shangyu.ganchang.cn/ 历史快照

【上虞赶场网】上虞信息网,上虞百姓网,上虞58同城网, 上虞赶集网,上虞招聘网,上虞二手房网,上虞租房网

描述 上虞赶场网为您提供上虞二手车,上虞房价,上虞旅游,上虞特产,上虞租房,上虞二手房,上虞招聘等服务;用户可以在上虞信息网,上虞百姓网,上虞58同城网, 上虞赶集网,上虞招聘网,上虞二手房网,上虞租房网上免费发布和查询上虞二手车,上虞房价,上虞旅游,上虞特产,上虞租房,上虞二手房,上虞招聘等信息,您的生活所需,上虞赶场搞定!
关键词 上虞信息网 上虞百姓网 上虞58同城网 上虞赶集网 上虞招聘网 上虞二手房网 上虞租房网 原站链接 http://shangyu.ganchang.cn/
分类 生活服务 旅游出行 地区 未知
缩略图地址 百度权重 0
图片信息
MIME类型:image/jpeg 文件大小: 356971
图片宽度: 1205 图片高度: 2156
图片位深: 24 图片通道: 3

(shangyu.ganchang.cn 2017-08-13)快照
关键词密度
文本长度:2076 关键词数量: 7
关键词出现频率: 7 关键词密度: 0.02%

								<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="applicable-device" content="pc">
  <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/>
  <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp"/>
  <title>【上虞赶场网】上虞信息网,上虞百姓网,上虞58同城网, 上虞赶集网,上虞招聘网,上虞二手房网,上虞租房网</title>
  <meta name="keywords" content="上虞信息网,上虞百姓网,上虞58同城网, 上虞赶集网,上虞招聘网,上虞二手房网,上虞租房网 " />
  <meta name="description" content=" 上虞赶场网为您提供上虞二手车,上虞房价,上虞旅游,上虞特产,上虞租房,上虞二手房,上虞招聘等服务;用户可以在上虞信息网,上虞百姓网,上虞58同城网, 上虞赶集网,上虞招聘网,上虞二手房网,上虞租房网上免费发布和查询上虞二手车,上虞房价,上虞旅游,上虞特产,上虞租房,上虞二手房,上虞招聘等信息,您的生活所需,上虞赶场搞定!
" />
  <meta name="baidu-site-verification" content="Ixk3NcY8EV" />
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/css/reset.css"/>
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/css/common.css"/>
    <link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="http://m.ganchang.cn/shangyu" >
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/city/index/index.css" />
</head>
<body>
<div class="bartop">
  <div class="top">
    <div class="bar-left">
      <div>
        <span>上虞</span>
        <a href="http://www.ganchang.cn" rel="nofollow" target="_blank">[切换城市]</a>
      </div>
    </div>
    <div class="top_table_menu">
              <a href="http://www.ganchang.cn/login" rel="nofollow">登录</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://www.ganchang.cn/register" rel="nofollow">注册</a>
            <div class="others">
        <span><strong>我的推广</strong><i class="j-icon"></i></span>
        <div class="tuiguang">
          <a onclick="SetHome(this)" href="javascript:void(0)">设为首页</a>
          <a onclick="addFav()" href="javascript:void(0)" target="_self" rel="nofollow">收藏赶场</a>
          <a href="http://shangyu.ganchang.cn/shop/index" target="_blank">本地商街</a>
          <a href="http://hao.ganchang.cn/" target="_blank" rel="nofollow">网址大全</a>
          <a href="http://123.ganchang.cn/" target="_blank" rel="nofollow">发帖网站</a>
        </div>
      </div>
      <div class="wangzi">
        <span class="daohang"><strong>网址导航</strong><i class="j-icon"></i></span>
        <div class="fenlei">
          <h3>海口 分类信息发布平台</h3>
          <ul>
            <li><span><a href="http://shangyu.ganchang.cn/fangwuzushou/">房产:</a></span>
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/fangwuchuzu/">租房</a>
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/fangwuchushou/">二手房</a>
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/shangpu/">商铺</a>
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/xiezilou/">写字楼</a>
            </li>
            <li><span><a href="http://shangyu.ganchang.cn/tiaozaoshichang/">二手:</a></span>
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/shoujipeijianshoujihao/">手机</a>
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/bijibenpingbandiannao/">笔记本</a>
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jiajujiasibangongjiaju/">家具</a>
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jiayongdianqiwujin/">家电</a>
            </li>
            <li>
              <span><a href="http://shangyu.ganchang.cn/zhaopinxinxi/">招聘:</a></span>
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/xiaoshoudaibiaoyewuyuan/" >销售</a>
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/kefuqiantai/">客服</a>
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/pugong/">普工</a>
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/meishusheji/">设计</a>
            </li>
            <li><span><a href="http://shangyu.ganchang.cn/piaowufuwu/">票务:</a></span>
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jingdianmenpiao/">门票</a>
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/yanchupiao/">演出票</a>
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/youhuiquan/">优惠卷</a>
            </li>
            <li><span><a href="http://shangyu.ganchang.cn/bianminfuwu/">便民:</a></span>
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jiazhengbaomuzhongdiangong/">家政</a>
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/hunqingsheying/">婚庆</a>
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jiadianweixiu/">维修</a>
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/banjiabanqian/">搬迁</a>
            </li>
            <li><span><a href="http://shangyu.ganchang.cn/cheliangmaimai/">车辆:</a></span>
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/ershouchechushouxinchemaimai/">出售</a>
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/ershoucheqiugou/">求购</a>
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/zuche/">租车</a>
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/pincheshunfengche/">拼车</a>
            </li>
            <li><span><a href="http://shangyu.ganchang.cn/jiaoyupeixun/">教育:</a></span>
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jiaoyupeixun/">教育</a>
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/chuguoliuxueyimin/">留学</a>
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/wenyitiyu/">文艺</a>
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/qiyeguanli/">管理</a>
            </li>
            <li class="aaa"><span><a href="http://shangyu.ganchang.cn/zhaopinxinxi/">求职:</a></span>
              <span><a href="http://shangyu.ganchang.cn/jianzhigongzuo/">兼职</a></span>
              <span><a href="http://shangyu.ganchang.cn/bendishenghuo/">生活</a></span>
              <span><a href="http://shangyu.ganchang.cn/piaowufuwu/">票务</a></span>
              <span><a href="http://shangyu.ganchang.cn/bianminfuwu/">便民</a></span>
            </li>
          </ul>
          <p class="kuan">
            <a href="http://help.ganchang.cn/" rel="nofollow">帮助中心</a>
          </p>
          <p>
            <a href="http://shangyu.ganchang.cn/post">免费发布</a>
            <a href="http://help.ganchang.cn/wangzhan/25.html" rel="nofollow">删除信息</a>
          </p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="main">
<div class="xb-headbox">
  <div class="xb-head">
    <div class="xb-headbox">
  <div class="xb-head">
    <div class="header">
  <a class="xb-logo" href="http://shangyu.ganchang.cn/" title="赶场网"><img src="/images/help/logo.gif" alt="赶场网" class="png"></a>
  <span>快速,更靠谱!</span>
  <form action="http://shangyu.ganchang.cn/search/index">
    <div class="xb-search-bar">
      <input type="text" id="search_keyword" placeholder="请输入关键词或分类" name="searchkey" class="xb-search-text" autocomplete="off" >
      <input type="submit" value="搜 索" class="xb-top-search">
      <div id="tips"><ul id="tips_detail"></ul></div>
      <div class="hot-search">
        <a href="http://www.ganchang.cn/help/linkApply.html" target="_blank" rel="nofollow">广告服务</a>
        <a href="http://www.ganchang.cn/help/join.html" target="_blank" rel="nofollow">招商加盟</a>
        <a href="http://www.k800.cn/" target="_blank">网站建设</a>
        <a href="http://zhuhai.ganchang.cn/shop/index" target="_blank" rel="nofollow">本地商街</a>
        <a href="http://www.ganchang.cn/bulletin-1/" target="_blank" rel="nofollow">赶场商学院</a>
        <a href="http://hao.ganchang.cn/" target="_blank" rel="nofollow">网址大全</a>
        <a href="http://123.ganchang.cn/" target="_blank" rel="nofollow">发帖网站</a>
      </div>
      <div class="paid-info-wrap">
        <ul class="paid-info-list"></ul>
      </div>
    </div>
  </form>
  <div class="xb-info-btn">
    <a class="xb-post-info" href="http://shangyu.ganchang.cn/post">免费发布</a>
  </div>
</div>
  </div>
</div>
    <div class="nav">
      <ul>
        <li class="fc"><a href="http://shangyu.ganchang.cn/fangwuzushou/" target="_blank" title="上虞二手房信息">房产</a></li>
        <li><a href="http://shangyu.ganchang.cn/cheliangmaimai/" target="_blank" title="上虞二手车信息">车辆</a></li>
        <li><a href="http://shangyu.ganchang.cn/zhaopinxinxi/" target="_blank" title="上虞招聘">招聘</a></li>
        <li><a href="http://shangyu.ganchang.cn/shangwufuwu/" target="_blank" title="上虞商务服务分类信息">商务</a></li>
        <li><a href="http://shangyu.ganchang.cn/jiaoyupeixun/" target="_blank" title="上虞教育培训分类信息">教育培训</a></li>
        <li><a href="http://shangyu.ganchang.cn/tiaozaoshichang/" target="_blank" title="上虞跳蚤市场分类信息">跳蚤市场</a></li>
        <li><a href="http://shangyu.ganchang.cn/bendishenghuo/" target="_blank" title="上虞本地生活分类信息">本地生活</a></li>
        <li><a href="http://shangyu.ganchang.cn/jiaoyouzhenghun/" target="_blank" title="上虞交友征婚分类信息">交友征婚</a></li>
        <li><a href="http://shangyu.ganchang.cn/chuangyejiameng/" target="_blank" title="上虞创业加盟分类信息">创业加盟</a></li>
        <li><a href="http://shangyu.ganchang.cn/lvyoudujia/" target="_blank" title="上虞旅游度假分类信息">旅游度假</a></li>
        <li><a href="http://shangyu.ganchang.cn/chongwujiyongpin/" target="_blank" title="上虞宠物及用品分类信息">宠物</a></li>
        <li><a href="http://shangyu.ganchang.cn/piaowufuwu/" target="_blank" title="上虞票务服务分类信息">票务</a></li>
        <li><a href="http://shangyu.ganchang.cn/jianzhigongzuo/" target="_blank" title="上虞兼职网">兼职</a></li>
        <li><a href="http://shangyu.ganchang.cn/bianminfuwu/" target="_blank" title="上虞便民服务信息">便民</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="topbar">
  <div class="ad-city-index">
  <div class="fl">
                  <script type="text/javascript" src="http://js.58hainan.cn/lgymydodijn.js"></script>
  </div>

  <div class="fl">
                <script type="text/javascript" src="http://js.58hainan.cn/mhznzepepkon.js"></script>
  </div>

    <div class="fl mt5">
                          <script type="text/javascript" src="http://js.58hainan.cn/ezrfrwhyfcgorvwy.js"></script>
    </div>
    <div class="fl mt5">
                          <script type="text/javascript" src="http://js.58hainan.cn/gbthtyjaqeix.js"></script>
    </div>
  </div>
  <div class="xb-top">
    <div class="xb-top-left">
      <dl>
        <dt class="xb-1">
          <a href="http://shangyu.ganchang.cn/bianminfuwu/" target="_blank">便民服务</a>
        </dt>
        <dd>
          <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jiazhengbaomuzhongdiangong/" target="_blank">保姆</a>|
          <a href="http://shangyu.ganchang.cn/banjiabanqian/" target="_blank">搬家</a>|
          <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jiadianweixiu/" target="_blank">维修</a>
        </dd>
      </dl>
      <dl>
        <dt class="xb-2">
          <a href="http://shangyu.ganchang.cn/shangwufuwu/" target="_blank">商务服务</a>
        </dt>
        <dd>
          <a href="http://shangyu.ganchang.cn/daikuantouzibaoxianzhengquan/" target="_blank">贷款</a>|
          <a href="http://shangyu.ganchang.cn/kuaidiwuliuhuoyunbaoguan/" target="_blank">物流</a>|
          <a href="http://shangyu.ganchang.cn/guanggaoshejiyinshuawenhua/" target="_blank">广告</a>
        </dd>
      </dl>
      <dl>
        <dt class="xb-3">
          <a href="http://shangyu.ganchang.cn/chuangyejiameng/" target="_blank">招商加盟</a>
        </dt>
        <dd>
          <a href="http://shangyu.ganchang.cn/canyinjiameng/" target="_blank">餐饮</a>|
          <a href="http://shangyu.ganchang.cn/meirongbaojian/" target="_blank">美容</a>|
          <a href="http://shangyu.ganchang.cn/fuzhuangxiemaoxiangbao/" target="_blank">服饰</a>
        </dd>
      </dl>
      <dl>
        <dt class="xb-4">
          <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jiaoyupeixun/" target="_blank">教育培训</a>
        </dt>
        <dd>
          <a href="http://shangyu.ganchang.cn/chuguoliuxueyimin/" target="_blank">出国</a>|
          <a href="http://shangyu.ganchang.cn/zhiyejineng/" target="_blank">职业</a>|
          <a href="http://shangyu.ganchang.cn/xuelijiaoyu/" target="_blank">学历</a>
        </dd>
      </dl>
      <dl>
        <dt class="xb-5">
          <a href="http://shangyu.ganchang.cn/tiaozaoshichang/" target="_blank">跳蚤市场</a>
        </dt>
        <dd>
          <a href="http://shangyu.ganchang.cn/shoujipeijianshoujihao/" target="_blank">手机</a>|
          <a href="http://shangyu.ganchang.cn/lipinbaojianpingongyipin/" target="_blank">保健</a>|
          <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jiayongdianqiwujin/" target="_blank">电器</a>
        </dd>
      </dl>
      <dl>
        <dt class="xb-6">
          <a href="http://shangyu.ganchang.cn/chongwujiyongpin/" target="_blank">宠物</a>
        </dt>
        <dd>
          <a href="http://shangyu.ganchang.cn/chongwumao/" target="_blank">猫</a>|
          <a href="http://shangyu.ganchang.cn/chongwugou/" target="_blank">狗</a>|
          <a href="http://shangyu.ganchang.cn/chongwulingyangzengsong/" target="_blank">领养</a>|
          <a href="http://shangyu.ganchang.cn/chongwuyongpin/" target="_blank">用品</a>
        </dd>
      </dl>
    </div>
  </div>
  <section class="zhuti">
    <div class="left">
      <div class="mainWrap border">
                             <div class="xb-list fenlei0">
            <div class="home_main_boxtop">
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/bianminfuwu/" target="_blank">上虞便民服务</a>
            </div>
            <div class="home_main_boxlist">
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/banjiabanqian/" target="_blank">搬家|搬迁</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/zhuangxiuzhuangshijiancai/" target="_blank">装修|装饰|建材</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/baojieqingxi/" target="_blank">保洁|清洗</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jiazhengbaomuzhongdiangong/" target="_blank">家政|保姆|钟点工</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jiadianweixiu/" target="_blank">家电维修</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jiajuweixiu/" target="_blank">家居维修</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/shoujidiannaoweixiu/" target="_blank">手机|电脑维修</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/bangongshebeiweixiu/" target="_blank">办公设备维修</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/guandaoshutongdakong/" target="_blank">管道疏通|打孔</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/kuaidi/" target="_blank">快递</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/hunqingsheying/" target="_blank">婚庆|摄影</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/shiwuzhaoling/" target="_blank">失物招领</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/bianmingaoshi/" target="_blank">便民告示</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/qitabianminfuwu/" target="_blank">其它便民服务</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/songshuisongmeiqidingcan/" target="_blank">送水|送煤气|订餐</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/shipinjiuleichaye/" target="_blank">食品|酒类|茶叶</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/huishou/" target="_blank">回收</a>
                          </div>
           </div>
                                       <div class="xb-list fenlei1">
            <div class="home_main_boxtop">
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/bendishenghuo/" target="_blank">上虞本地生活</a>
            </div>
            <div class="home_main_boxlist">
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/meishicanyin/" target="_blank">美食餐饮</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/meirongmeifa/" target="_blank">美容美发</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/yulechangsuo/" target="_blank">娱乐场所</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/xiuxianzhongxin/" target="_blank">休闲中心</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jianshentiaowu/" target="_blank">健身|跳舞</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/tuangoudashe/" target="_blank">团购|打折</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/qita/" target="_blank">其它</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/yiliaofuwu/" target="_blank">医疗服务</a>
                          </div>
           </div>
                                       <div class="xb-list fenlei2">
            <div class="home_main_boxtop">
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/shangwufuwu/" target="_blank">上虞商务服务</a>
            </div>
            <div class="home_main_boxlist">
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/daikuantouzibaoxianzhengquan/" target="_blank">贷款|投资|保险|证券</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/falvzixundiaochasusong/" target="_blank">法律咨询|调查|诉讼</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/wangzhanjiansheruanjianwangluotongxin/" target="_blank">网站建设|软件|网络通信</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/kuaijicaiwupinggushenji/" target="_blank">会计|财务|评估|审计</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/guanggaoshejiyinshuawenhua/" target="_blank">广告|设计|印刷|文化</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/kuaidiwuliuhuoyunbaoguan/" target="_blank">快递|物流|货运|报关</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/gongshangzhuceshangbiaozhuanli/" target="_blank">工商注册|商标专利</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/qitashangwufuwu/" target="_blank">其它商务服务</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/chanpinxinxi/" target="_blank">产品信息</a>
                          </div>
           </div>
                                       <div class="xb-list fenlei3">
            <div class="home_main_boxtop">
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/chuangyejiameng/" target="_blank">上虞创业加盟</a>
            </div>
            <div class="home_main_boxlist">
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/canyinjiameng/" target="_blank">餐饮加盟</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jiajujiancaijiazheng/" target="_blank">家居|建材|家政</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/fuzhuangxiemaoxiangbao/" target="_blank">服装|鞋帽|箱包</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jiaoyupeixun1/" target="_blank">教育培训</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/lipinshipin/" target="_blank">礼品饰品</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/meirongbaojian/" target="_blank">美容保健</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/huanbaojixiedianqi/" target="_blank">环保|机械|电器</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/tesejiamengwangdian/" target="_blank">特色加盟|网店</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/qichefuwu/" target="_blank">汽车服务</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/qitazhaoshangjiameng2/" target="_blank">其它招商加盟</a>
                          </div>
           </div>
                      </div>
                                        <div class="mainWrap border main-4">
                     <div class="xb-list fenlei4">
            <div class="home_main_boxtop">
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/fangwuzushou/" target="_blank">上虞房屋租售</a>
            </div>
            <div class="home_main_boxlist">
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/fangwuhezu/" target="_blank">房屋合租</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/fangwuqiuzu/" target="_blank">房屋求租</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/fangwuchushou/" target="_blank">房屋出售</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/fangwuqiugou/" target="_blank">房屋求购</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/duanzufangrizufang/" target="_blank">短租房|日租房</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/shangpu/" target="_blank">商铺</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/xiezilou/" target="_blank">写字楼</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/changfang/" target="_blank">厂房</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/fangwuchuzu/" target="_blank">房屋出租</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jiudiancantingdianpuzhuanrang/" target="_blank">酒店|餐厅|店铺转让</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/qitabudongchan/" target="_blank">其它不动产</a>
                          </div>
           </div>
                                       <div class="xb-list fenlei5">
            <div class="home_main_boxtop">
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/cheliangmaimai/" target="_blank">上虞车辆买卖</a>
            </div>
            <div class="home_main_boxlist">
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/ershouchechushouxinchemaimai/" target="_blank">二手车出售|新车买卖</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/ershoucheqiugou/" target="_blank">二手车求购</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/qichepeijianqicheyongpin/" target="_blank">汽车配件|汽车用品</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/ershoumotuoche/" target="_blank">二手摩托车</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/ershoudiandongche/" target="_blank">二手电动车</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/zixingchesanlunche/" target="_blank">自行车|三轮车</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/zuche/" target="_blank">租车</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/pincheshunfengche/" target="_blank">拼车|顺风车</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/qicheweixiumeirongbaoyang/" target="_blank">汽车维修|美容保养</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jiaxiaodaijiapeilian/" target="_blank">驾校|代驾|陪练</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/qitacheliang/" target="_blank">其它车辆</a>
                          </div>
           </div>
                                       <div class="xb-list fenlei6">
            <div class="home_main_boxtop">
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/tiaozaoshichang/" target="_blank">上虞跳蚤市场</a>
            </div>
            <div class="home_main_boxlist">
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/diannaopeijianwaishe/" target="_blank">电脑|配件|外设</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/shoujipeijianshoujihao/" target="_blank">手机|配件|手机号</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/shumaxiangjishumadianzi/" target="_blank">数码相机|数码电子</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/bijibenpingbandiannao/" target="_blank">笔记本|平板电脑</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jiayongdianqiwujin/" target="_blank">家用电器|五金</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/wangyouxuniwupin/" target="_blank">网游|虚拟物品</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jiajujiazhuangriyongpin/" target="_blank">家居家装|日用品</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jiajujiasibangongjiaju/" target="_blank">家具家私|办公家具</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/bangongshebeibangongyongpin/" target="_blank">办公设备|办公用品</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/fuzhuangpeishixiangbao/" target="_blank">服装|配饰|箱包</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/huazhuangpinmeironghuli/" target="_blank">化妆品|美容护理</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/lipinbaojianpingongyipin/" target="_blank">礼品|保健品|工艺品</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/muyingertongyongpinwanju/" target="_blank">母婴儿童用品|玩具</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/tushuyinxiangruanjian/" target="_blank">图书音像|软件</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/yueqiyinxiang/" target="_blank">乐器|音响</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/guwanshoucang/" target="_blank">古玩收藏</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/wentihuwaiyongpin/" target="_blank">文体|户外用品</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/qitaershouhuo/" target="_blank">其它二手货</a>
                          </div>
           </div>
                      </div>
                                        <div class="mainWrap border main-7">
                     <div class="xb-list fenlei7">
            <div class="home_main_boxtop">
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/zhaopinxinxi/" target="_blank">上虞招聘信息</a>
            </div>
            <div class="home_main_boxlist">
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/kuaijishenjicaiwu/" target="_blank">会计|审计|财务</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/shichangyingxiaogongguan/" target="_blank">市场营销|公关</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/baoxianzhengquanjinrong/" target="_blank">保险|证券|金融</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/guanggaohuizhan/" target="_blank">广告|会展</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/falvzixuncehua/" target="_blank">法律|咨询|策划</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/xiaoshoudaibiaoyewuyuan/" target="_blank">销售代表|业务员</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/wenyuanxingzhengrenshi/" target="_blank">文员|行政|人事</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/caigouwaimao/" target="_blank">采购|外贸</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/wuyebaoan/" target="_blank">物业|保安</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/yingyeyuanshouyinyuancuxiaoyuan/" target="_blank">营业员|收银员|促销员</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jingliguanli/" target="_blank">经理|管理</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/qitazhaopinxinxi1/" target="_blank">其它招聘信息</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/zhaopinhui/" target="_blank">招聘会</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/meishusheji/" target="_blank">美术|设计</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/yuleyingshiyanyuan/" target="_blank">娱乐|影视|演员</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/wuliucangkuguanli/" target="_blank">物流|仓库管理</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/fangdichanjianzhuzhuangxiu/" target="_blank">房地产|建筑|装修</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/siji2/" target="_blank">司机</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/chushimiandianshi/" target="_blank">厨师|面点师</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/shengchanzhijianpugong/" target="_blank">生产|质检|普工</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/lvyoujiudianxiuxian/" target="_blank">旅游|酒店|休闲</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/qichejixieyibiao/" target="_blank">汽车|机械|仪表</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/canyinshipin/" target="_blank">餐饮|食品</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/dianzidianqidianqi/" target="_blank">电子|电器|电气</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jisuanjiwangluotongxin/" target="_blank">计算机|网络|通信</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/kefuqiantai/" target="_blank">客服|前台</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/meirongbaojianyiliao/" target="_blank">美容|保健|医疗</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jiaoshiyoujiaopeixunshi/" target="_blank">教师|幼教|培训师</a>
                          </div>
           </div>
                                       <div class="xb-list fenlei8">
            <div class="home_main_boxtop">
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jianzhigongzuo/" target="_blank">上虞兼职工作</a>
            </div>
            <div class="home_main_boxlist">
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/xueshengjianzhi/" target="_blank">学生兼职</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jiaqijianzhi/" target="_blank">假期兼职</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/mote/" target="_blank">模特</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/wangzhanjianshe/" target="_blank">网站建设</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/liyixiaojie/" target="_blank">礼仪小姐</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/shejizhizuo/" target="_blank">设计制作</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jiajiaojianzhi/" target="_blank">家教兼职</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/sheyingshi/" target="_blank">摄影师</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/xiaoshigongzhongdiangong/" target="_blank">小时工|钟点工</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jianzhikuaiji/" target="_blank">兼职会计</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/qitajianzhixinxi1/" target="_blank">其它兼职信息</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jianzhifanyi/" target="_blank">兼职翻译</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/chuandanpaifa/" target="_blank">传单派发</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/wenjuandiaocha/" target="_blank">问卷调查</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/daziluru/" target="_blank">打字录入</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/wangluojianzhi/" target="_blank">网络兼职</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/cuxiaoyuan/" target="_blank">促销员</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/shixisheng/" target="_blank">实习生</a>
                          </div>
           </div>
                      </div>
                                        <div class="mainWrap border main-9">
                     <div class="xb-list fenlei9">
            <div class="home_main_boxtop">
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jiaoyupeixun/" target="_blank">上虞教育培训</a>
            </div>
            <div class="home_main_boxlist">
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/chuguoliuxueyimin/" target="_blank">出国|留学|移民</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/yuyanpeixun/" target="_blank">语言培训</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/itpeixun/" target="_blank">IT培训</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/zhiyejineng/" target="_blank">职业|技能</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/xuelijiaoyu/" target="_blank">学历教育</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/xueqianjiaoyu/" target="_blank">学前教育</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/wenyitiyu/" target="_blank">文艺|体育</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/qiyeguanli/" target="_blank">企业管理</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/zhongxiaoxuejiaoyu/" target="_blank">中小学教育</a>
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/qitapeixun/" target="_blank">其它培训</a>
                          </div>
           </div>
                                       <div class="xb-list fenlei10">
            <div class="home_main_boxtop">
              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/lvyoudujia/" target="_blank">上虞旅游度假</a>
            </div>
            <div class="home_main_boxlist">
                                              <a href="http://shangyu.ganchang.cn/jiudianyuding/" target="_blank">酒店预订</a>