changji.huangye88.com/ 历史快照

【昌吉黄页88网】-昌吉信息港-昌吉信息网

描述 昌吉黄页88网是免费发布信息网,欢迎您登录昌吉信息港、昌吉信息网,您可以在昌吉黄页88网浏览昌吉信息港和昌吉信息网最新最全的B2B信息,同时可以免费发布信息和刊登B2B广告,感谢您使用昌吉黄页88网免费发布信息平台。
关键词 昌吉黄页88网 昌吉信息港 昌吉信息网 昌吉免费发布信息网 原站链接 http://changji.huangye88.com/
分类 生活服务 地区 新疆维吾尔自治区 昌吉回族自治州
缩略图地址 百度权重 0
图片信息
MIME类型:image/jpeg 文件大小: 887726
图片宽度: 1024 图片高度: 4386
图片位深: 24 图片通道: 3

(changji.huangye88.com 2017-09-09)快照
关键词密度
文本长度:3239 关键词数量: 4
关键词出现频率: 16 关键词密度: 0.03%

								<!DOCTYPE html> <html lang="zh-cn"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"> <meta name="applicable-device" content="pc"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp"> <meta name="renderer" content="webkit"> <script type="text/javascript">document.domain = 'huangye88.com';var staticurl = 'http://static.huangye88.cn';var flag=0;</script>

 <title>【昌吉黄页88网】-昌吉信息港-昌吉信息网</title> <meta name="Keywords" content="昌吉黄页88网,昌吉信息港,昌吉信息网,昌吉免费发布信息网" /> <meta name="Description" content="昌吉黄页88网是免费发布信息网,欢迎您登录昌吉信息港、昌吉信息网,您可以在昌吉黄页88网浏览昌吉信息港和昌吉信息网最新最全的B2B信息,同时可以免费发布信息和刊登B2B广告,感谢您使用昌吉黄页88网免费发布信息平台。" /> <meta name="location" content="province=新疆;city=昌吉" />  <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.huangye88.com/d-changji/"> <link href="http://static.huangye88.cn/css/areaheaders.css?v=20170901" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://static.huangye88.cn/css/areaindex.css?v=20160726" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript">
var imgn = 1;
var trans = 1;
</script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://static.huangye88.cn/js/headernew.js?v=20170901"></script> <style>
.nav_top li{margin-right:28px;}
</style> </head> <body> <!--star header--> <div class="topbar"> <div class="top_n"> <h1>昌吉信息网|昌吉信息港</h1>&nbsp;[<a href="http://www.huangye88.com/region/">地区切换</a>]
	 <div class="login"> <a href="http://www.huangye88.com/" target="_blank" title="b2b电子商务网站|b2b平台">黄页88首页</a> │
<span id="loginstate"></span> <script type="text/javascript">
 var hm = document.createElement("script"); 
 hm.src = "http://sf.huangye88.com/loginstate.js?v=20170901"; 
 hm.async=true;
 var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; 
 s.parentNode.insertBefore(hm, s); 
</script>
 </div> </div> </div> <div class="header_top area"> <h2 class="logo"><a href="http://www.huangye88.com/" title="B2B电子商务平台"><img style="margin-left:-8px; margin-top:-1px;" src="http://static.huangye88.cn/images/areacat/logoi.png" alt="B2B电子商务平台" /></a></h2> <div id="search_m"> <form name="searchform" method="POST" target="_blank" onSubmit="return chkskw();"> <p><a id="hs_1" onClick="changeTarget(1);" style="cursor: pointer;" class="select">找产品</a><a id="hs_2" onClick="changeTarget(2);" style="cursor: pointer;">找求购</a><a id="hs_3" onClick="changeTarget(3);" style="cursor: pointer;">找公司</a><a href="http://www.huangye88.com/qiugou/" title="求购信息" target="_blank">求购信息</a><a href="http://b2b.huangye88.com/" title="中国企业名录" target="_blank">中国企业名录</a></p> <span id="key"><input type="text" onFocus="emptyit(this);" onBlur="fillit(this);" name="kw" id="kw" value="输入产品名称或关键词进行搜索"/><input type="hidden" name="cattrace" value=""/><input type="hidden" name="type" id="type" value="sale"/><input type="hidden" name="pagetype" value="13"/></span> <span id="search_btn"><input type="submit" value="搜索" /></span> </form> </div> <p class="fb"><a href="http://fabuxinxi.huangye88.com/" rel="nofollow">免费发布供求信息</a></p> </div> <!--end header--> <!--star content--> <div class="content"> <div class="nav_top"> <ul> <li class="index_on"><a href="#">首页</a></li> <li><a href="#工业品">工业品</a></li> <li><a href="#原材料">原材料</a></li> <li><a href="#服务">服务</a></li> <li><a href="#农业">农业</a></li> <li><a href="#消费品">消费品</a></li> <li><a href="http://b2b.huangye88.com/" title="中国企业名录" target="_blank">企业名录</a></li> <li><a href="http://www.huangye88.com/qiugou/" title="求购信息" target="_blank">求购信息</a></li> <li><a href="http://hao.huangye88.com/" title="b2b网站大全" target="_blank">B2B网站大全</a></li> <li><a href="http://t.huangye88.com/" title="黄页88社区" target="_blank" rel="nofollow">黄页88社区</a></li> <li><a href="http://www.huangye88.com/huangyetong/" title="VIP会员" target="_blank" rel="nofollow">VIP会员</a></li> <li><a href="http://t.huangye88.com/post-14118-1-1.html" title="黄页88帮助" target="_blank" rel="nofollow">帮助</a></li> </ul> </div> <div style="margin-top:10px;margin-left:-10px;"> <script type="text/javascript" src="http://gg.huangye88.com/hidxchq1cl.js"></script> </div> <div class="wra clearfix" style="margin-top:10px;"> <div class="main_L"> <div style="border:1px solid rgb(226, 226, 226);padding:10px;margin-bottom:10px;"> <script type="text/javascript" src="http://gg.huangye88.com/jtd4jq9mu.js"></script> </div>  <div class="main_box" style="margin-bottom:0;"><a name="工业品"></a> <h2>工业品</h2> <div class="dl_list clearfix"> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jixie/">昌吉机械网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jixie-fensuishebei/">粉碎设备</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jixie-nongyejixie/">农业机械</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jixie-shusongshebei/">输送设备</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jixie-kuangshanshigongshebei/">矿山施工设备</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/qiche/">昌吉汽车网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/qiche-zhuanyongqiche/">专用汽车</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/qiche-chengyongche/">乘用车</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/qiche-shangyongche/">商用车</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/qiche-ershouqiche/">二手汽车</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiagong/">昌吉加工网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiagong-jinshujiagong/">金属加工</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiagong-yiqiyibiaojiagong/">仪器仪表加工</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiagong-fangzhijiagong/">纺织加工</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiagong-jixiejiagong/">机械加工</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/huanbao/">昌吉环保网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/huanbao-shuichulicailiao/">水处理材料</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/huanbao-shuichuli/">水处理设备</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/huanbao-xifuji/">吸附剂</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/huanbao-gonggonghuanweisheshi/">公共环卫设施</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/gongcheng/">昌吉工程机械网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/gongcheng-shizhenghuanwei/">市政工程/环卫机械</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/gongcheng-gongchengjixie/">建筑工程机械</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/gongcheng-yashijixie/">压实机械</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/gongcheng-wajuejixie/">挖掘机械</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/naihuocailiao/">昌吉耐火材料网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/naihuocailiao-naicaizhipin/">耐材产品</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/naihuocailiao-baowencailiao/">保温材料</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/naihuocailiao-tezhongnaicaifuliao/">特种耐材/辅料</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/dianqi/">昌吉电气网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/dianqi-yiqiyibiao/">电工仪器仪表</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/dianqi-chengtaoshebei/">电气成套设备</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/dianqi-diyadianqi/">低压电器</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/dianqi-dianxiandianlan/">电线电缆</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yiqiyibiao/">昌吉仪器仪表网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yiqiyibiao-shiyanshiyiqi/">实验室仪器</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yiqiyibiao-dianziyuanqijian/">电子元器件</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yiqiyibiao-zhuanyongyiqiyibiao/">专用仪器仪表</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yiqiyibiao-qitijiancefenxiyi/">气体检测分析仪 </a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/wujin/">昌吉五金网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/wujin-jixiewujinjian/">机械五金</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/wujin-jianzhuwujin/">建筑/装饰五金</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/wujin-wujinpeifujian/">五金配件</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/baozhuang/">昌吉包装网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/baozhuang-baozhuangzhipin/">包装制品</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/baozhuang-baozhuangcailiao/">包装材料</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/baozhuang-shipinbaozhuangshebei/">食品包装设备</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/nuantongkongtiao/">昌吉暖通空调网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/nuantongkongtiao-gongrecainuan/">供热/采暖设备</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/nuantongkongtiao-lengdonglengcang/">冷藏/冷冻设备</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/tongxin/">昌吉通信网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/tongxin-jiaohuanshebei/">通信交换设备</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/tongxin-yidongtongxinyuwangluoshebei/">移动通信/计算机</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/tongxin-guanglan/">光缆</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/ershoushebei/">昌吉二手设备网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/ershoushebei-ershouhuoche/">二手货车</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/ershoushebei-ershougongchengshebei/">二手工程设备</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/ershoushebei-ershouyasuofenlishebei/">二手压缩分离设备</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/ershoushebei-ershoulianyoushebei/">二手炼油设备</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jichuang/">昌吉机床网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jichuang-hangyejixieshebei/">机械设备</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jichuang-zhuanyongjichuang/">特种/专用机床</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jichuang-jiagongxiezuo/">机床加工合作</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jichuang-hangyefuwu/">机床行业服务</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/guolvfenli/">昌吉过滤分离网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/guolvfenli-shuiguolvqi/">水过滤器</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/guolvfenli-shaifenshebei/">筛分设备</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/guolvfenli-teshulvliao/">特殊滤料</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/guolvfenli-yeyaguolvqi/">液压过滤器</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/dengshi/">昌吉灯饰网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/dengshi-jueyuancailiao/">灯具绝缘材料</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/anfang/">昌吉安防网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/anfang-menjinshibieshebei/">门禁识别设备</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/anfang-shexiangshebei/">摄像监控设备</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/anfang-fangdaobaojingshebei/">防盗/安检设备</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/anfang-duijiangshebei/">对讲设备</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/qicheyongpin/">昌吉汽车用品网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/qicheyongpin-qichemeirong/">汽车美容用品</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/qicheyongpin-qichegaizhuang/">汽车改装用品</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/dianzi/">昌吉电子元器件网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/dianzi-dianyuanyudianchi/">电源/电池</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/dianzi-youyuanqijian/">电子有源器件</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/dianzi-ledyuguangdianzi/">LED/光电子</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/dianzi-dianzichanpinzhizao/">电子产品制造设备</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/led/">昌吉LED网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/led-LEDxianshiping/">LED显示屏</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/led-LEDshineizhaomingdeng/">LED室内照明灯</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/led-LEDfaguangqijian/">LED发光器件</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/led-LEDdianyuankongzhiqi/">LED电源/控制器</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/qipei/">昌吉汽车配件网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/qipei-xingzoupeijian/">汽车行走配件</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/qipei-zhuanxiangpeijian/">汽车转向配件</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/qipei-ouzhouchexipeijian/">欧洲车系配件</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/qipei-cheshenfujian/">车身附件</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yinshua/">昌吉印刷网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yinshua-yinshuahaocai/">印刷耗材</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yinshua-yinshuafuwu/">印刷服务</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yinshua-yinshuashebei/">印刷设备</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yinshua-qicaipeijian/">印刷器材配件</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/tianjiaji/">昌吉添加剂网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/tianjiaji-zhizhangtianjiaji/">造纸添加剂</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/tianjiaji-hunningtutianjiaji/">混凝土添加剂</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/tianjiaji-siliaotianjiaji/">饲料添加剂</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/bengfa/">昌吉泵阀网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/bengfa-jianzhujipaishui/">给排水管材</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/bengfa-guanjian/">泵阀管件</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/bengfa-fa/">工业阀</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/zhiye/">昌吉纸业网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/zhiye-bangongyongzhi/">办公用纸</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/zhiye-wenhuayongzhi/">文化用纸</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/zhiye-zaozhishebei/">造纸设备</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/zhiye-huanbaoshebei/">环保设备</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/guangdian/">昌吉广电网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/guangdian-shelubianshebei/">录像/编辑设备</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/guangdian-zhuanyeyinxiangshebei/">专业音响设备</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/guangdian-chuanshufenpeiqicai/">光缆传输分配器材</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/guangdian-dianlanchuanshuqicai/">电缆传输分配器材</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/wuliushebei/">昌吉物流设备网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/wuliushebei-yunshuzhuangbei/">运输装备</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/wuliushebei-shengjiangji/">升降机/升降平台</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/wuliushebei-wuliushusongshebei/">物流输送设备</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shuigongye/">昌吉水工业网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shuigongye-jingshuishebei/">净水设备</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shuigongye-wushuichulijipeijian/">污水处理设备</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/qicheweixiubaoyang/">昌吉汽车维修保养网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/qicheweixiubaoyang-baoyangshebei/">汽车保养设备</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/hanjieqiege/">昌吉焊接切割网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/hanjieqiege-hanjiecailiao/">焊接材料</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/taiyangneng/">昌吉太阳能网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/taiyangneng-reshuiqipeijian/">热水器配件</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xiaofang/">昌吉消防网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xiaofang-xiaofangqicai/">消防器材</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/rebeng/">昌吉热泵网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/rebeng-rebengjixie/">热泵</a></dd> </dl> </div> </div> <div style="margin-bottom:13px;"> <script type="text/javascript" src="http://gg.huangye88.com/frdhlffb8x.js"></script> </div>    <div class="main_box" style="margin-bottom:0;"><a name="原材料"></a> <h2>原材料</h2> <div class="dl_list clearfix"> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiancai/">昌吉建材网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiancai-jichengfangwu/">集成房屋</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiancai-guancaiguanjian/">管材管件</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiancai-baowengere/">保温/隔热材料</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiancai-fangshuifangchao/">防水防潮材料</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xiangjiao/">昌吉橡胶网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xiangjiao-xiangjiaozhipin/">橡胶制品</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xiangjiao-luntai/">轮胎/力车胎</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xiangjiao-hechengxiangjiao/">合成橡胶</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xiangjiao-xiangjiaozhujitanhei/">橡胶助剂/炭黑</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/huagong/">昌吉化工网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/huagong-hechengshuzhi/">合成树脂</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/huagong-huaxuezhuji/">化学助剂</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/huagong-youjihuagong/">有机化工原料</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/huagong-tuliao/">涂料</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yejin/">昌吉冶金网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yejin-gangcai/">钢材</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yejin-yousejinshuzhipin/">有色金属制品</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yejin-feijinshu/">废金属</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yejin-tong/">铜材料</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/nengyuan/">昌吉能源网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/nengyuan-upsyudianyuan/">电源</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/nengyuan-qitanengyuanranliao/">特殊/专业能源/燃料</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/nengyuan-taiyangnengshebei/">太阳能设备</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/nengyuan-fadianjifadianjizu/">发电机/发电机组</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/fangdichan/">昌吉房地产网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/fangdichan-fangchan/">房产</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/fangdichan-fangchanfuwu/">房产服务</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/fangdichan-shequxiuxiansheshi/">社区休闲设施</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/fangdichan-fangchankaifa/">房产开发</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/fangzhi/">昌吉纺织网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/fangzhi-fangzhiyuanliao/">纺织原料</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/fangzhi-fangzhipinkucun/">纺织品库存</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/fangzhi-jiafang/">家纺</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/fangzhi-chuangshangyongpin/">床上用品</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/suliao/">昌吉塑料网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/suliao-suliaozhipin/">塑料制品</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/suliao-gongchengtongyongliao/">通用/工程塑料</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/suliao-sujijifuzhushebei/">塑料机械</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/gangtie/">昌吉钢铁网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/gangtie-yousejinshu/">有色金属</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/gangtie-jianzhugangcai/">建筑钢材</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/gangtie-tegangluliao/">炼钢炉料</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/gangtie-teshugang/">特殊钢</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/tuliao/">昌吉涂料网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/tuliao-tuliao/">涂料</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shiyou/">昌吉石油网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shiyou-yuanyoujitianranqi/">原油/天然气</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shiyou-shiyouzhipin/">石油产品</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/siwang/">昌吉丝网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/siwang-shilongwang/">石笼网</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/siwang-siwangjixie/">丝网机械</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/siwang-shaiwang/">筛网</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/siwang-dianhanwang/">电焊网</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shicai/">昌吉石材网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shicai-tingyuanlumianshicai/">庭院路面石材</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shicai-jianzhuzhuangshishicai/">建筑石材</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/weiyu/">昌吉卫浴洁具网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/weiyu-muyufang/">沐浴房</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/weiyu-yushiwujin/">浴室五金</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/biaomianchuli/">昌吉表面处理网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/biaomianchuli-gongyetuliao/">工业涂料</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/biaomianchuli-qianchuliye/">前处理液</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/pige/">昌吉皮革网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/pige-qiulei/">球类皮革</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/pige-xiangbaopijian/">箱包皮包</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/pige-pigehuagongcailiao/">皮革化工</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/boli/">昌吉玻璃网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/boli-zhuangshiboli/">装饰玻璃</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/chaoyingcailiao/">昌吉超硬材料网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/chaoyingcailiao-gongjujiagongshebei/">超硬材料工具设备</a></dd> </dl> </div> </div>  <div style="margin-bottom:13px;"> <script type="text/javascript" src="http://gg.huangye88.com/iudp24cbgh.js"></script> </div>    <div class="main_box" style="margin-bottom:0;"><a name="服务"></a> <h2>服务</h2> <div class="dl_list clearfix"> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/fuwu/">昌吉商务服务网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/fuwu-zixunfuwu/">咨询服务</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/fuwu-zhaoshangjiameng/">招商加盟</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/fuwu-shejigongsi/">创意设计/公司</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/fuwu-lvxingshe/">旅行社/商旅服务</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiaotongyunshu/">昌吉交通运输网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiaotongyunshu-jiaotonganquanshebei/">交通安全设备</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiaotongyunshu-yunshubanyunshebei/">运输搬运设备</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiaotongyunshu-tugongcailiao/">土工材料</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiaotongyunshu-wuliufuzhuqicai/">物流辅助器材</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/wuliu/">昌吉物流网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/wuliu-guoneihuoyun/">国内货运物流</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/wuliu-wuliufuwu/">物流服务</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/wuliu-wuliuhuoyuan/">物流货源</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/wuliu-wuliucheyuan/">物流车源</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shenghuo/">昌吉生活服务网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shenghuo-zhuangxiuzhuangshi/">装修装饰</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shenghuo-ershouhuishou/">二手回收</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shenghuo-hunqing/">婚庆</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shenghuo-qitashenghuo/">特殊本地生活服务</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jinrong/">昌吉个人贷款</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jinrong-touzi/">投资理财</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jinrong-daikuan/">贷款</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jinrong-danbao/">担保</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jinrong-diandangxing/">典当行</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiaoyu/">昌吉教育培训网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiaoyu-zhiyejinengpeixun/">职业技能培训</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiaoyu-jiajiao/">家教</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiaoyu-xuexiao/">学校/培训机构</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiaoyu-jiaoyupeixun/">教育培训</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xiangmuhezuo/">昌吉项目合作网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xiangmuhezuo-xingyehezuo/">行业合作</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xiangmuhezuo-guijinshudaili/">贵金属代理</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xiangmuhezuo-zhuanrangzulin/">转让租赁</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xiangmuhezuo-jishuzhuanli/">技术专利</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/guanggao/">昌吉广告网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/guanggao-guanggaogongsi/">广告公司/公关</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/guanggao-huwaimeiti/">户外媒体广告</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/guanggao-guanggaosheji/">广告设计制作</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/guanggao-popmeiti/">POP广告</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/chuangye/">昌吉创业网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/chuangye-jianshenqicaijiameng/">健身器材加盟</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/chuangye-canyinshipinjiameng/">餐饮食品加盟</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/chuangye-fuzhuangjiameng/">服装服饰加盟</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/chuangye-dianzichanpinjiameng/">电子产品加盟</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/zhanhui/">昌吉展会网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/zhanhui-zhanlanhuiyi/">展览/展会</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/zhanhui-fuwuyezhanhui/">服务业展会</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/zhanhui-yclzhanhui/">原材料展会</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/zhanhui-xiaofeizhanhui/">消费品展会</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/wangzhan/">昌吉网站建设网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/wangzhan-waibaofuwu/">外包服务</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/wangzhan-ruanjiankaifa/">软件开发</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/wangzhan-wangluoyingxiao/">网络营销推广</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/wangzhan-zengzhifuwu/">互联网增值服务</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/weixiu/">昌吉维修网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/weixiu-jixieshebei/">机械设备维修</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/chuanbo/">昌吉船舶网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/chuanbo-gezhongchuanbo/">船舶</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/ershouhuishou/">昌吉二手回收网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/ershouhuishou-shoujihuishou/">手机通讯设备回收</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/ershouhuishou-jiajuhuishou/">家具装饰回收</a></dd> </dl> </div> </div>  <script type="text/javascript" src="http://gg.huangye88.com/lxdxin4go1.js"></script>   <div class="main_box" style="margin-bottom:0;"><a name="农业"></a> <h2>农业</h2> <div class="dl_list clearfix"> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yangzhi/">昌吉养殖网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yangzhi-shouyao/">兽药</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yangzhi-yangzhiwang/">畜牧养殖</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yangzhi-qinlei/">禽类养殖</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yangzhi-lvyangzhi/">驴养殖</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shuiguo/">昌吉水果批发网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shuiguo-shengxianshuiguo/">生鲜水果</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shuiguo-pingguo/">苹果</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shuiguo-putao/">葡萄</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shuiguo-li/">鲜梨</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shipin/">昌吉食品机械网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shipin-shipinjiagongjixie/">食品通用设备</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shipin-baocaijizhipin/">食品包材/制品</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shipin-douzhipinjixie/">豆制品机械设备</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shipin-mimianjixie/">米面机械</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shuichanyangzhi/">昌吉水产养殖网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shuichanyangzhi-shuichanyuyao/">水产渔药/水产药品</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shuichanyangzhi-yulei/">鱼类养殖</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shuichanyangzhi-xialei/">虾类养殖</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shuichanyangzhi-yumiao/">鱼苗</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/nongji/">昌吉农机网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/nongji-zhongzhiyejixie/">种植业机械</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/nongji-feiliaojixieshebei/">肥料机械设备</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/nongji-xumuyejixie/">畜牧业机械</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/nongji-jiagongjixie/">农业加工机械</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/nonghua/">昌吉农化网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/nonghua-feiliao/">农业肥料</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/nonghua-nongyao/">农药</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/food/">昌吉食品网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/food-shuiguoshucai/">水果蔬菜</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/food-liangshiculiang/">粮食/粗粮</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/food-baijiu/">白酒</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/food-chayinliao/">茶叶/饮料</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yuanlin/">昌吉园林网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yuanlin-guoshuzhongzhi/">果树种植机械</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yuanlin-huahui/">花卉</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yuanlin-miaomu/">苗木</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yuanlin-wenshishebei/">温室设备</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/siliao/">昌吉饲料网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/siliao-siliaojixieshebei/">饲料机械设备</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/siliao-bingpo/">饼粕/豆类饲料</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/zhongzi/">昌吉种子网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/zhongzi-zhiwuzhongzizhongmiao/">植物种子种苗</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/zhongzi-miaomuguomuzhongzi/">苗木/果木种子</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shucai/">昌吉蔬菜网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/shucai-duonianshengleishucai/">多年生类蔬菜</a></dd> </dl> </div> </div>   <div style="margin-bottom:13px"> <script type="text/javascript" src="http://gg.huangye88.com/u7dr65flts.js"></script> </div>   <div class="main_box" style="margin-bottom:0;"><a name="消费品"></a> <h2>消费品</h2> <div class="dl_list clearfix"> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/guwan/">昌吉古玩网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/guwan-taoci/">陶瓷古玩</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/guwan-gubizhibi/">古币/纸币</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/guwan-guohuashufa/">国画/书法</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/guwan-yushiqishi/">玉石/奇石</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/lipin/">昌吉礼品工艺品网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/lipin-jinianshoucangpin/">纪念收藏品</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/lipin-zhongbiao/">钟表</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/lipin-taoqigongyipin/">陶器工艺品</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/lipin-lipindailijiameng/">礼品代理加盟</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/it/">昌吉IT网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/it-jifangbuxian/">机房布线</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/it-shoujitongxun/">手机通讯</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/it-wangluo/">网络设备</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/it-dianshijiadian/">电视家电</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/meirong/">昌吉美容美发网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/meirong-jichuhufu/">护肤用品</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/meirong-meirongbaojianpin/">美容保健品</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/meirong-meifayongpin/">美发用品</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/meirong-meirongmeiti/">美体/美容器材</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/fuzhuang/">昌吉服装网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/fuzhuang-nvku/">女裤</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/fuzhuang-dongyilei/">冬装</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/fuzhuang-nanzhuang/">男装</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/fuzhuang-qunzi/">裙子</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/wanju/">昌吉玩具网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/wanju-youyisheshi/">游乐设施</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/wanju-youxiji/">游戏机</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/wanju-tianchongwanju/">填充玩具</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/wanju-diandongwanju/">电子/电动玩具</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/bangong/">昌吉办公用品网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/bangong-gengduobangong/">特殊/专业办公用品</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/bangong-bangongjiaju/">办公家具</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/bangong-bangongshebei/">办公设备</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/bangong-bangongyongpin/">办公用品</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiaoyuzhuangbei/">昌吉教育装备网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiaoyuzhuangbei-shiyanshishebei/">校园实验室设备</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiaju/">昌吉家居网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiaju-jiaju/">家具</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiaju-sanreqi/">家用散热器</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiaju-jiayongchujucanju/">家用餐具厨具</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiaju-bizhichuanglian/">壁纸窗帘</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/ershou/">昌吉二手网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/ershou-ershouche/">二手车</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/ershou-lipinshipin/">二手礼品饰品</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/ershou-ershoushouji/">二手手机</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yundongxiuxian/">昌吉运动休闲网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yundongxiuxian-tiyuxiangguan/">体育用品</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yundongxiuxian-changjianyongpinqicai/">运动器材</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yundongxiuxian-changguanqicai/">运动场馆设施</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yundongxiuxian-huwailvyoufushi/">户外服饰</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/zhubao/">昌吉珠宝首饰网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/zhubao-jinyinzhubao/">金银珠宝首饰</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/zhubao-xiongshiyaoshi/">胸饰/腰饰</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/zhubao-zhubaoshoucangpin/">珠宝/收藏品</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/zhubao-minzushipin/">民族饰品</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiajuwang/">昌吉家具网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiajuwang-mugongjixie/">木工机械</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiajuwang-chuyujiaju/">厨浴家具</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiajuwang-cantingjiaju/">餐厅家具</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/chongwu/">昌吉宠物网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/chongwu-chongwufuwu/">宠物服务</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/muying/">昌吉母婴网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/muying-yingerxihu/">婴儿洗护</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yinxiangdengguang/">昌吉音响灯光网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yinxiangdengguang-duomeitishiting/">多媒体视听</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/yinxiangdengguang-huiyixitong/">会议系统</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/lingshi/">昌吉零食网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/lingshi-chongyinpinguwu/">冲饮品/谷物粉</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/lingshi-jianguochaohuo/">坚果炒货</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiadian/">昌吉家电网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiadian-bingxiangbinggui/">冰箱/冰柜/展示柜</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiadian-dianshiji/">电视机</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiadian-fashaoyinxiang/">音响/发烧器材</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/jiadian-jiajuxiaojiadian/">家居小家电</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/piju/">昌吉皮具网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/piju-nvbao/">女包</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/baojianpin/">昌吉保健品网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/baojianpin-nanxingbaojianpin/">男性保健品</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/baojianpin-baojianqicai/">保健器材</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xiaojiadian/">昌吉小家电网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xiaojiadian-jiajuxiaojiadian/">家居小家电</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/zhineng/">昌吉智能网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/zhineng-zhinengjiaotong/">智能交通</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/zhixie/">昌吉制鞋网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/zhixie-gongzuoxie/">工作鞋</a></dd> </dl> <dl> <dt><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/fushi/">昌吉服饰网</a></dt> <dd><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/fushi-weijin/">围巾</a></dd> </dl> </div> </div>    <div style="margin-bottom:13px;"> <script type="text/javascript" src="http://gg.huangye88.com/nfdpvsyv77.js"></script> </div> </div> <div class="main_R"> <div class="side_box"> <div class="side_tit"> <h2>昌吉热门推荐</h2> </div> <div class="tit_list"> <ul style="display:block"> <li><a href="http://www.huangye88.com/techan/changji/" title="昌吉特产网" target="_blank">昌吉特产网</a></li> </ul> </div> </div> <div id="hoverd" style="width:220px;"> <div style="margin-bottom:10px;"> <script type="text/javascript" src="http://gg.huangye88.com/qrdhkec673.js"></script> </div>  <div class="side_box"> <div class="side_tit"> <h2>最新注册公司</h2> <span style="float:right;padding-right:5px;color:blue">&gt;&gt;</span> <a style="padding:0;height:26px;line-height:26px;color:blue" href="http://changji.huangye88.com/gongsi/" title="更多最新注册公司" target="_blank" rel="nofollow">更多</a> </div> <div class="tit_list2"> <ul style="display:block"> <li><a href="http://b2b.huangye88.com/gongsi/4047218/" title="济宁易畅仪器有限公司" target="_blank">济宁易畅仪器有限公司</a></li> <li><a href="http://b2b.huangye88.com/gongsi/4047217/" title="重庆佳龙光学仪器配件厂" target="_blank">重庆佳龙光学仪器配件厂</a></li> <li><a href="http://b2b.huangye88.com/gongsi/4047216/" title="景德镇市百川陶瓷有限公司" target="_blank">景德镇市百川陶瓷有限公司</a></li> <li><a href="http://b2b.huangye88.com/gongsi/4047215/" title="宝乐箱包厂" target="_blank">宝乐箱包厂</a></li> <li><a href="http://b2b.huangye88.com/gongsi/4047214/" title="东冠集团复合钢管事业部" target="_blank">东冠集团复合钢管事业部</a></li>  <li><a href="http://b2b.huangye88.com/gongsi/company3549243/" title="北京轻装远征户外用品有限公司" target="_blank">北京轻装远征户外用品有限公司</a></li> <li><a href="http://b2b.huangye88.com/gongsi/company3549242/" title="武汉罗曼源服饰有限公司" target="_blank">武汉罗曼源服饰有限公司</a></li> <li><a href="http://b2b.huangye88.com/gongsi/company3549241/" title="曹宁 先生" target="_blank">曹宁 先生</a></li> <li><a href="http://b2b.huangye88.com/gongsi/company3549240/" title="深圳英义欧服饰有限公司" target="_blank">深圳英义欧服饰有限公司</a></li> <li><a href="http://b2b.huangye88.com/gongsi/company3549239/" title="亳州市永振服饰有限公司" target="_blank">亳州市永振服饰有限公司</a></li> </ul> </div> </div>  <div class="side_box"> <div class="side_tit"> <h2>最新供应信息</h2> <span style="float:right;padding-right:5px;color:blue">&gt;&gt;</span> <a style="padding:0;height:26px;line-height:26px;color:blue" href="http://changji.huangye88.com/xinxi/" title="更多最新供求信息" target="_blank" >更多</a> </div> <div class="tit_list2"> <ul> <li><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xinxi/8031_129815178.html">南京公路百米桩厂家质量在的心中,名牌在的手中</a></li> <li><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xinxi/4144_129811758.html">山南防火阻燃剂价格√行业领先</a></li> <li><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xinxi/10310_129811378.html">在珠海市出手黑龙江造光绪元宝哪里交易活动多</a></li> <li><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xinxi/14110_129808718.html">安徽国际期货论坛认可合法总部</a></li> <li><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xinxi/4144_129807578.html">来宾防火阻燃剂价格√行业领先</a></li> <li><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xinxi/3523_129807561.html">新疆5吨油罐车厂家报价多少_8吨油罐车厂家报价多少</a></li> <li><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xinxi/10310_129806058.html">2017年澳门古钱币升值潜力</a></li> <li><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xinxi/8031_129805298.html">江津南水北调界碑界桩水泥加工厂、有口皆碑</a></li> <li><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xinxi/15415_129803778.html">湖北出售大叶女贞基地报价</a></li> <li><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xinxi/4144_129803018.html">十堰织布阻燃剂厂家℃安全可靠</a></li> </ul> </div> </div>  <div class="side_box"> <div class="side_tit"> <h2>最新求购信息</h2> </div> <div class="tit_list2"> <ul> <li><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xinxi/14110_129678271.html">三明个人无抵押借款关键时刻我们相助</a></li> <li><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xinxi/9465_129323480.html">当地手机回收</a></li> <li><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xinxi/9465_129322949.html">苹果国产机回收</a></li> <li><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xinxi/9465_129322548.html">相机专业高价回收</a></li> <li><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xinxi/10310_128926358.html">董其昌书法瀚海拍卖流程鉴定评估文总</a></li> <li><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xinxi/10310_128917238.html">冯大彪书法2017年拍卖成交价格海外市场</a></li> <li><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xinxi/10310_128898618.html">黄宾虹山水2017年拍卖成交价格有收购的公司吗?文总</a></li> <li><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xinxi/10310_128897098.html">十八罗汉图瀚海拍卖流程权威鉴定文总</a></li> <li><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xinxi/10310_128825658.html">汝青釉花觚流程费用文总文总正规途径</a></li> <li><a target="_blank" href="http://changji.huangye88.com/xinxi/10938_128751558.html">高价回收-泰克DPO4034-DPO4034B-电话:138-2692-1752(李R)-北京</a></li> </ul> </div> </div>  <div class="side_box"> <div class="side_tit"> <h2>地区黄页88</h2> </div> <div class="tit_list"> <ul>  <li><a href="http://wulumuqi.huangye88.com/" target="_blank" title="乌鲁木齐信息港|乌鲁木齐信息网">乌鲁木齐黄页88网</a></li>  <li><a href="http://kelamayi.huangye88.com/" target="_blank" title="克拉玛依信息港|克拉玛依信息网">克拉玛依黄页88网</a></li>  <li><a href="http://akesu.huangye88.com/" target="_blank" title="阿克苏信息港|阿克苏信息网">阿克苏黄页88网</a></li>  <li><a href="http://alaer.huangye88.com/" target="_blank" title="阿拉尔信息港|阿拉尔信息网">阿拉尔黄页88网</a></li>  <li><a href="http://tulufan.huangye88.com/" target="_blank" title="吐鲁番信息港|吐鲁番信息网">吐鲁番黄页88网</a></li>  <li><a href="http://kashi.huangye88.com/" target="_blank" title="喀什信息港|喀什信息网">喀什黄页88网</a></li>  <li><a href="http://bayinguoleng.huangye88.com/" target="_blank" title="巴音郭楞信息港|巴音郭楞信息网">巴音郭楞黄页88网</a></li>  <li><a href="http://hami.huangye88.com/" target="_blank" title="哈密信息港|哈密信息网">哈密黄页88网</a></li>  <li><a href="http://hetian.huangye88.com/" target="_blank" title="和田信息港|和田信息网">和田黄页88网</a></li>  <li><a href="http://aletai.huangye88.com/" target="_blank" title="阿勒泰信息港|阿勒泰信息网">阿勒泰黄页88网</a></li>  <li><a href="http://changji.huangye88.com/" target="_blank" title="昌吉信息港|昌吉信息网">昌吉黄页88网</a></li>  <li><a href="http://yili.huangye88.com/" target="_blank" title="伊犁信息港|伊犁信息网">伊犁黄页88网</a></li>  <li><a href="http://shihezi.huangye88.com/" target="_blank" title="石河子信息港|石河子信息网">石河子黄页88网</a></li>  <li><a href="http://kurele.huangye88.com/" target="_blank" title="库尔勒信息港|库尔勒信息网">库尔勒黄页88网</a></li>  <li><a href="http://boerta.huangye88.com/" target="_blank" title="博尔塔拉信息港|博尔塔拉信息网">博尔塔拉黄页88网</a></li>  <li><a href="http://tacheng.huangye88.com/" target="_blank" title="塔城信息港|塔城信息网">塔城黄页88网</a></li>  <li><a href="http://yilihasake.huangye88.com/" target="_blank" title="伊犁哈萨克信息港|伊犁哈萨克信息网">伊犁哈萨克黄页88网</a></li>  <li><a href="http://kezile.huangye88.com/" target="_blank" title="克孜勒苏信息港|克孜勒苏信息网">克孜勒苏黄页88网</a></li>  <li><a href="http://tumushuke.huangye88.com/" target="_blank" title="图木舒克信息港|图木舒克信息网">图木舒克黄页88网</a></li>  <li><a href="http://wujiaqu.huangye88.com/" target="_blank" title="五家渠信息港|五家渠信息网">五家渠黄页88网</a></li>  <li><a href="http://kezilesukeerkezi.huangye88.com/" target="_blank" title="克孜勒苏柯尔克孜信息港|克孜勒苏柯尔克孜信息网">克孜勒苏柯尔克孜黄页88网</a></li>  <li><a href="http://ataile.huangye88.com/" target="_blank" title="阿泰勒信息港|阿泰勒信息网">阿泰勒黄页88网</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div style="border:1px solid #ccc;padding:10px 10px 6px 10px;margin-bottom:10px;" id="hoverend"> <script type="text/javascript" src="http://gg.huangye88.com/icdg874tkn.js"></script> </div> <div class="explain_txt" style="margin-bottom:10px;"> <p><strong>昌吉黄页88网</strong>-昌吉黄页88网是昌吉免费发布信息网,优秀的昌吉信息港、昌吉信息网平台,最新最全的昌吉B2B信息尽在昌吉信息港、昌吉信息网。可以浏览到最新昌吉企业黄页信息、供求信息,还可以免费发布信息、免费刊登黄页广告。昌吉黄页88网是帮助昌吉企业网络销售产品、免费刊登黄页、免费推广品牌的首选平台。</p> </div> <script>
function showlinks(){
	var classElements = getByClass('div','links_show');
	for (var i=0; i<classElements.length; i++) {
		classElements[i].style.display='';
	}
}
function getByClass(tagName,className){ //获得标签名为tagName,类名className的元素

  if(document.getElementsByClassName){ //支持这个函数
      return document.getElementsByClassName(className);
  }else{    
	var tags=document.getElementsByTagName(tagName);//获取标签
    var tagArr=[];//用于返回类名为className的元素
    for(var i=0;i < tags.length; i++){
      if(tags[i].className == className){
        tagArr[tagArr.length] = tags[i];//保存满足条件的元素
      }
    }
    return tagArr;
  }  
}
</script> <style>
.friendlinks_box{ border:1px solid #DDE2E6; border-top:none; overflow:hidden;width:958px;margin:10px auto;}
.friendlinks_box h3{ font-size:14px; font-weight:bold; padding-left:15px;text-align:left;}
/*links*/
.friendlinks{ background:#f7f7f7;}
.friendlinks h3{ height:35px; line-height:35px; border-bottom:1px solid #cdcdcd; border-top:1px solid #DDE2E6;padding-left:10px;}
.friendlinks_list{ padding:8px 0px; margin-bottom:0px;height:auto;float:left;}
.friendlinks_list li a{ color:#666; padding:0 0 0 10px; white-space:nowrap}
.friendlinks_list li{ width:100px;float:left; height:26px; line-height:26px; color:#666; overflow:hidden;}
</style> <div class="friendlinks_box friendlinks"> <h3>友情连接<a rel="nofollow" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&amp;uin=2998256319&amp;site=qq&amp;menu=yes" target="_blank" style="padding-left: 10px;"><img width="77" height="22" border="0" style="margin-bottom:-5px;" title="黄页88网各级域名和目录页均换友情链接" alt="黄页88网各级域名和目录页均换友情链接" src="http://static.huangye88.cn/images/new/pa.png"></a></h3> <div style="overflow: hidden; display:block;"> <ul class="friendlinks_list">  <li><a href="http://cj.zu.anjuke.com/" target="_blank">昌吉租房</a></li>  <li><a href="http://changji.365azw.com/" target="_blank">昌吉装修公司</a></li>  <li><a href="http://cj.zufang.com/" target="_blank">昌吉租房网</a></li>  <li><a href="http://www.jiajuol.com/changji/" target="_blank">昌吉装修</a></li>  <li><a href="http://changji.g207.com/" target="_blank">昌吉分类信息网</a></li>  <li><a href="http://cj.baiye5.com/" target="_blank">昌吉信息网</a></li>  <li><a href="http://cj.loupan.com/" target="_blank">昌吉房产网</a></li>  <li><a href="http://www.genshuixue.com/changji/" target="_blank">昌吉教育培训</a></li>  <li><a href="http://changji.51tie.com/" target="_blank">昌吉分类信息</a></li>  <li><a href="http://changji.kuyiso.com/" target="_blank">昌吉分类信息</a></li>  <li><a href="http://changji.ohqly.com" target="_blank">昌吉信息网</a></li>  <li><a href="http://cj.lieju.com/" target="_blank">昌吉分类信息</a></li>  <li><a href="http://changji.taoche.com" target="_blank">昌吉二手车</a></li>  <li><a href="http://www.xin.com/changji/" target="_blank">昌吉二手车交易市场</a></li>  <li><a href="http://www.mayi.com/changji/" target="_blank">昌吉短租房</a></li>  <li><a href="http://changji.98znz.com/" target="_blank">昌吉二手房</a></li>  <li><a href="http://changji.zhiding8.com/" target="_blank">昌吉百姓网</a></li>  <li><a href="http://changji.597.com/" target="_blank">昌吉人才网</a></li>  <li><a href="http://changji.11467.com/" target="_blank">昌吉企业网</a></li>  <li><a href="http://cj.bendibao.com" target="_blank">昌吉本地宝</a></li>  <li><a href="http://changji.17house.com/" target="_blank">昌吉家装装潢网</a></li>  <li><a href="http://longnan.jiwu.com/" target="_blank">陇南买房</a></li>  <li><a href="http://changji.liebiao.com/" target="_blank">昌吉分类信息</a></li>  <li><a href="http://changji.china2car.com/" target="_blank">昌吉二手车</a></li>  <li><a href="http://changji.ganji.com/banjia/" target="_blank">昌吉搬家公司</a></li>  </ul> </div> </div> <div style="margin-top:15px;padding-bottom:10px;margin-left:125px;width:700px;float:left;"> <script type="text/javascript" src="http://gg.huangye88.com/g6dzmzdr4k.js"></script> </div> </div> <!--end content--> <div class="footer"> <p>&copy; 2017 黄页88版权所有<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.miibeian.gov.cn/">京ICP备10007860号</a>│<a rel="nofollow" style="color:#999;padding:0" target="_blank" href="http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11010802023561"> <img src="http://static.huangye88.cn/images/beian.png" style="vertical-align: middle;position: relative;top: -2px;"> <span>京公网安备 11010802023561号</span></a>&nbsp;&nbsp;京ICP证100626</p> <p>本站内容系用户自行发布,其真实性、合法性由发布人负责,huangye88.com不提供任何保证,亦不承担任何法律责任.</p> </div> <script src="http://static.huangye88.cn/js/jquery.js"></script> <script src="http://static.huangye88.cn/js/jquery.lazyload.mini.js"></script> <script type="text/javascript">
function $(id){return document.getElementById(id);}
!function(win,doc){
	var getScrollPos = function(){var a=doc.documentElement;var b=doc.body;return[Math.max(a.scrollTop,b.scrollTop),Math.max(a.scrollLeft,b.scrollLeft),Math.max(a.scrollWidth,b.scrollWidth),Math.max(a.scrollHeight,b.scrollHeight)];}
	var h1,h2;
  var $hoverd = $('hoverd');
	win.onload = function() {
		h1 = $hoverd.offsetTop;
		h2 = $('hoverend').offsetTop - $hoverd.offsetHeight - 13;
	}
	var hoverdiv = function() {
		var scrolltop = getScrollPos();
		if (scrolltop[0] > h1 && scrolltop[0] < h2) {
			$hoverd.style.position = 'fixed';
			$hoverd.style.top = 0;
		} else {
			$hoverd.style.position = 'absolute';
			if (scrolltop[0] <= h1) {
				$hoverd.style.top = h1+'px';
			} else {
				$hoverd.style.top = h2+'px';
			}
		}
	}
  win.onscroll = function(){
    hoverdiv();
  }
  jQuery('img').lazyload({effect:'fadeIn'});
}(window,document);
</script> <div class="goTop" id="goTop2"><a id="goTop"><span>回到顶部</span><b></b></a></div> <style>.goTop{display:none;position:fixed;z-index:9999999999;bottom:56px;right:10px;width:45px;height:45px;line-height:45px;font-size:14px}.goTop a{position:absolute;width:45px;height:45px;right:0;top:0;text-align:center;color:#fff!important;background-color:silver;transition:background-color .3s linear 0s;overflow:hidden;text-decoration:none;cursor:pointer;z-index:999}.goTop a:hover{background-color:#989898}.goTop a span{position:absolute;color:#fff;right:32px;width:92px}.goTop a b{background:url(http://static.huangye88.cn/images/gotop.png);width:19px;height:23px;display:block;position:absolute;right:13px;top:11px}</style> <script>
var $scrollTop=document.body.scrollTop, $clientHeight=window.screen.height,goTop=document.getElementById('goTop2'),idGoTop=document.getElementById('goTop'),timer1,timer2;if($scrollTop>$clientHeight){goTop.style.display="block";}var abc=function(){$scrollTop=document.body.scrollTop+document.documentElement.scrollTop;if($scrollTop>$clientHeight){goTop.style.display="block";}else{ goTop.style.display="none";}};
addHandleEvent(window, 'scroll', abc);
idGoTop.onmouseenter=function(){var width=45;if(timer2){clearInterval(timer2);}for(var i=0 ;i<=300;i++){timer1=setTimeout(function(){width=width+0.2624584717608;idGoTop.style.width=width+'px';},i);}}
idGoTop.onmouseleave=function(){var width=125;if(timer1){clearInterval(timer1);}for(var i=0 ;i<=300;i++){timer2=setTimeout(function(){width=width-0.2624584717608;idGoTop.style.width=width+'px';},i);}}
idGoTop.onclick=function(){document.body.scrollTop=0;document.documentElement.scrollTop=0;}
function addHandleEvent(obj, type, func) {
	if (obj.attachEvent) {
		obj.attachEvent('on' + type, func);
		return true;
	} else if (obj.addEventListener) {
		obj.addEventListener(type, func, false);
		return true;
	} else {
		obj['on' + type] = func;
	}
}

</script> 
 <script type="text/javascript">
var _hmt = _hmt || []; 
(function() { 
 var hm = document.createElement("script"); 
 hm.src = "//hm.baidu.com/hm.js?c8184fd80a083199b0e82cc431ab6740"; 
 var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; 
 s.parentNode.insertBefore(hm, s); 
})(); 

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-11926988-1', 'auto');
ga('send', 'pageview');
</script> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=slide&amp;img=0&amp;uid=186294" ></script> <script type="text/javascript" id="bdshell_js"></script> <script type="text/javascript">
	var bds_config = {
		"bdTop":0,
		'snsKey':{"tsina":"595542461","tqq":"801065257"},
		'wbUid':1667732452
	}
	document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?t=" + new Date().getHours();
 </script> <script type="text/javascript">document.write('<scr'+'ipt type="text/javascript" src="http://sf.huangye88.com/pageclick.js?pageid=201001&catid=0&areaid=37976&r='+encodeURIComponent(document.referrer)+'"></scr'+'ipt>');</script> </body> </html>


							
								HTTP/1.1 200 OK
Expires: Sat, 09 Sep 2017 10:49:51 GMT
Date: Sat, 09 Sep 2017 10:19:51 GMT
Server: Tengine
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
X-Powered-By: PHP/5.2.14
Set-Cookie: PHPSESSID=0dfccbc2b3f74e2eb4cce9fb14d8821b59b3c046cbdd97.45814054; expires=Sun, 09-Sep-2018 10:19:50 GMT; path=/; domain=.huangye88.com
Pragma: public
Cache-Control: max-age=1800
Content-Encoding: gzip
X-Via: 1.1 jsyc107:3 (Cdn Cache Server V2.0)
Connection: keep-alive

							

WHOIS信息

 • 注册人:
  Nexperian Holding Limited
 • 注册邮箱:
  YuMing@YinSiBaoHu.AliYun.com
 • 注册商:
  HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.
 • 创建时间:
  2009-11-13
 • 更新时间:
  2017-04-30
 • 过期时间:
  2026-11-13
 • NS服务器:
  ns3.dnsv4.com
 • NS服务器:
  ns4.dnsv4.com
 • 详细信息

随机推荐