http://shopduyen.com/chi-va-gel-ke-mat/chi-ke-mat-2-dau-den-trang-mac-v438v1426.html">
          Chị kẻ mắt 2...          </a></big>
          <div><a title="Chị kẻ mắt 2 đầu đen trắng Mac" href="http://shopduyen.com/chi-va-gel-ke-mat/chi-ke-mat-2-dau-den-trang-mac-v438v1426.html">
                      </a></div>
                   </div>
        </li>
                <li>
         <div align="center" class="thumb"> <a href="http://shopduyen.com/dung-cu-trang-diem/bo-co-chuyen-nghiep-24-cay-mac-v447v1332.html"><img alt="Bộ cọ chuyên nghiệp 24 cây MAC" height="120" width="120" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/mypham-shopduyen-db34e0f851e7452c3f86e995f524ef0d_36695457.image089.png"></a></div>
         <div class="spec"> <big> <a href="http://shopduyen.com/dung-cu-trang-diem/bo-co-chuyen-nghiep-24-cay-mac-v447v1332.html">
          Bộ cọ chuyên...          </a></big>
          <div><a title="Bộ cọ chuyên nghiệp 24 cây MAC" href="http://shopduyen.com/dung-cu-trang-diem/bo-co-chuyen-nghiep-24-cay-mac-v447v1332.html">
                      </a></div>
                   </div>
        </li>
                <li>
         <div align="center" class="thumb"> <a href="http://shopduyen.com/son-duong-moi/son-fresh-lip-balm-(cong-ty-marado)-v441v1375.html"><img alt="Son Fresh Lip Balm (Công ty Marado)" height="120" width="120" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/1330278598sonduong.jpg"></a></div>
         <div class="spec"> <big> <a href="http://shopduyen.com/son-duong-moi/son-fresh-lip-balm-(cong-ty-marado)-v441v1375.html">
          Son Fresh Lip Balm...          </a></big>
          <div><a title="Son Fresh Lip Balm (Công ty Marado)" href="http://shopduyen.com/son-duong-moi/son-fresh-lip-balm-(cong-ty-marado)-v441v1375.html">
                      </a></div>
                   </div>
        </li>
                <li>
         <div align="center" class="thumb"> <a href="http://shopduyen.com/phan-mat/bo-kit-15-mau-mat-mac-v437v1376.html"><img alt="Bộ kit 15 màu mắt Mac" height="120" width="120" border="0" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/1328457032phanmat1.png"></a></div>
         <div class="spec"> <big> <a href="http://shopduyen.com/phan-mat/bo-kit-15-mau-mat-mac-v437v1376.html">
          Bộ kit 15 màu...          </a></big>
          <div><a title="Bộ kit 15 màu mắt Mac" href="http://shopduyen.com/phan-mat/bo-kit-15-mau-mat-mac-v437v1376.html">
                      </a></div>
                   </div>
        </li>
               </ul>
      </div></td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>
    <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="hotComestic">
   <tbody>
    <tr>
     <td class="mainTitle" colspan="2"><a title="QUÀ TẶNG" href="http://shopduyen.com/qua-tang.html"><h3><span></span>
       QUÀ TẶNG&nbsp; &raquo; XEM THÊM &laquo;&nbsp;</h3></a></td>
    </tr>
    <tr>
     <td class="hotBan"><a href="http://localhost/shopduyen/thoi-trang/page/product/typecate/2/QUA-TANG.html"><img width="170" height="196" border="0" src="http://shopduyen.com/images/ads/1338094044_Category_b5_20120522_tv.jpg"></a></td>
     <td valign="top"><div class="newmainProduct">
       <ul>
               </ul>
      </div></td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>
   </div>
 <div class="wrapperContent">
  <div style="padding:4px;"></div>
  <div class="newmainLatestScript"></div>
  <div class="mainLatestScriptRegion"><img width="288" height="108" alt="Khu Vực Giao Hàng" src="http://shopduyen.com/image/grey.gif" data-original="http://shopduyen.com/image/mainRegion.jpg"> </div>
  <div class="mainLatestScriptQNA">
   <div style="padding-bottom:5px;"><img width="233" height="16" alt="Khuyến mãi" src="http://shopduyen.com/image/mainQNA.gif"><a title="Xem thêm" href="http://shopduyen.com/tin-tuc-n320.html"><img width="52" height="15" alt="Xem thêm" src="http://shopduyen.com/image/more3.gif"></a></div>
   <ul>
        <li> <em>[
     09/12/2012     ]</em> <a href="http://shopduyen.com/tin-tuc/do-buon-hang-viet-nam-xuat-khau-thun-co-lo-quan-pink-w320w502.html" class="tieude" title="Đổ buôn hàng việt nam xuất khẩu thun cổ lọ, quần pink">
     Đổ buôn hàng việt nam...     </a></li>
        <li> <em>[
     23/04/2012     ]</em> <a href="http://shopduyen.com/tin-tuc/lo-hong-cac-cong-thanh-toan-truc-tuyen-hoi-thao-tetcom-2012-w320w495.html" class="tieude" title="Lỗ hổng các cổng thanh toán trực tuyến hội thảo tetcom 2012">
     Lỗ hổng các cổng thanh...     </a></li>
       </ul>
  </div>
  <div class="mainLatestScriptNews">
   <div style="padding-bottom:5px;"><img width="233" height="16" alt="Tin tức" src="http://shopduyen.com/image/mainNews.gif"><a title="Xem thêm" href="http://shopduyen.com/khuyen-mai-n322.html"><img width="52" height="15" alt="Xem thêm" src="http://shopduyen.com/image/more4.gif"></a> </div>
   <ul>
        <li> <em>[
     09/07/2012     ]</em> <a href="http://shopduyen.com/khuyen-mai/ao-so-mi-nam-giam-gia-hang-loat-w322w499.html" class="tieude" title="Áo sơ mi nam giảm giá hàng loạt">
     Áo sơ mi nam giảm giá hàng...     </a></li>
       </ul>
  </div>
 </div>
 
 <div class="wrapperContent">
 <div class="homeMainUserGuide">
  <div class="title"><img width="130" height="16" alt="Hướng dẫn sử dụng" src="http://shopduyen.com/image/mainGuide.gif"> </div>
  <div class="shortcut">
   <ul>
    <li><a title="Tư vấn 1:1" href=""><img width="145" height="58" alt="Đặt câu hỏi" src="http://shopduyen.com/image/mainQuick1.gif"></a></li>
    <li><a title="Hỏi đáp" href=""><img width="145" height="58" alt="F.A.Q." src="http://shopduyen.com/image/mainQuick2.gif"></a> </li>
    <li><a title="Hướng dẫn Mua hàng" href=""><img width="145" height="58" alt="Mua hàng" src="http://shopduyen.com/image/mainQuick3.gif"></a> </li>
    <li><a title="Hướng dẫn thanh toán" href=""><img width="145" height="58" alt="Coupon &amp; point" src="http://shopduyen.com/image/mainQuick4.gif"></a></li>
   </ul>
  </div>
  <div class="bankInfo">
   <ul>
    <li class="first"><img width="113" height="43" alt="Chuyển tiền Qua ngân hàng" src="http://shopduyen.com/image/mainBank.gif"></li>
    <li class="Second">Chủ Tài Khoản : <em>NGUYỄN THỊ DUYÊN</em> </li>
    <li>BIDV : <strong>12010000507967</strong> </li>
    <li>(Ngân hàng) Đông Á : <strong></strong> </li>

    <li>Vietinbank: <strong>711A61934765 </strong> </li>
    <li> Agribank : <strong></strong> </li>
    <li>Techcombank : <strong>13324543437017</strong> </li>
    <li>(Ngân hàng) Á châu : <strong></strong> </li>

   </ul>
  </div>
  <div class="contact">
   <ul>
    <li class="first"><img width="333" height="43" alt="Shop duyên Hotline" src="http://shopduyen.com/image/hotline.jpg"> </li>
    <li>Ngày thường <big>19h:00~22:30</big> </li>
    <li>Thứ bảy,Chủ nhật <big>09:00~22:30</big> </li>
    <li>Vui lòng liên hệ trước khi đến</li>
   </ul>
  </div>
 </div>


<div id="MainFooter">
 <div class="menubottom">
  <ul>
   <li class="first"></li>
      <li><a title="Hướng dẫn mua hàng" href="http://shopduyen.com/huong-dan-mua-hang-i81.html">
    Hướng dẫn mua hàng    </a></li>
   <li> <img width="1" height="10" alt="|" src="http://shopduyen.com/image/line3.gif"> </li>
      <li><a title="Báo giá sim số đẹp mobifone" href="http://shopduyen.com/bao-gia-sim-so-dep-mobifone-i88.html">
    Báo giá sim số đẹp mobifone    </a></li>
   <li> <img width="1" height="10" alt="|" src="http://shopduyen.com/image/line3.gif"> </li>
      <li class="totop"><a title="TOP" href="#"><img width="62" height="17" alt="TOP" src="http://shopduyen.com/image/mainFootTop.gif"></a></li>
  </ul>
 </div>
</div>
<div style="clear:both;">
 <p>&nbsp;</p>
<table width="90%">
  <tbody>
    <tr>
      <td width="200" valign="top" style="text-align: center;">&nbsp;<img width="160" src="http://shopduyen.com/images/logo.png" alt="Shop Duy&ecirc;n " /></td>
      <td>
      <h2><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><span style="font-family: Tahoma;"><strong>THỜI TRANG &Aacute;O SƠ MI NAM NỮ H&Agrave;N QUỐC</strong></span></span></h2>
      <p><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span><strong><span style="font-family: Arial;">Số 12 ng&otilde; 89</span></strong></span></span><span style="font-size: larger;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Th&aacute;i H&agrave;, Đống Đa, H&agrave; Nội</span></strong></span></p>
      <h3><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="font-size: smaller;"><strong><span style="font-family: Tahoma;"><em>Mobile: 0948589111&nbsp; - Email : nguyenthiduyen111@gmail.com - </em></span></strong></span></span><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong><span style="font-family: Tahoma;"><em>Website:</em>&nbsp;</span></strong></span></span><em><a href="http://shopduyen.com"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong><span style="font-family: Tahoma;"> http://shopduyen.com</span></strong></span></span></a></em></h3>
      <p>&nbsp;</p>
      <h3><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><small><big><span style="font-size: x-small;"><a href="http://www.shopduyen.com"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Tahoma;">Shop duy&ecirc;n</span></span></a></span></big></small><span style="font-size: x-small;"><small><big><span style="font-family: Tahoma;"> |&nbsp;</span></big></small></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><small><big><span style="font-size: x-small;"><a href="http://www.shopduyen.com/product_&Aacute;o-sơ-mi-nam-423.html"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Tahoma;">&Aacute;o sơ mi nam</span></span></a></span></big></small><span style="font-size: x-small;"><small><big><span style="font-family: Tahoma;"> | </span></big></small></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><small><big><span style="font-size: x-small;"><a href="http://www.shopduyen.com/product_&Aacute;o-ph&ocirc;ng-xuất-khẩu-424.html"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Tahoma;">&Aacute;o ph&ocirc;ng xuất khẩu</span></span></a></span></big></small><span style="font-size: x-small;"><small><big><span style="font-family: Tahoma;"> | </span></big></small></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><small><big><span style="font-size: x-small;"><a href="http://www.shopduyen.com/product_Nước-hoa-415.html"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Tahoma;">Nước hoa</span></span></a></span></big></small><span style="font-size: x-small;"><small><big><span style="font-family: Tahoma;"> | </span></big></small></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><small><big><span style="font-size: x-small;"><a href="http://www.shopduyen.com/product_Phụ-kiện-thời-trang-413.html"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Tahoma;">Phụ kiện thời trang</span></span></a></span></big></small><span style="font-size: x-small;"><small><big><span style="font-family: Tahoma;"> |&nbsp; </span></big></small></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: x-small;"><big><small><a href="http://www.shopduyen.com/productView_Kh%C4%83n-qu%C3%A0ng-c%E1%BB%95-N01_427--897.html"><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;">Khăn qu&agrave;ng cổ</span></span></a></small></big></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Tahoma;"><big><small> | </small></big></span></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><small><big><span style="font-size: x-small;"><a href="http://shopduyen.com/product_Găng-tay-len-nữ-428.html"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Tahoma;">Găng tay len </span></span></a></span></big></small><span style="font-size: x-small;"><small><big>|</big></small></span><span style="font-size: x-small;"><small><big><a href="http://shopduyen.com/gang-tay-len-nu-p428.html"> Gang tay len nu</a> / <a href="http://shopduyen.com/khan-quang-co-nu-p427.html">Khan quang co nu</a> <strong>/</strong></big></small></span><small><big><span style="font-family: Tahoma;"> </span></big></small></span><small><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: smaller;"><big><a href="http://mypham.shopduyen.com"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">Mỹ phẩm</span></span></span></a></big></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: x-small;"> | </span></span><a href="http://shopduyen.com/thoi-trang/page/product/viewParent/467/viewSub/470/Qua-cho-be-yeu.html"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: x-small;">Qu&agrave; tặng b&eacute; y&ecirc;u</span></span></a></small><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: x-small;"> <span style="font-family: Tahoma;">| </span></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: x-small;"><a title="Son trứng dưỡng m&ocirc;i EOS" href="http://www.shopduyen.com/mypham/productView_Son-tr%E1%BB%A9ng-EOS-%E2%80%93-Lip-Balm-%E2%80%93-Son-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-m%C3%B4i-%28HOT!!!%29_441--1334.html"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Tahoma;">Son trứng EOS</span></span></a></span></span><span style="background-color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Tahoma;"> </span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(192, 192, 192);">| H&agrave;ng vnxk | Made in Việt Nam</span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(192, 192, 192);"><br />
      </span></span></h3>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<h3>&nbsp;</h3></div>
  </div>
 </div>
 <div id="slider-left">
  <div class="slider-left">
   <div class="cart-slider-left" onclick="window.open('http://shopduyen.com/gio-hang.html');"></div>
   <div class="soluong"><a href="http://shopduyen.com/gio-hang.html" title="Giỏ hàng">
    0    </a></div>
   <div class="tongtien"><a href="http://shopduyen.com/gio-hang.html" title="Giỏ hàng">
    0    </a></div>
   <div class="upS"><img src="http://shopduyen.com/image/up.jpg" /></div>
   <div class="quangcao">
   		<div class="quangcaoS" style="position:absolute;top:0px;width:70px;">
    			         <a rel="nofollow" href="http://shopduyen.com/khan-quang-co-nu/khan-quang-co-nu-bayberry-q02-v427v1483.htmlarent/467/viewSub/470/Qua-cho-be-yeu.html" title="Khăn quàng cổ nữ Bayberry Q02">
        <img class="" src="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/shopduyen-khan-quang-co-nu-ee.jpg" alt="Khăn quàng cổ nữ Bayberry Q02" title="Khăn quàng cổ nữ Bayberry Q02" width="50" height="50" border="0" align="center" />         </a>
        <div style="font-size: 1px; height: 5px;"></div>
            <a rel="nofollow" href="http://shopduyen.com/thoi-trang-len-vnxk/ao-len-nu-tay-ngan-vnxk-ms04-v424v1510.html" title="Váy liền cải ren VNXK">
        <img class="" src="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/yEo-len-VNXK-shopduyen.comMS04-1.jpg" alt="Váy liền cải ren VNXK" title="Váy liền cải ren VNXK" width="50" height="50" border="0" align="center" />         </a>
        <div style="font-size: 1px; height: 5px;"></div>
            <a rel="nofollow" href="http://shopduyen.com/gang-tay-len-nu/gang-tay-len-nu-bao-tay-long-thu-btl07-v428v1495.html" title="">
        <img class="" src="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/gang-tay-len-nu-shopduyen.com-BTL07.jpg" alt="" title="" width="50" height="50" border="0" align="center" />         </a>
        <div style="font-size: 1px; height: 5px;"></div>
            <a rel="nofollow" href="http://shopduyen.com/khan-quang-co-nu/khan-quang-co-nu-bayberry-q03-v427v1485.html" title="Khăn quàng cổ nữ Bayberry Q03">
        <img class="" src="http://shopduyen.com/images/product/thumbs/khIn-quyZng-co-n-shopduyen.com-Q03.jpg" alt="Khăn quàng cổ nữ Bayberry Q03" title="Khăn quàng cổ nữ Bayberry Q03" width="50" height="50" border="0" align="center" />         </a>
        <div style="font-size: 1px; height: 5px;"></div>
            <a rel="nofollow" href="http://babyaki.com" title="chụp ảnh bé yêu - giữ lại khoảng khắc đáng yêu của bé">
        <img class="" src="http://shopduyen.com/images/ads/1338372791_babyaki.png" alt="chụp ảnh bé yêu - giữ lại khoảng khắc đáng yêu của bé" title="chụp ảnh bé yêu - giữ lại khoảng khắc đáng yêu của bé" width="50" height="50" border="0" align="center" />         </a>
        <div style="font-size: 1px; height: 5px;"></div>
        </div>
   </div>
   <div class="downS"><img src="http://shopduyen.com/image/down.jpg" /></div>
   <div class="top"><a href="#" title="TOP"><img src="http://shopduyen.com/image/top-sliderleft.jpg" alt="top"/></a></div> 
  </div>
 </div>
 <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var sideBarUtil = new Balloon({ obj: document.getElementById("slider-left"), align: "center", offset: 455, y: 165, top:15, bottom: 0, ease: 0.2, fps: 80 });
    //]]>
 </script> 
</div>

<!--<div style="position: fixed;font-size: 1px;left: 2px; top: 0px;z-index:990;width:180px;display:block;height:25px;">
    <div style="background:url(http://shopduyen.com/image/yahoo.png);width:180px;height:26px;background-repeat:no-repeat;cursor:pointer;display:block;z-index:992;position:absolute;left: 1px; bottom: 0px;clear:both" id="supo">&nbsp;</div>
    
    <div id="kclose" style="background:url(http://shopduyen.com/image/kclose.png);width:21px;height:36px;background-repeat:no-repeat;cursor:pointer;position:absolute;top:5px;left:155px;display:none;z-index:9999"></div>
    
    <div id="yahooSupo" style="z-index:992;position:absolute;left: 1px; top: 0px;display:none;width:180px;height:400px;">
    <object id="pingbox7y15569dio4×0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" data="http://wgweb.msg.yahoo.com/badge/Pingbox.swf" width="180" height="400"><param name="movie" value="http://wgweb.msg.yahoo.com/badge/Pingbox.swf" wmode="transparent" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="flashvars" value="wid=rortopy1RHczuNmP54PqkicpBK_4sUhr_H_0" /></object></div>
    
    


</div>-->
<div style="position: fixed;left: 2px; top: 0px;z-index:990;width:180px;display:block;height:25px;">
    <div style="background:url(http://shopduyen.com/image/yahoo.png);width:180px;height:26px;background-repeat:no-repeat;cursor:pointer;display:block;z-index:992;position:absolute;left: 1px; bottom: 0px;clear:both" id="supo">&nbsp;</div>
    
    <div id="kclose" style="background:url(http://shopduyen.com/image/yahoo1.png);width:180px;height:36px;background-repeat:no-repeat;cursor:pointer;position:absolute;top:0px;left:1px;display:none;z-index:9999;display:none;"></div>
    
    <div id="yahooSupo" style="z-index: 992; position: absolute; top: 25px; display: none; border: 1px solid rgb(255, 156, 194); left: 4px; width: 172px;border-top:none;background:#FFFFFF">
    		<div class="support-content">
				<h3>Hỗ trợ trực tuyến</h3>
				<p><span style="color:#006699"><strong>Thời gian làm việc: </strong></span></p>
				<p style="font-size:9px;">- <strong>Tất cả các ngày trong tuần</strong><br />
        	<strong>Chuyên bán hàng online</strong>
        </p>
				<p>- <strong style="color:#006699">Số Hotline</strong>:<br /> <span style="font-size:9px;"><span style="color:#ff5a00;font-weight:bold;">094.85.89.111</span><br /><br /><a href="mailto:nguyenthiduyen111@gmail.com">nguyenthiduyen111@gmail.com</a></span> </p>
        <span style="color:#F69;font-size:9px;"> Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Bạn có thắc mắc hay góp ý gì về dịch vụ của chúng tôi, nhân viên CSKH sẽ chat với bạn để giải đáp.</span>
        				
				<h4><span>Hỗ trợ chung</span></h4>
        <ul>
        <li><span class="sp-ym"><a title="Chat với dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Shop Duyên bằng Yahoo! Messenger" href="ymsgr:sendim?nguyenduyen011189"><img title="Chat với dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Shop Duyên bằng Yahoo! Messenger" src="http://shopduyen.com/image/icon-ym.gif">Ms.Duyên</a></span></li><li><span class="sp-ym"><a title="Chat với dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Shop Duyên bằng Yahoo! Messenger" href="skype:duyenchjp0111?callskype:duyenchjp0111?call"><img title="Chat với dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Shop Duyên bằng Skype" src="http://shopduyen.com/images/skype_icon.gif">Skype Duyên</a></span></li>		
					
				</ul>
				<!--<ul>
        		
					
				</ul>-->
      </div>
     
    </div>
    
    


</div>

<script type="text/javascript">
var a = (parseInt($('div.quangcaoS a').length) - 3)*55;		
$('div.downS').click(function(){var top = $('div.quangcaoS').css('top').replace('px','');var flag = parseInt(a) + parseInt(top);if( flag > 0 ){var top = parseInt(top) - 55+'px';$('div.quangcaoS').css('top',top);}});
$('div.upS').click(function(){var top = $('div.quangcaoS').css('top').replace('px','');var flag = parseInt(a) - parseInt(top);if( flag > 0 && top != 0){var top = parseInt(top) + 55+'px';$('div.quangcaoS').css('top',top);}});	
$("img").lazyload({effect: "fadeIn"}); 

$('div#supo').click(function(){
		$('#yahooSupo').show();$('div#supo').hide();$('#kclose').show();
	});
$('div#kclose').click(function(){	
	$('#yahooSupo').hide();$('div#supo').show();$('#kclose').hide();
});
</script>
<div id="ads-right" style="position: fixed; width: auto; height: auto; overflow: hidden; top: 100px; right: 50%;margin-right:455px; "> 

<div style="padding-bottom:10px;">
<iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshopduyen&amp;width=120&amp;height=62&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=false&amp;border_color=%23CCC&amp;stream=false&amp;header=false&amp;appId=403942876292598" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:150px;" allowTransparency="true"></iframe>
</div>
<a href="http://shopduyen.com/thoi-trang-len-vnxk-p424.html" title="Chuyên đổ buôn hàng việt nam xuất khẩu">
        <img class="" src="http://shopduyen.com/images/ads/1352273416_7ley74fs.gif" alt="Chuyên đổ buôn hàng việt nam xuất khẩu" title="Chuyên đổ buôn hàng việt nam xuất khẩu" width="120" height="" border="0" align="center" />         </a></div>

	
<p align="center">Đang online: 1 | Lượt truy cập: 3209166</p>

</body>
</html><p style="margin-top: 20px;"><a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=%C3%81o+s%C6%A1+mi+nam' title='Áo sơ mi nam' style='color:#666'>Áo sơ mi nam</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=%C3%81o+%C4%91%C3%B4i+t%C3%ACnh+y%C3%AAu' title='Áo đôi tình yêu' style='color:#666'>Áo đôi tình yêu</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=G%C4%83ng+tay+len+n%E1%BB%AF' title='Găng tay len nữ' style='color:#666'>Găng tay len nữ</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=Kh%C4%83n+qu%C3%A0ng+c%E1%BB%95+n%E1%BB%AF+' title='Khăn quàng cổ nữ ' style='color:#666'>Khăn quàng cổ nữ </a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=Th%E1%BB%9Di+trang+N%E1%BB%AF' title='Thời trang Nữ' style='color:#666'>Thời trang Nữ</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=%C3%81o+vec+nam' title='Áo vec nam' style='color:#666'>Áo vec nam</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=%C3%81o+ph%C3%B4ng+xu%E1%BA%A5t+kh%E1%BA%A9u' title='Áo phông xuất khẩu' style='color:#666'>Áo phông xuất khẩu</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=%C3%81o+thu+%C4%91%C3%B4ng+Nam' title='Áo thu đông Nam' style='color:#666'>Áo thu đông Nam</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=Ph%E1%BB%A5+ki%E1%BB%87n+th%E1%BB%9Di+trang' title='Phụ kiện thời trang' style='color:#666'>Phụ kiện thời trang</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=M%E1%BB%B8+PH%E1%BA%A8M' title='MỸ PHẨM' style='color:#666'>MỸ PHẨM</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=Ph%E1%BA%A5n+m%C3%A1' title='Phấn má' style='color:#666'>Phấn má</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=Ph%E1%BA%A5n+ph%E1%BB%A7+v%C3%A0+ph%E1%BA%A5n+n%E1%BB%81n' title='Phấn phủ và phấn nền' style='color:#666'>Phấn phủ và phấn nền</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=Ph%E1%BA%A5n+m%E1%BA%AFt' title='Phấn mắt' style='color:#666'>Phấn mắt</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=Ch%C3%AC+v%C3%A0+Gel+k%E1%BA%BB+m%E1%BA%AFt' title='Chì và Gel kẻ mắt' style='color:#666'>Chì và Gel kẻ mắt</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=Mascara' title='Mascara' style='color:#666'>Mascara</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=Son+d%C6%B0%E1%BB%A1ng+m%C3%B4i' title='Son dưỡng môi' style='color:#666'>Son dưỡng môi</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=M%E1%BB%B9+ph%E1%BA%A9m+kem' title='Mỹ phẩm kem' style='color:#666'>Mỹ phẩm kem</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=Ph%E1%BA%A5n+trang+%C4%91i%E1%BB%83m' title='Phấn trang điểm' style='color:#666'>Phấn trang điểm</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=N%C6%B0%E1%BB%9Bc+hoa' title='Nước hoa' style='color:#666'>Nước hoa</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=T%E1%BA%A9y+trang' title='Tẩy trang' style='color:#666'>Tẩy trang</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=D%E1%BB%A5ng+c%E1%BB%A5+trang+%C4%91i%E1%BB%83m' title='Dụng cụ trang điểm' style='color:#666'>Dụng cụ trang điểm</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=S%E1%BB%AFa+t%E1%BA%AFm' title='Sữa tắm' style='color:#666'>Sữa tắm</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=N%C6%B0%E1%BB%9Bc+hoa+nam' title='Nước hoa nam' style='color:#666'>Nước hoa nam</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=N%C6%B0%E1%BB%9Bc+hoa+n%E1%BB%AF' title='Nước hoa nữ' style='color:#666'>Nước hoa nữ</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=M%E1%BB%B9+ph%E1%BA%A9m+ch%C4%83m+s%C3%B3c+t%C3%B3c' title='Mỹ phẩm chăm sóc tóc' style='color:#666'>Mỹ phẩm chăm sóc tóc</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=QU%C3%80+T%E1%BA%B6NG' title='QUÀ TẶNG' style='color:#666'>QUÀ TẶNG</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=Qu%C3%A0+cho+b%C3%A9+y%C3%AAu' title='Quà cho bé yêu' style='color:#666'>Quà cho bé yêu</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=S%C3%B4c%C3%B4la+T%C3%ACnh+Nh%C3%A2n' title='Sôcôla Tình Nhân' style='color:#666'>Sôcôla Tình Nhân</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=S%C3%B4c%C3%B4la+Thanh' title='Sôcôla Thanh' style='color:#666'>Sôcôla Thanh</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=G%E1%BA%A5u+b%C3%B4ng+t%C3%ACnh+y%C3%AAu' title='Gấu bông tình yêu' style='color:#666'>Gấu bông tình yêu</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=S%C3%B4c%C3%B4la+H%E1%BB%99p' title='Sôcôla Hộp' style='color:#666'>Sôcôla Hộp</a> | <a href='http://shopduyen.com/index.php?page=resultSearch&KeyWord=Qu%C3%A0+T%E1%BA%B7ng' title='Quà Tặng' style='color:#666'>Quà Tặng</a> | </p>							
								HTTP/1.1 200 OK
X-Powered-By: PHP/5.5.38
Set-Cookie: PHPSESSID=r4e5trhqe54se614ol4oko7517; path=/
Pragma: no-cache
Expires: 0
Cache-Control: max-age=600, private, must-revalidate
Content-Type: text/html
Transfer-Encoding: chunked
Content-Encoding: gzip
Vary: Accept-Encoding
Date: Thu, 27 Jul 2017 19:15:28 GMT
Accept-Ranges: bytes
Server: LiteSpeed
Connection: close

							

WHOIS信息

 • 注册人:
  Duyen Nguyen
 • 注册邮箱:
 • 注册商:
  GODADDY.COM, LLC
 • 创建时间:
  2011-10-11
 • 更新时间:
  2016-09-05
 • 过期时间:
  2017-10-11
 • NS服务器:
  NS41.DOMAINCONTROL.COM
 • NS服务器:
  NS42.DOMAINCONTROL.COM
 • 详细信息

服务器IP

随机推荐