www.xmyhpf.cn/ 历史快照

厦门油画批发,油画制作,肖像定做,风景油画,装饰油画,酒店油画,批发油画,乌石浦油画村,厦门若雅工艺品有限公司

描述 厦门油画批发,生产各种题材的时尚家居装饰油画,酒店油画,壁画创作,按要求订做各种油画,风景油画,静物油画,提供古典大师油画复制品,厦门若雅工艺品有限公司
关键词 油画 厦门油画 油画批发 装饰画 油画创作 油画制作 手工油画 现代油画 油画复制 订做油画 油画加工 批发油画 壁画 风景画 山水画 抽象画 厦门油画批发 油画临摹 酒店油画 原站链接 http://www.xmyhpf.cn/
分类 休闲娱乐 旅游出行 地区 福建省 厦门市
缩略图地址 百度权重 0
图片信息
MIME类型:image/jpeg 文件大小: 349521
图片宽度: 1024 图片高度: 1574
图片位深: 24 图片通道: 3

(www.xmyhpf.cn 2017-09-19)快照
关键词密度
文本长度:783 关键词数量: 19
关键词出现频率: 68 关键词密度: 0.24%

								<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>厦门油画批发,油画制作,肖像定做,风景油画,装饰油画,酒店油画,批发油画,乌石浦油画村,厦门若雅工艺品有限公司</title>
<meta name="description" content="厦门油画批发,生产各种题材的时尚家居装饰油画,酒店油画,壁画创作,按要求订做各种油画,风景油画,静物油画,提供古典大师油画复制品,厦门若雅工艺品有限公司" />
<meta name="keywords" content="油画,厦门油画,油画批发,装饰画,油画创作,油画制作,手工油画,现代油画,油画复制,订做油画,油画加工,批发油画,壁画,风景画,山水画,抽象画,厦门油画批发,油画临摹,酒店油画" />
<link href="file_css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" type="image/x-icon" />
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="file_js/swapimg.js"></script>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="file_js/swfobject.js"></script>
</head>

<body onLoad="preloadImg()">
<div id="header"><div class="bg-top"><div class="bg-top-left"><div class="bg-top-right">

<div class="live-chat">
<a href="tencent://message/?uin=981099075&Site=www.xmyhpf.cn&Menu=yes"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=1:981099075:7" alt="点击这里给我发消息"></a>
</div>

  <div class="logoimg"><a href="/" title="厦门油画批发"><img src="img/logo.jpg" alt="厦门油画批发" /></a></div>
  <div style="float:right;padding-right:50px;padding-top:50px;">
  手机:13666001205<br />
  手机:18859205535
  </div>
  <div class="clear"></div>
</div></div></div></div>


<div class="content">

<div id="menu">
<img src="img/menu_0_0.gif" alt="主页" name="Image0" width="34" height="53" /><br />
<a href="catalog.htm" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image1','','img/menu_1_2.gif',1)" title="油画目录">
<img src="img/menu_1_1.gif" alt="目录" name="Image1" width="34" height="53" /></a><br />
<a href="portrait.htm" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image2','','img/menu_2_2.gif',1)" title="肖像油画">
<img src="img/menu_2_1.gif" alt="肖像" name="Image2" width="34" height="53" /></a><br />
<a href="sample.htm" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image3','','img/menu_3_2.gif',1)" title="油画样品">
<img src="img/menu_3_1.gif" alt="样品" name="Image3" width="34" height="53" /></a><br />
<a href="frame.htm" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image4','','img/menu_4_2.gif',1)" title="画框画架">
<img src="img/menu_4_1.gif" alt="画框画架" name="Image4" width="34" height="86" /></a><br />
<a href="contact.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image5','','img/menu_5_2.gif',1)" title="联系方式">
<img src="img/menu_5_1.gif" alt="联系方式" name="Image5" width="34" height="86" /></a><br />
<a href="about-us.htm" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image6','','img/menu_6_2.gif',1)" title="关于我们">
<img src="img/menu_6_1.gif" alt="关于我们" name="Image6" width="34" height="86" /></a><br />
</div>

<div class="content"><div id="content2"><div id="content3">
<h1>厦门若雅工艺品有限公司 - 厦门油画批发 - 居家装饰油画订做</h1>
<!-- <div class="livechat"></div> -->
<br />

<div>
  <div style="float:left;text-align:justify;width:555px;height:161px;margin-right:15px;">

	 <div id="topphoto2">
   <h2>Alternative content</h2>
	 <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /></a></p>
   </div>
   <script type="text/javascript">
   swfobject.embedSWF("img/movie.swf", "topphoto2", "555", "161", "9.0.0", "expressInstall.swf");
   </script>

  </div>
<p>
欢迎来到厦门油画批发中心!我们在中国厦门乌石浦油画村(厦门油画一条街),是专门生产纯手工油画、家居装饰画和专为壁画绘画的的公司。我们从事油画生产制作并出口大量的油画产品到世界各地。我们提供手工制作的、价格优惠的油画和壁画。请直接与我们联系因为我们是直接的油画供应商没有中间商坏节。谢谢您对我们的关注!<br /><br />

我们的产品包括各种题材的油画及油画复制品,如:人物肖像油画、婚纱摄影油画、风景油画、静物花草油画、抽象装饰油画、动物油画、海景油画、街景油画、建筑油画、战船油画,现代的时尚的无框画、木板画、高清打印帆布画、木质的画框画架、及PS发泡塑料装饰框条、甚至您提供的任何图片我们都可以制作成油画让您永久收藏。我们提供高档的博物官质量,同时也有中档的质量和商业批量的质量。酒店、居家的装饰油画及设计,油画批发,批发油画,油画制作,肖像油画,肖像订做,油画出口。<br />
</p>
</div>

<div class="clear"></div>
<br />

<div style="width:830px;margin:0 auto;">
<a href="/bihua/" title="壁画、3D画"><img src="img/bihua.jpg" alt="壁画" /></a>
<br /><br />
<a href="/landscape-oil-paintings/" title="山水风景油画">
<img src="img/home-img6.jpg" alt="山水风景油画" />
<img src="img/home-img7.jpg" alt="山水风景油画" />
<img src="img/home-img8.jpg" alt="山水风景油画" />
<img src="img/home-img5.jpg" alt="山水风景油画" /></a>
<br /><br />
<a href="/decorative-oil-paintings/" title="家居装饰油画">
<img src="img/home-img1.jpg" alt="家居装饰油画" />
<img src="img/home-img2.jpg" alt="家居装饰油画" />
<img src="img/home-img3.jpg" alt="家居装饰油画" />
<img src="img/home-img4.jpg" alt="家居装饰油画" /></a>
</div>

<br />


 <div style="width:220px;float:left;margin-right:20px;">
 <img src="img/home-img11.jpg" alt="家居装饰画" />
 </div>

 <div style="float:left;width:610px;">
<p>
所有我们的油画作品都是经过非常熟练有经验的画师用专门的颜料和帆布手工制作画出来的。我们可以提供任何风格任何题材的油画。<br />
如果你在我们的网站里找不到你喜欢的油画,你照样可以给我们下订单,只要你提供你想要画的图片,我们会为你制作成油画的。包括照片、报刊杂志、海报等照片或图片。如果你有特别的要求,我们还可以为你调整画的大小比例、改变背景或服饰等等。订购没有最小的订单量要求。
<br /><a href="contact.php" title="在线发送您的图片给我们">在线发送您的图片给我们</a>。<br /><br />
</p>
<a href="portrait.htm" title="订做肖像油画"><img src="img/photo.jpg" alt="订做肖像油画" /></a>
&nbsp;&nbsp;<a href="/landscape-oil-paintings/" title="山水风景油画"><img src="img/home-img9.jpg" alt="山水风景油画" /></a>
 </div>

<div class="clear"></div>

  
<br />
<br />
</div></div></div>

<div id="footer"><div class="footer-text">
<a href="/" title="厦门油画批发">主页</a> | 
<a href="catalog.htm" title="油画目录">油画目录</a> | 
<a href="portrait.htm" title="肖像油画">肖像油画</a> | 
<a href="sample.htm" title="油画样品">油画样品</a> | 
<a href="frame.htm" title="画框画架">画框画架</a> | 
<a href="contact.php" title="联系方式">联系方式</a> | 
<a href="about-us.htm" title="关于我们">关于我们</a> | 
<a href="links.htm" title="友情链接">友情链接</a><br /><br />
厦门油画批发 - 厦门若雅工艺品有限公司 版权所有 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
document.write(copyright);
//-->
</script>
[ <a href="http://www.royal-painting.com/catalog.htm" title="更多图片" target="_blank">更多图片</a> |
 <a href="http://www.royal-painting.com/" title="Royal Oil Painting" target="_blank">ROYAL OIL PAINTING</a> ]
</div></div>

</div>

</body>
</html>							
								HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.12.1
Date: Mon, 18 Sep 2017 16:41:09 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 3331
Connection: keep-alive
Last-Modified: Fri, 03 Feb 2017 03:48:14 GMT
Accept-Ranges: bytes
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip

							

WHOIS信息

 • 暂无数据

服务器IP

随机推荐