ningbo0122770.11467.com/ 历史快照

首页_宁波市医学信息研究所

描述 这里是宁波市医学信息研究所单位顺企网商铺 ,我们地址在中国 浙江 宁波市 宁波市迎凤街25号,我们主要经营衣服
关键词 原站链接 http://ningbo0122770.11467.com/
分类 医疗健康 地区 浙江省 宁波市
缩略图地址 百度权重 0
图片信息
MIME类型:image/jpeg 文件大小: 355295
图片宽度: 1190 图片高度: 2282
图片位深: 24 图片通道: 3

(ningbo0122770.11467.com 2017-09-22)快照
关键词密度
文本长度:1238 关键词数量: 0
关键词出现频率: 0 关键词密度: 0.00%

								<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>首页_宁波市医学信息研究所</title>
<meta name="description" content="这里是宁波市医学信息研究所单位顺企网商铺 ,我们地址在中国 浙江 宁波市 宁波市迎凤街25号,我们主要经营衣服">
<link href="//css.11467.com/shop/images/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="//css.11467.com/shop/images/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="//css.11467.com/www/js/uco.js" language="javascript"></script>
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" />
<link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="http://ningbo0122770.11467.com/m/" />
<meta http-equiv="mobile-agent" content="format=xhtml; url=http://ningbo0122770.11467.com/m/" />
<meta http-equiv="mobile-agent" content="format=html5; url=http://ningbo0122770.11467.com/m/" />
<meta name="location" content="province=浙江;city=宁波"><script type="text/javascript">GoMobile('http://ningbo0122770.11467.com/m/');</script>
<meta name="applicable-device" content="pc">
<link rel="canonical" href="http://ningbo0122770.11467.com/" />
</head>
<body> 

<div class="topnav"><div>
<span class="navleft" id="toplogin"></span> 
<div id="topnav2">
<ul>
<li><a href="http://www.11467.com" title="企业黄页和免费发布信息">顺企网</a></li>
<li><a href="http://b2b.11467.com/">公司黄页</a>
<ul><li><a href="http://www.11467.com/dir.html" title="城市黄页">全国</a></li><li><a href="http://www.11467.com/shanghai/" title="上海黄页">上海</a></li>
<li><a href="http://www.11467.com/beijing/" title="北京黄页">北京</a></li>
<li><a href="http://www.11467.com/shenzhen/" title="深圳黄页">深圳</a></li>
<li><a href="http://www.11467.com/dongguan/" title="东莞黄页">东莞</a></li>
<li><a href="http://www.11467.com/guangzhou/" title="广州黄页">广州</a></li>
<li><a href="http://www.11467.com/tianjin/" title="天津黄页">天津</a></li>
<li><a href="http://www.11467.com/suzhou/" title="苏州黄页">苏州</a></li>
<li><a href="http://www.11467.com/jinan/" title="济南黄页">济南</a></li>
<li><a href="http://www.11467.com/qingdao/" title="青岛黄页">青岛</a></li>
<li><a href="http://www.11467.com/xiamen/" title="厦门黄页">厦门</a></li>
<li><a href="http://www.11467.com/wuhan/" title="武汉黄页">武汉</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="http://product.11467.com">产品供应</a>
<ul>
<li><a href="http://product.11467.com/jixie/">机械设备</a></li>
<li><a href="http://product.11467.com/wujin/">五金工具</a></li>
<li><a href="http://product.11467.com/xiangsu/">橡胶塑料</a></li>
<li><a href="http://product.11467.com/jiancai/">装饰建材</a></li>
<li><a href="http://product.11467.com/dianzi/">电子元件</a></li>
<li><a href="http://product.11467.com/diangong/">电工电气</a></li>
<li><a href="http://product.11467.com/zhaoming/">照明灯具</a></li>
<li><a href="http://product.11467.com/yibiao/">仪器仪表</a></li>
<li><a href="http://product.11467.com/jiaotong/">交通运输</a></li>
<li><a href="http://product.11467.com/qipei/">汽摩配件</a></li>
<li><a href="http://product.11467.com/bangong/">办公用品</a></li>
<li><a href="http://product.11467.com/fuwu/">商务服务</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="http://buy.11467.com">采购收购</a></li>
<li><a href="http://blog.11467.com">企业新闻</a></li><li><a rel="nofollow" href="http://www.11467.com/html/contact.htm" style="color:red;">纠错删除</a></li>
</ul>
</div></div></div>
<div class="top">
<div class="logo" >
<div class="defaultlogopic"></div> 

 <div id="logotext" style="background-image:url(http://simg.11467.com/logoimg/5b816ce25e02533b5b664fe1606f78147a766240-0068007400740070003a002f002f006e0069006e00670062006f0030003100320032003700370030002e00310031003400360037002e0063006f006d002f.jpg"></div>
 </div>
<div class="topright">

 <div class='renzhengdiv'><img src="//css.11467.com/www/css/vqiyeoff.gif" alt="营业执照未认证"><img src="//css.11467.com/www/css/vgerenoff.gif" alt="个人身份已认证"><img src="//css.11467.com/www/css/vemailoff.gif" alt="Email未认证"><img src="//css.11467.com/www/css/vweixinoff.gif" alt="微信未认证"><img src="//css.11467.com/www/css/vip0.gif"></div> 
<div id="erweimadiv">
<div id="erweima"><img src="http://simg.11467.com/erweima.php?murl=http://ningbo0122770.11467.com/m/" /><br>
扫一扫,进入手机版</div>
<a href="http://ningbo0122770.11467.com/m/" title="手机版" onMouseOver="document.getElementById('erweima').style.display='block';">手机版</a>
</div>
</div>
</div>
<div id="menu"><div>
<a href="http://ningbo0122770.11467.com/" class="cur" >首页</a>
<a href="http://ningbo0122770.11467.com/about.asp" >单位介绍</a>
<a href="http://ningbo0122770.11467.com/product.asp" rel="nofollow">产品供应</a>
<a href="http://ningbo0122770.11467.com/buy.asp" rel="nofollow">采购信息</a>
<a href="http://ningbo0122770.11467.com/news.asp" rel="nofollow">单位新闻</a>
<a href="http://ningbo0122770.11467.com/job.asp" rel="nofollow">人才招聘</a>
<a href="http://ningbo0122770.11467.com/gb.asp" rel="nofollow">在线留言</a>
<a href="http://ningbo0122770.11467.com/contact.asp" >联系我们</a>
</div>
</div>
<div class="bannerbox" >

<div class="banner" style="background-image:url();">	<script type="text/javascript">
var cpro_id="u1667112";
(window["cproStyleApi"] = window["cproStyleApi"] || {})[cpro_id]={at:"3",rsi0:"1190",rsi1:"130",pat:"6",tn:"baiduCustNativeAD",rss1:"#FFFFFF",conBW:"0",adp:"1",ptt:"0",titFF:"%E5%BE%AE%E8%BD%AF%E9%9B%85%E9%BB%91",titFS:"14",rss2:"#000000",titSU:"0",ptbg:"40",piw:"140",pih:"90",ptp:"1"}
</script>
<script src="http://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/c.js" type="text/javascript"></script>
 

</div>

<div id="main">
<div class="f_r">


<div id="nav">您当前的位置: <a href="http://ningbo0122770.11467.com/">宁波市医学信息研究所</a> &raquo; 商铺首页</div><div class="box" id="aboutus"><div class="boxcontent text">              &nbsp;&nbsp;&nbsp;       本公司主要经营衣服等。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎广大客户惠顾! 宁波市医学信息研究所 <a href="http://ningbo0122770.11467.com/about.asp">详细介绍</a> <a href="http://www.11467.com/ningbo/co/122770.htm">黄页介绍</a> </div></div><div class="box t10"><div class="boxtitle">您可能喜欢</div><script type="text/javascript" src="http://sq1.chinacsky.com/ub3a1ecf96f6cef03edb0d61d9effd3fe65be3de1730fb7fe1103c.js"></script></div><div class="box sidesubcat"><div class="boxtitle"><strong>最新产品</strong><a rel="nofollow" href="product.asp">更多</a></div><div class="boxcontent">暂时没有发布产品供应信息<div class="clear"></div></div></div><div class="b10"><script language="javascript">var cpro_id = "u1070988";gg();</script></div><div class="box" id="gongshang"><h4 class="boxtitle">工商信息</h4><div class="boxcontent"><dl class="codl"><dt>主要经营产品:</dt><dd><a href="http://b2b.11467.com/search/-8863670d.htm" title="衣服公司">衣服</a></dd><dt>官方网站:</dt><dd>未提供</dd></dl></div></div><div class="box "><div class="boxtitle"><strong>新闻动态</strong><a rel="nofollow" href="news.asp">更多</a></div><div class="boxcontent"><ul>暂时没有新闻文章发布</ul><div class="clear"></div></div></div><div class="box "><div class="boxtitle"><strong>最新咨询
</strong><a rel="nofollow" href="gb.asp">更多</a></div><div class="boxcontent">还没有人对该单位发表评论<div class="clear"></div></div></div><div class="box"><div class="boxtitle"><strong>最新招聘</strong><a rel="nofollow" href="job.asp">更多</a></div><div class="boxcontent"><ul>暂时没有发布招聘信息</ul><div class="clear"></div></div></div><div id="map" class="box"><h4 class="boxtitle">宁波市医学信息研究所的地图</h4><div class="boxcontent" >下图中的红点是宁波市医学信息研究所在宁波百度地图中的具体位置标注,的具体位置,地图可以拖动,双击放大<div id="mapcontent"><script language="javascript">map("%E4%B8%AD%E5%9B%BD+%E6%B5%99%E6%B1%9F+%E5%AE%81%E6%B3%A2%E5%B8%82+%E5%AE%81%E6%B3%A2%E5%B8%82%E8%BF%8E%E5%87%A4%E8%A1%9725%E5%8F%B7","%E5%AE%81%E6%B3%A2","%E5%AE%81%E6%B3%A2%E5%B8%82%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80");</script></div></div></div><div class="box t10"><script type="text/javascript" src="http://sq1.chinacsky.com/ub3a1ecf96f6cef03edb0d61d9effd3fe65be3de1730fb7fe1103c.js"></script></div><div class="box noitic"><div class="boxcontent"> <br></div></div>

 

<div style="clear:both"></div></div>


<div class="f_l">


 
<div class="box" id="contact"><h4 class="boxtitle">联系方式</h4><div class="boxcontent"><ul class="codl"><b>宁波市医学信息研究所</b><li>单位地址:中国 浙江 宁波市 宁波市迎凤街25号</li><li>固定电话:86-0574-87326531</li><li>联系人:未提供</li><li>传真号码:86--</li></ul></div></div>


<div class="search box">
<div class="boxtitle">站内搜索</div>
<div class="boxcontent">
<form action="http://so.11467.com/cse/search" method="get" target="_blank" id="searchform">  <input type="hidden" name="s" value="662286683871513660">
  <input type="hidden" name="ie" value="utf-8"><dl>

         <dt>关键字:</dt>
         <dd><input name="q" type="text" id="q" size="10" onmouseover="this.focus()" value="服饰其他未分类公司" onFocus="this.select(); " onClick="if (this.value=='服饰其他未分类公司') this.value=''" /></td>
        </dd>   <dt>栏目:</dt>
         <dd>
				  <select name="nsid">
				  <option value="1">全站</option>
           <option value="2">产品</option>
          <option value="3">公司</option>

         </select>
         </dd>
          
        <dt></dt><dd> <input type="submit" name="imageField" value="搜索" class="inputbutton"/>
				 
        </dd>
   </dl>
  </form>
</div>
</div><div class="box"><div class="boxtitle">友情链接</div><div class="boxcontent"><ul><li><a href="http://www.11467.com/ningbo/co/188359.htm" title="宁波舜道信息咨询有限公司">宁波舜道信息咨询有限公司</a> </li><li><a href="http://www.11467.com/ningbo/co/143594.htm" title="宁波守护者信息技术有限公司">宁波守护者信息技术有限公司</a> </li><li><a href="http://www.11467.com/ningbo/co/138962.htm" title="宁波双盾纺织帆布(信息错误)">宁波双盾纺织帆布(信息错误)</a> </li><li><a href="http://www.11467.com/ningbo/co/192309.htm" title="苏州融汇通网络信息服务">苏州融汇通网络信息服务</a> </li><li><a href="http://www.11467.com/ningbo/co/149985.htm" title="宁波市海曙精诚伟业信息科技有限公司">宁波市海曙精诚伟业信息科技有限公司</a> </li><li><a href="http://www.11467.com/ningbo/co/175749.htm" title="慈溪慈宁秘色瓷研究所">慈溪慈宁秘色瓷研究所</a> </li><li><a href="http://www.11467.com/ningbo/co/32710.htm" title="北京宝芝堂医学研究院象山分院">北京宝芝堂医学研究院象山分院</a> </li><li><a href="http://www.11467.com/ningbo/co/149900.htm" title="北京搜房互联网信息服务有限公司宁波分公司">北京搜房互联网信息服务有限公司宁波分公司</a> </li><li><a href="http://www.11467.com/ningbo/co/127329.htm" title="极力玩具研究所">极力玩具研究所</a> </li><li><a href="http://www.11467.com/ningbo/co/199846.htm" title="江苏京东信息技术有限公司奉化分公司">江苏京东信息技术有限公司奉化分公司</a> </li></ul><div class="clear"></div></div></div><div class="box"><div class="boxtitle">相关商铺</div><div class="boxcontent"><ul><li><a href="http://ningbo0140809.11467.com" title="八达灵信息服务部">八达灵信息服务部</a> </li><li><a href="http://ningbo099194.11467.com" title="博锐信息技术有限公司">博锐信息技术有限公司</a> </li><li><a href="http://ningbo082049.11467.com" title="淳安千岛湖现代信息服务有限公司">淳安千岛湖现代信息服务有限公司</a> </li><li><a href="http://ningbo024204.11467.com" title="慈溪杭州湾房地产信息咨询有限公司">慈溪杭州湾房地产信息咨询有限公司</a> </li><li><a href="http://ningbo029182.11467.com" title="北京国研信息工程监理咨询有限公司宁波分公司">北京国研信息工程监理咨询有限公司宁波分公司</a> </li><li><a href="http://ningbo08372.11467.com" title="北仑区青少年信息技术培训学校">北仑区青少年信息技术培训学校</a> </li><li><a href="http://ningbo0149992.11467.com" title="慈溪广电信息网络有限公司">慈溪广电信息网络有限公司</a> </li><li><a href="http://ningbo032815.11467.com" title="慈溪猎鹰信息服务有限公司">慈溪猎鹰信息服务有限公司</a> </li><li><a href="http://ningbo039468.11467.com" title="宁波保税区威尔信息技术有限公司">宁波保税区威尔信息技术有限公司</a> </li><li><a href="http://ningbo0122770.11467.com" title="宁波市医学信息研究所">宁波市医学信息研究所</a> </li></ul><div class="clear"></div></div></div></div></div> <div id="footer">
<div class="main">
&copy; 11467.com <a href="http://ningbo0122770.11467.com/">宁波市医学信息研究所</a>版权所有 网址:http://ningbo0122770.11467.com/ <br />单位地址:中国 浙江 宁波市 宁波市迎凤街25号&nbsp;已经有395人访问 <br />我单位主营衣服
<div class="copyright">
<a title="将宁波市医学信息研究所的商铺添加到收藏夹" onClick="window.external.addFavorite("http://ningbo0122770.11467.com/","宁波市医学信息研究所")" style="cursor:pointer;"> 加入收藏</a> | <a href="http://www.11467.com/html/contact.htm" title="联系顺企" rel="nofollow">联系顺企网</a> | <a href="http://www.11467.com/html/law.htm" title="法律声明" rel="nofollow">法律声明</a>  | <a href="https://cp.11467.com/reg.asp" rel="nofollow">免费注册 轻松建站</a> 
<br />
免责声明:本站信息由宁波市医学信息研究所发布,本站所有服务免费,请提防诈骗,顺企网不负任何责任
 <a rel="nofollow" href="http://cp.11467.com/app/manage.asp?cityid=ningbo&id=122770&userid=8992363" style="color:red;">信息有误? 马上纠正或删除</a> <br />
</div><br>相关公司:<a href="http://www.11467.com/ningbo/search/353.htm">宁波鞋包配饰公司</a><a href="http://www.11467.com/ningbo/search/7979.htm">宁波服饰其他未分类公司</a> <br>相关地区企业: <a href="http://www.11467.com/ningbo/">宁波黄页</a> <a href="http://ningbo.11467.com/">宁波企业网</a> <div>浙江相关分类:<a href="http://www.11467.com/hangzhou/search/7979.htm">杭州服饰其他未分类公司</a> <a href="http://www.11467.com/huzhou/search/7979.htm">湖州服饰其他未分类公司</a> <a href="http://www.11467.com/jiaxing/search/7979.htm">嘉兴服饰其他未分类公司</a> <a href="http://www.11467.com/jinhua/search/7979.htm">金华服饰其他未分类公司</a> <a href="http://www.11467.com/lishui/search/7979.htm">丽水服饰其他未分类公司</a> <a href="http://www.11467.com/quzhou/search/7979.htm">衢州服饰其他未分类公司</a> <a href="http://www.11467.com/shaoxing/search/7979.htm">绍兴服饰其他未分类公司</a> <a href="http://www.11467.com/taizhou/search/7979.htm">台州服饰其他未分类公司</a> <a href="http://www.11467.com/wenzhou/search/7979.htm">温州服饰其他未分类公司</a> <a href="http://www.11467.com/zhoushan/search/7979.htm">舟山服饰其他未分类公司</a> </div><a href="http://www.11467.com/shanghai/search/7979.htm">上海服饰其他未分类公司</a><a href="http://www.11467.com/shenzhen/search/7979.htm">深圳服饰其他未分类公司</a><a href="http://www.11467.com/beijing/search/7979.htm">北京服饰其他未分类公司</a><a href="http://www.11467.com/guangzhou/search/7979.htm">广州服饰其他未分类公司</a><a href="http://www.11467.com/dongguan/search/7979.htm">东莞服饰其他未分类公司</a><a href="http://www.11467.com/foshan/search/7979.htm">佛山服饰其他未分类公司</a><a href="http://www.11467.com/suzhou/search/7979.htm">苏州服饰其他未分类公司</a><a href="http://www.11467.com/chengdu/search/7979.htm">成都服饰其他未分类公司</a><a href="http://www.11467.com/chongqing/search/7979.htm">重庆服饰其他未分类公司</a><a href="http://www.11467.com/wuxi/search/7979.htm">无锡服饰其他未分类公司</a><a href="http://www.11467.com/tianjin/search/7979.htm">天津服饰其他未分类公司</a><!-- <br>耗时 0.020001秒 --> 
 
<div id="erweima"></div>

<script language="javascript">showfooter();</script>

</div>

</div>
</body>
</html><script src="http://simg.11467.com/count.asp?cityid=ningbo&id=122770&click=395"></script>							
								HTTP/1.1 200 OK
Server: NWS_TCloud_SOC1
Connection: keep-alive
Date: Fri, 22 Sep 2017 00:24:52 GMT
Cache-Control: max-age=600
Expires: Fri, 22 Sep 2017 00:34:52 GMT
Last-Modified: Fri, 22 Sep 2017 00:20:00 GMT
Content-Type: text/html;charset=utf-8
Content-Length: 6801
Content-Encoding: gzip
X-NWS-LOG-UUID: f4d52886-eebf-4e3a-9c99-a4ac2a20308e f4775dcd310710e227facfcca89de521
X-Cache-Lookup: Hit From Disktank3 Gz
X-Daa-Tunnel: hop_count=2
X-Cache-Lookup: Hit From Inner Cluster
X-Cache-Lookup: Hit From Upstream

							

WHOIS信息

 • 注册人:
 • 注册邮箱:
 • 注册商:
  NAME.COM, INC.
 • 创建时间:
  2007-04-17
 • 更新时间:
  2017-02-23
 • 过期时间:
  0001-01-01
 • 详细信息

随机推荐